เปิดเอกสารใน Word เวอร์ชันใหม่กว่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำลังใช้เวอร์ชันของ Word ที่ใหม่กว่าเวอร์ชันที่ใช้เพื่อสร้างเอกสารของคุณ คุณจะเห็นโหมดความเข้ากันได้ ในแถบชื่อเรื่อง โหมดความเข้ากันได้ปิดใช้งานฟีเจอร์ของ Word ใหม่ หรือปรับปรุงชั่วคราวเพื่อให้เอกสารยังคงสามารถแก้ไขได้ โดยบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า โหมดความเข้ากันได้รักษาเค้าโครงของเอกสารเพิ่มเติม

แปลงเอกสารเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่าช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่กว่า แต่แปลงอาจสร้างความยุ่งยากสำหรับผู้ที่กำลังใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อแก้ไขเอกสาร ถ้าคุณแปลงเอกสาร พวกเขาอาจไม่สามารถทำงานกับส่วนต่าง ๆ ของเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันใหม่กว่า

เมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2016 หรือ Word 2013 ที่สร้างขึ้นใน Word 2007 หรือ Word 2010 คุณสามารถดูโหมดความเข้ากันได้ ในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างเอกสาร ถ้าคุณเปิดเอกสาร Word 2013 ใน Word 2016 คุณไม่เห็นโหมดความเข้ากันได้ เนื่องจาก Word 2013 และ Word 2016 เข้ากันได้

เมื่อคุณเปิดเอกสารในWord 2016 หรือWord 2013 อยู่ในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • โหมดใน Word 2013-2016

 • โหมด Word 2013

 • โหมดความเข้ากันได้ของ Word 2010

 • โหมดความเข้ากันได้ของ Word 2007

ถ้าคุณเห็น โหมดที่เข้ากันได้ ในแถบชื่อเรื่อง ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถค้นหาว่าคุณอยู่ในโหมดไหน:

 1. เลือกไฟล์ >ข้อมูล

 2. ในส่วนการตรวจสอบเอกสาร เลือกตรวจหาปัญหา >ตรวจสอบความเข้ากัน

 3. คลิกเลือกเวอร์ชันที่จะแสดง เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ถัดจากชื่อของโหมดที่เอกสารนั้นอยู่

คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้ หรือคุณสามารถแปลงเอกสารของคุณเป็นรูปแบบไฟล์Word 2016 หรือWord 2013 คำสั่ง Wordแปลง ล้างตัวเลือกความเข้ากันได้เพื่อให้เอกสารเค้าโครงปรากฏเป็นเช่นนั้นถูกสร้างขึ้นในWord 2016 หรือWord 2013

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงเอกสารโดยไม่บันทึกสำเนา ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก แปลง

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของเอกสารใหม่ในโหมดWord 2016 หรือWord 2013 คลิกบันทึกเป็น ทางแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสำเนาใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารใหม่ในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเอกสาร Word ในรายการบันทึกเป็นชนิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะยกเลิกเลือกกล่องอยู่ถัดจากการรักษาความเข้ากันได้ ด้วย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อคุณเปิดเอกสารในWord 2010 เป็นหนึ่งในสองวิธีใน:

 • Word 2010

 • โหมดความเข้ากันได้ของ Word 2007

ถ้าคุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้ของ Word 2007 คำ(โหมดความเข้ากันได้) ปรากฏในแถบชื่อเรื่องของเอกสาร หลังชื่อไฟล์

ถ้าแถบชื่อเรื่องไม่แสดง(โหมดความเข้ากันได้), คุณอยู่ในโหมด Word 2010 และฟีเจอร์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Word Starter 2010 ระวังไว้ว่า ฟีเจอร์ไม่ใช่ทั้งหมดที่แสดงรายการสำหรับWord 2010 ได้รับการสนับสนุนใน Word Starter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์พร้อมใช้งานใน Word Starter ดูสนับสนุนฟีเจอร์ของ Word Starter

คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้ หรือคุณสามารถแปลงเอกสารของคุณเป็นรูปแบบไฟล์Word 2010 คำสั่ง Wordแปลง ล้างตัวเลือกความเข้ากันได้เพื่อให้เอกสารเค้าโครงปรากฏเป็นเช่นนั้นถูกสร้างขึ้นในWord 2010

การแปลงเอกสารของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ และปรับปรุงในWord 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงเอกสารโดยไม่บันทึกสำเนา ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก แปลง

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของเอกสารใหม่ในโหมดWord 2010 คลิกบันทึกเป็น ทางแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสำเนาใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารใหม่ในกล่องชื่อไฟล์ คลิ กเอกสาร Word ในรายการบันทึกเป็นชนิด

แปลงเอกสารเป็นโหมด Word 2007

คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้ หรือคุณสามารถแปลงเอกสารของคุณเป็นรูปแบบไฟล์ Office Word 2007 คำสั่ง Wordแปลง ล้างตัวเลือกความเข้ากันได้เพื่อให้เอกสารเค้าโครงปรากฏเป็นเช่นนั้นถูกสร้างขึ้นใน Word 2007

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง

 2. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office Word คลิกตกลง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์ในรูปแบบไฟล์Office Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

  • เมื่อต้องการบันทึกเอกสารต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ และสร้างอีกเอกสารหนึ่งในรูปแบบไฟล์Office Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกบันทึกเป็น นั้นแล้ว พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×