เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลิงก์และไฟล์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่นั้นมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย หรือเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย Microsoft Office ช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าต่างๆ ในศูนย์ความเชื่อถือ

ในบทความนี้

เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้นน่าสงสัยหรือไม่

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

ใน Office การตรวจจับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสงสัยจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดใช้งานการตรวจจับดังกล่าวนี้ได้โดยที่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้

 1. ในโปรแกรม Office ให้คลิกแท็บ ไฟล์

  หมายเหตุ: Office 2007 ไม่มีแท็บ ไฟล์ แต่ให้คลิกปุ่ม Office แทน รูปปุ่ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 5. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบเอกสาร Microsoft Office ที่มาจากหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย

 6. คลิก ตกลง

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้นน่าสงสัยหรือไม่

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้นน่าสงสัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใน Office สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่มีเจตนาร้ายได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำเตือน Outlook เมื่อมีการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

ข้อความ Outlook เมื่อมีการคลิกลิงก์ไปยังไซต์ที่น่าสงสัย

การหลอกลวงด้วยคำพ้องรูปหรือเว็บไซต์ปลอมแปลง

ตัวเลือกในศูนย์ความเชื่อถือสามารถช่วยปกป้องคุณจากเจตนาร้ายได้ เช่น การหลอกลวงด้วยคำพ้องรูป ซึ่งเป็นที่อยู่เว็บที่ใช้อักขระตัวอักษรจากภาษาอื่น ที่อยู่เว็บดังกล่าวนี้จะปรากฏดูถูกต้องแต่อาจเปิดไซต์ที่มีเจตนาร้ายได้

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่เว็บต่อไปนี้ดูถูกต้อง แต่สิ่งที่คุณไม่อาจเห็นได้คือตัวอักษร i ใน microsoft.com เป็นอักขระซิริลลิกจากตัวอักษรของยูเครน www.microsoft.com

วิธีตอบสนองต่อข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนที่อาจจะหลอกลวงได้ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าเยี่ยมชมไซต์นั้นหรือคุณสามารถคลิก ไม่ บนข้อความแจ้งเตือนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการฉ้อฉลทางออนไลน์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ใน ปกป้องตัวคุณเองจากขบวนการฟิชชิ่งและการหลอกลวงทางออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ

ลดความเสี่ยงของ cyberbullying ช่วยเด็ก ๆ ให้ใช้ไซต์เครือข่ายสังคมได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และใช้ตัวควบคุมโดยผู้ปกครองในผลิตภัณฑ์ Microsoft เพื่อช่วยให้ครอบครัวของคุณปลอดภัยทางออนไลน์: Microsoft Online Safety

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

ถ้าคุณทราบว่าเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนนี้ได้ด้วยการเพิ่มเว็บไซต์นั้นลงในโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ ใน Internet Explorer ไซต์ที่เชื่อถือได้อาจอยู่ในอินทราเน็ตขององค์กรคุณ หรือเป็นไซต์ที่คุณทราบจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 1. ใน Internet Explorer บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วคลิก ไซต์

 3. ในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้เข้าไปในโซน ให้พิมพ์หรือเลือกที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นแล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer ยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละเว็บไซต์ในโซนนี้ปลอดภัยก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ใดๆ ในโซนนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะไม่มีการกำหนดเว็บไซต์ให้กับโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ นี้ และระดับความปลอดภัยสำหรับโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ นี้จะถูกตั้งค่าเป็น ต่ำ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×