เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลิงก์และไฟล์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อเอกสารที่คุณกำลังทำงานบนประกอบด้วยลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย หรือ เมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย Microsoft Office ช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือ ใน Office 2013 2010 และ 2007 คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office รุ่นใหม่กว่า

ใน Office การตรวจจับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสงสัยจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดใช้งานการตรวจจับดังกล่าวนี้ได้โดยที่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้

 1. ในโปรแกรม Office ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 5. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบเอกสาร Microsoft Office ที่มาจากหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 6. คลิก ตกลง

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้นน่าสงสัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใน Office สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่มีเจตนาร้ายได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำเตือน Outlook เมื่อมีการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

ข้อความ Outlook เมื่อมีการคลิกลิงก์ไปยังไซต์ที่น่าสงสัย

การหลอกลวงด้วยคำพ้องรูปหรือเว็บไซต์ปลอมแปลง

ตัวเลือกในศูนย์ความเชื่อถือสามารถช่วยปกป้องคุณจากเจตนาร้ายได้ เช่น การหลอกลวงด้วยคำพ้องรูป ซึ่งเป็นที่อยู่เว็บที่ใช้อักขระตัวอักษรจากภาษาอื่น ที่อยู่เว็บดังกล่าวนี้จะปรากฏดูถูกต้องแต่อาจเปิดไซต์ที่มีเจตนาร้ายได้

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่เว็บต่อไปนี้ดูถูกต้อง แต่สิ่งที่คุณไม่อาจเห็นได้คือตัวอักษร i ใน microsoft.com เป็นอักขระซิริลลิกจากตัวอักษรของยูเครน www.microsoft.com

วิธีตอบสนองต่อข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนที่อาจจะหลอกลวงได้ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าเยี่ยมชมไซต์นั้นหรือคุณสามารถคลิก ไม่ บนข้อความแจ้งเตือนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการฉ้อฉลทางออนไลน์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ใน ปกป้องตัวคุณเองจากขบวนการฟิชชิ่งและการหลอกลวงทางออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ

ลดความเสี่ยงของ cyberbullying ช่วยเด็ก ๆ ให้ใช้ไซต์เครือข่ายสังคมได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และใช้ตัวควบคุมโดยผู้ปกครองในผลิตภัณฑ์ Microsoft เพื่อช่วยให้ครอบครัวของคุณปลอดภัยทางออนไลน์: Microsoft Safety แบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณทราบว่าเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนนี้ได้ด้วยการเพิ่มเว็บไซต์นั้นลงในโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ ใน Internet Explorer ไซต์ที่เชื่อถือได้อาจอยู่ในอินทราเน็ตขององค์กรคุณ หรือเป็นไซต์ที่คุณทราบจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 1. ใน Internet Explorer บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วคลิก ไซต์

 3. ในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้เข้าไปในโซน ให้พิมพ์หรือเลือกที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นแล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer ยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละเว็บไซต์ในโซนนี้ปลอดภัยก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ใดๆ ในโซนนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะไม่มีการกำหนดเว็บไซต์ให้กับโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ นี้ และระดับความปลอดภัยสำหรับโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ นี้จะถูกตั้งค่าเป็น ต่ำ

ด้านบนของหน้า

คำพ้องรูปแบบนี้เป็นคำอธิบายการสะกดเดียวกันเป็น word อื่น แต่ มีความหมายที่แตกต่างกัน ในคอมพิวเตอร์ แบบลวงด้วยคำพ้องรูปคือ ที่อยู่เว็บที่มีลักษณะเหมือนกับที่อยู่เว็บที่คุ้นเคย แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชื่อโดเมน ถูกสร้างขึ้น โดยใช้อักขระตัวอักษรจากภาษาอื่น ไม่ใช่แค่เพียงภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น อยู่เว็บต่อไปนี้ดูถูก แต่คุณไม่สามารถดูอะไรคือ "i" เป็นอักขระซิริลลิกจากตัวอักษรของยูเครน

www.microsoft.com

Phishers แก้ไขชื่อโดเมนของบริษัทอื่นและธนาคารเพื่อ deceive ผู้บริโภคลงในไม่ว่า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุ้นเคย ซอฟต์แวร์พิเศษที่จำเป็นต้องตรวจสอบชื่อโดเมนปลอมต่าง ๆ เหล่านี้ในที่อยู่เว็บ ดูส่วนถัดไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวางจำหน่าย Office 2007 ช่วยปกป้องคุณจากลิงก์ที่พยายามที่จะนำคุณไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

ด้านบนของหน้า

ตามค่าเริ่มต้นการวางจำหน่าย Office 2007 แสดงการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณมีเอกสารที่เปิด จากคุณคลิกที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่ที่มีชื่อโดเมนที่อาจเป็นปลอม

 • คุณสามารถเปิดไฟล์จากเว็บไซต์ที่มีอยู่ที่มีชื่อโดเมนที่อาจเป็นปลอม

ต่อไปนี้คือ การเตือนที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนที่อาจเป็นปลอม

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ Microsoft Office

คุณสามารถเลือกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปแล้ว ในสถานการณ์นี้ เราขอแนะนำให้ คุณคลิกไม่มี ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ คุณสามารถปิดใช้งานเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสองส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ตรวจหารายการของชื่อโดเมนปลอมอาจอยู่ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดการตรวจหาเพื่อให้คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย แต่เราไม่แนะนำนี้ ทำต่อไปนี้ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกตัวเลือกคำติชมของลูกค้า

 2. ภายใต้ความเป็นส่วนตัวของลิงก์เว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกตัวเลือกคำติชมของลูกค้า

 2. ภายใต้ความเป็นส่วนตัวของลิงก์เว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกตัวเลือกคำติชมของลูกค้า

 2. ภายใต้ความเป็นส่วนตัวของลิงก์เว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูวิธีใช้ คลิกตัวเลือกคำติชมของลูกค้า

 2. ภายใต้ความเป็นส่วนตัวของลิงก์เว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสาร Office ตรวจสอบที่มาจาก หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

ถ้าคุณคิดว่า เว็บไซต์เฉพาะจะเชื่อถือ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือน โดยการเพิ่มเว็บไซต์ให้กับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณใน Windows Internet Explorer ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่คุณควรพิจารณาเป็นปลอดภัย เช่นไซต์ที่อยู่บนอินทราเน็ตขององค์กรของคุณหรือไซต์ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับจากแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นใครและคุณมีความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณเพิ่มเว็บไซต์กับโซนไซต์เชื่อถือได้ คุณระบุว่า คุณคิดว่า ไฟล์ใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลด หรือเรียกใช้จากเว็บไซต์นั้นจะไม่ทำให้เสียหายคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เว็บไซต์ไม่ได้กำหนดให้กับโซนไซต์เชื่อถือได้ และระดับความปลอดภัยสำหรับโซนไซต์เชื่อถือได้ถูกตั้งค่าเป็นต่ำ

กำหนดเว็บไซต์ให้กับโซนไซต์เชื่อถือได้

 1. ใน Internet Explorer เวอร์ชัน 5, 6 หรือ 7 บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วคลิก ไซต์

 3. ในกล่องเพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน พิมพ์ หรือเลือกอยู่ของเว็บไซต์ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 4. ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละเว็บไซต์ในโซนนี้มีความปลอดภัยก่อนที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ใด ๆ ในโซนนี้ เลือกจำเป็นต้องมีการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับไซต์ทั้งหมดในโซนนี้ กล่องกาเครื่องหมายไว้

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×