เปิดอีเมลที่สนับสนุนขาเข้าสำหรับรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่รายการหรือไลบรารีจะสามารถรับอีเมลได้ เจ้าของไซต์จะต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุนอีเมลรับเข้าสำหรับรายการหรือไลบรารีเสียก่อน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวม

การเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับไลบรารี

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับรายการข้อความประกาศ

เปิด และกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับรายการปฏิทิน

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับกระดานอภิปราย

ภาพโดยรวม

ในWindows SharePoint Services 3.0เจ้าของไซต์สามารถเปิดใช้งาน และกำหนดค่าอีเมลที่สนับสนุนขาเข้าสำหรับต่อไปนี้:

 • เอกสาร รูปภาพ หรือไลบรารีฟอร์ม

 • รายการข้อความประกาศ

 • รายการปฏิทิน

 • กระดานอภิปราย

 • บล็อก

เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารี คุณสามารถเปิดใช้งานการสนับสนุนอีเมลรับเข้าสำหรับชนิดของรายการหรือไลบรารีใดๆ เหล่านี้ ถ้าการสนับสนุนอีเมลรับเข้าเปิดใช้งานในการดูแลจากศูนย์กลาง กระบวนงานนี้รวมถึงการระบุที่อยู่อีเมลสำหรับรายการหรือไลบรารี อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการกำหนดค่าอื่นจะถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: 

 • คุณจะไม่สามารถเพิ่มเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีในไซต์ 'พื้นที่ทำงานการประชุม' ได้ด้วยการส่งอีเมล

 • การเปิด หรือกำหนดค่าอีเมลที่สนับสนุนขาเข้าสำหรับรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการบนรายการหรือไลบรารี การจัดการรายการอนุญาตตามค่าเริ่มต้นไปยังกลุ่ม SharePoint เจ้าของชื่อของไซต์

ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมลบนรายการหรือไลบรารีจะขึ้นอยู่กับชนิดไลบรารีหรือรายการ โดยส่วนต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนในการเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุนอีเมลรับเข้าสำหรับชนิดไลบรารีและรายการนั้นๆ ที่แสดงเป็นรายการอยู่ด้านบน

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับไลบรารี

ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับเอกสาร รูปภาพ หรือไลบรารีฟอร์ม

 1. เปิดไลบรารีสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลให้

 2. บนเมนูการตั้งค่าเมนู การตั้งค่าคลิกตั้งค่าของไลบรารีเอกสารการตั้งค่าไลบรารีรูปภาพหรือตั้งค่าของไลบรารีฟอร์มโดยขึ้นอยู่กับชนิดของไลบรารี คุณกำลังเปิด และการกำหนดค่า

 3. ภายใต้การติดต่อสื่อสารคลิกการตั้งค่าอีเมลขาเข้า

  หมายเหตุ: ลิงก์การตั้งค่าอีเมลขาเข้าไม่มีถ้าไม่ได้เปิดสนับสนุนอีเมลขาเข้าในการดูแลจากศูนย์กลาง

 4. ในส่วนของอีเมลคลิกใช่เพื่อเปิดใช้งานไลบรารีนี้ได้รับอีเมลได้

 5. ในกล่องอยู่อีเมลพิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของอยู่อีเมสำหรับไลบรารีนี้

 6. ในส่วนสิ่งที่แนบมาของอีเมลเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกและวิธีการจัดกลุ่มสิ่งที่แนบมาของอีเมลในไลบรารีนี้ นั้นแล้ว เลือกว่าจะเขียนทับไฟล์ที่ มีชื่อเดียวกัน

  ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เขียนทับแฟ้มที่มีชื่อเดียวกันแล้วค่อยพยายามบันทึกแฟ้มที่มีชื่อเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วในไลบรารีในภายหลัง ตัวเลขสี่ตัวแบบสุ่มจะถูกนำมาต่อท้ายชื่อแฟ้มสำหรับสิ่งที่แนบใหม่นั้น ถ้าการกระทำนี้ล้มเหลว Globally Unique Identifier (GUID) จะถูกนำมาต่อท้ายชื่อแฟ้มนั้น ถ้าการกระทำเหล่านี้ยังไม่สามารถสร้างชื่อแฟ้มที่ไม่ซ้ำกันขึ้นมาได้ สิ่งที่แนบนั้นจะถูกละทิ้ง

