เปิดเอกสารหลังจากข้อผิดพลาดความเสียหายของไฟล์

บางครั้ง ไฟล์อาจเสียหายในแบบที่ Word, Excel หรือ PowerPoint ไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ แต่ไฟล์ทั้งหมดไม่ได้หายไป คำสั่ง เปิดและซ่อมแซม อาจสามารถกู้คืนไฟล์ของคุณได้

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด จากนั้น ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งหรือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บเอกสาร (Word), เวิร์กบุ๊ก (Excel) หรืองานนำเสนอ (PowerPoint) อย่าพยายามเปิดไฟล์จากส่วน ล่าสุด เนื่องจากไฟล์จะไม่ไปที่กล่องโต้ตอบเปิด

    หมายเหตุ:  Word, Excel หรือ PowerPoint 2007 ไม่มีแท็บ ไฟล์ ให้ไปที่ปุ่ม Office แทน รูปปุ่ม Office จากนั้น คลิก เปิด

  2. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้น คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เปิด แล้ว คลิก เปิดและซ่อมแซม

    เปิดและซ่อมแซม

การป้องกันความเสียหายของไฟล์ในอนาคต

โดยทั่วไปแล้วปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของไฟล์จะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์ถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ USB ที่ถูกปิดใช้งานขณะที่เปิดอุปกรณ์อยู่บน Windows คุณสามารถป้องกันการเสียหายของไฟล์ได้โดยใช้ ไอคอนเอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย ในแถบงานของ Windows ถ้าคุณไม่เห็นไอคอน ให้คลิกลูกศรขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อแสดงไอคอนที่ถูกซ่อน

ในกรณีที่ระบบหยุดทำงานหรือไฟดับ คุณสามารถกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้ถ้าคุณเปิด ฟีเจอร์การกู้คืนอัตโนมัติใน Office

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะแอปพลิเคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟล์ Office ที่เสียหายใน Excel, Word หรือ PowerPoint ให้ไปที่บทความต่อไปนี้:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×