เปิดเอฟเฟ็กต์เสียง หรือปิดใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เอฟเฟ็กต์เสียงแจ้งเตือนคุณเมื่อมีข้อความอีเมใหม่ หรือใส่ตัวเตือนของเหตุการณ์ปฏิทินที่กำลังมาถึง

เปิดการแจ้งเตือนเสียงเมื่อข้อความใหม่มาถึงเปิด หรือปิด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย

 4. ภายใต้ การมาถึงของข้อความ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียง

เปิด หรือปิดเสียงเตือน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ ตัวเตือน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงเตือน

  ถ้าคุณเลือกให้มีเสียงเตือน คุณสามารถใช้ไฟล์เสียงเริ่มต้นหรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกไฟล์เสียงที่คุณต้องการเล่น

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเสียงที่เล่นเมื่อได้รับข้อความอีเมล

เปลี่ยนเสียงตัวเตือน

เริ่มต้นใช้งาน Office เสียง (Office 2016)

เปิดการแจ้งเตือนเสียงเมื่อข้อความใหม่มาถึงเปิด หรือปิด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับรายการใหม่เข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของฉัน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเสียงที่เล่นเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา ให้ดูส่วน ดูเพิ่มเติม

เปิด หรือปิดเสียงเตือน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ อื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

 3. คลิก ตัวเลือกของตัวเตือน

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวเตือน

  ถ้าคุณแสดงตัวเตือน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งเสียงเตือน ถ้าคุณเลือกที่จะให้ส่งเสียงเตือน คุณก็อาจใช้แฟ้มเสียงเริ่มต้นหรือใส่เส้นทางไปยังแฟ้มเสียงที่คุณต้องการเล่นได้

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเสียงตัวเตือน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×