 7. ในส่วนของข้อความอีเมลเลือกว่าจะบันทึกข้อความอีเมลต้นฉบับในไลบรารีนี้

  ถ้าคุณเลือกใช่ข้อความต้นฉบับจะถูกบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในไลบรารี

 8. ในส่วนการเชิญเข้าร่วมประชุมอีเมลเลือกว่าจะบันทึกสิ่งที่แนบมาการเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณในไลบรารีนี้

 9. ในส่วนของหลักทรัพย์อีเมลเลือกว่าจะเก็บถาวรอีเมลจากเฉพาะสมาชิกของไซต์ที่สามารถเขียนในไลบรารี หรือ เพื่อเก็บถาวรโดยไม่คำนึงถึงผู้ที่ส่งอีเมล

  สิ่งสำคัญ: การเก็บถาวรอีเมลจากผู้ส่งทั้งหมดอนุญาตให้ทุกคน (รวมทั้งผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง) สามารถเขียนไปยังไลบรารีของคุณได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณจึงควรพิจารณาตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง

 10. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

หมายเหตุ: เลือกตัวเลือกนี้ใช่แฟ้มที่แนบมาการเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณในไลบรารีเอกสารที่เก็บถาวร โปรดสังเกตว่า ตัวจัดการอีเมลที่จะไม่เกี่ยวข้องรายการอื่น ๆ ที่คุณส่งอีเมลไปยังชิ้นเฉพาะใด ๆ ถ้าคุณส่งการเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิทินและไลบรารีเอกสาร การเรียกประชุมจะถูกเก็บถาวรในรายการปฏิทิน และสิ่งที่แนบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมจะถูกเก็บถาวรในไลบรารีเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับรายการข้อความประกาศ

 1. เปิดรายการข้อความประกาศสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุนอีเมลรับเข้าให้

 2. ตั้งค่าคลิก แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้การติดต่อสื่อสารคลิกการตั้งค่าอีเมลขาเข้า

  หมายเหตุ: ลิงก์ตั้งค่าอีเมลขาเข้าไม่มีถ้าไม่ได้เปิดสนับสนุนอีเมลขาเข้าในการดูแลจากศูนย์กลาง

 4. ในส่วนของอีเมลเลือกใช่เพื่อเปิดรายการนี้ให้รับอีเมล แล้ว พิมพ์นามแฝงที่คุณจะส่งอีเมลไปรายการนี้

 5. ในส่วนของสิ่งที่แนบมาอีเมลเลือกว่า คุณต้องการเก็บถาวรสิ่งที่แนบมาในอีเมลในรายการนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เลือกไม่ใช่สิ่งที่แนบมาของอีเมลที่จะถูกละทิ้ง

 6. ในส่วนของข้อความอีเมลเลือกว่าจะบันทึกอีเมลต้นฉบับในรายการนี้

  ถ้าคุณเลือกYesอีเมลต้นฉบับจะถูกบันทึกเป็นสิ่งที่แนบมา

 7. ในส่วนการเชิญเข้าร่วมประชุมอีเมลเลือกว่าจะเก็บถาวรเชิญเข้าร่วมการประชุมที่ถูกส่งเป็นอีเมลในรายการนี้

  เลือกใช่สำหรับตัวเลือกนี้มีวิธีในการเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณลงในรายการข้อความประกาศที่เก็บถาวร โปรดสังเกตว่า เนื่องจากตัวจัดการอีเมลที่ไม่ ทราบรายการที่คุณส่งอีเมลถึง คุณสามารถส่งการเชิญเข้าร่วมการประชุมทั้งที่อยู่อีเมลปฏิทิน และที่อยู่อีเมลของรายการข้อความประกาศ (เลือกได้สำหรับการตั้งค่านี้) ด้วยวิธีนี้ การเรียกประชุมจะปรากฏในทั้งปฏิทินและรายการข้อความประกาศ

 8. ในส่วนความปลอดภัยของอีเมลเลือกว่า จะยอมรับอีเมลจากเฉพาะสมาชิกของไซต์ที่สามารถเขียนลงในรายการ หรือ จะยอมรับอีเมโดยไม่คำนึงถึงผู้ที่ส่งอีเมล

  สิ่งสำคัญ: การเก็บถาวรอีเมลจากผู้ส่งทั้งหมดอนุญาตให้ทุกคน (รวมทั้งผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง) สามารถเขียนไปยังไลบรารีของคุณได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณจึงควรพิจารณาตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง

 9. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับรายการปฏิทิน

 1. เปิดรายการปฏิทินสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุนอีเมลรับเข้า

 2. คลิกการตั้งค่าแล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้การติดต่อสื่อสารคลิกการตั้งค่าอีเมลขาเข้า

  หมายเหตุ: ลิงก์การตั้งค่าอีเมลขาเข้าไม่มีถ้าสนับสนุนอีเมลขาเข้าไม่ได้อยู่ในการดูแลจากศูนย์กลาง

 4. ในส่วนของอีเมลเลือกใช่เมื่อต้องการเปิดรายการนี้เมื่อต้องการได้รับอีเมล นั้นแล้ว พิมพ์นามแฝงที่คุณจะใช้ส่งอีเมลไปรายการนี้

 5. ในส่วนของสิ่งที่แนบมาอีเมลเลือกว่า คุณต้องการให้รายการนี้เมื่อต้องการเก็บถาวรสิ่งที่แนบมาอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช่สิ่งที่แนบมาอีเมลที่จะถูกละทิ้ง

 6. ในส่วนความปลอดภัยของอีเมลเลือกว่า จะเก็บถาวรอีเมลจากเฉพาะสมาชิกของไซต์ที่สามารถเขียนลงในรายการ หรือยอมรับอีเมโดยไม่คำนึงถึงผู้ที่ส่งอีเมล

  สิ่งสำคัญ: การเก็บถาวรอีเมลจากผู้ส่งทั้งหมดอนุญาตให้ทุกคน (รวมทั้งผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง) สามารถเขียนไปยังไลบรารีของคุณได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณจึงควรพิจารณาตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง

 7. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลสำหรับกระดานอภิปราย

 1. เปิดกระดานอภิปรายสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุนอีเมลรับเข้า

 2. คลิกการตั้งค่าแล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้การติดต่อสื่อสารคลิกตั้งค่าอีเมลขาเข้า

  หมายเหตุ: ลิงก์การตั้งค่าอีเมลขาเข้าไม่มีถ้าไม่ได้เปิดสนับสนุนอีเมลขาเข้าในการดูแลจากศูนย์กลาง

 4. ในส่วนของอีเมลเลือกใช่เพื่อเปิดรายการนี้ให้รับอีเมล แล้ว พิมพ์นามแฝงที่ต้องการส่งอีเมไปยังไซต์นี้

 5. ในส่วนของสิ่งที่แนบมาอีเมลเลือกว่า คุณต้องการให้รายการนี้เมื่อต้องการเก็บถาวรสิ่งที่แนบมาอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช่สิ่งที่แนบมาอีเมลที่จะถูกละทิ้ง

 6. ในส่วนของข้อความอีเมลเลือกว่าจะบันทึกข้อความอีเมลต้นฉบับในรายการนี้

  ถ้าคุณเลือกใช่ข้อความอีเมลต้นฉบับจะถูกบันทึกเป็นสิ่งที่แนบมา

 7. ในส่วนการเชิญเข้าร่วมประชุมอีเมลเลือกว่าจะบันทึกการเชิญที่ถูกส่งเป็นอีเมลในรายการนี้ในการประชุม

  เลือกใช่สำหรับตัวเลือกนี้แสดงวิธีที่จะการเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณลงในกระดานอภิปรายที่เก็บถาวร โปรดสังเกตว่า เนื่องจากตัวจัดการอีเมลที่ไม่ ทราบรายการที่คุณส่งอีเมลถึง คุณสามารถส่งการเชิญเข้าร่วมการประชุมทั้งที่อยู่อีเมลปฏิทิน และที่อยู่อีเมลของกระดานอภิปราย (เลือกได้เมื่อต้องการตั้งค่านี้) ด้วยวิธีนี้ การเรียกประชุมจะปรากฏในทั้งปฏิทินและกระดานอภิปราย

 8. ในส่วนความปลอดภัยของอีเมลเลือกว่าเมื่อต้อง การเก็บถาวรอีเมลจากเฉพาะสมาชิกของไซต์ที่สามารถเขียนลงในรายการ หรือ เพื่อยอมรับอีเมโดยไม่คำนึงถึงผู้ที่ส่งอีเมล

  สิ่งสำคัญ: การเก็บถาวรอีเมลจากผู้ส่งทั้งหมดอนุญาตให้ทุกคน (รวมทั้งผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง) สามารถเขียนไปยังไลบรารีของคุณได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณจึงควรพิจารณาตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง

 9. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้างการแจ้งเตือน หรือสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล rss

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×