เปิดหรือปิดโหมด Sandbox เพื่อปิดใช้งานแมโคร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Access ที่เรียกว่าโหมด Sandbox โดยในโหมด Sandbox นี้ Access จะบล็อกนิพจน์ที่ "ไม่ปลอดภัย" คือนิพจน์ใดๆ ก็ตามที่ใช้ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติที่ผู้ประสงค์ร้ายอาจใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ ไฟล์ หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันเช่น Kill และ Shell อาจถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลและไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกบล็อกในโหมด Sandbox

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้ไม่ได้นำไปใช้กับแอป Access หรือฐานข้อมูลบนเว็บ และจะไม่กล่าวถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆ ของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ปิดใช้งานโหมด Sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

ภาพรวม

โหมด Sandbox เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้ Access เรียกใช้งานนิพจน์บางนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้จะถูกบล็อกโดยไม่คำนึงว่าฐานข้อมูลนั้น 'ได้ถูกเชื่อถือ' หรือไม่ กล่าวคือแม้เนื้อหาจะถูกเปิดใช้งานแล้วก็ตาม

ตั้งค่าโหมด Sandbox ได้อย่างไร

ให้ใช้รีจิสทรีคีย์เพื่อระบุว่า Access ควรจะทำงานในโหมด Sandbox หรือไม่ โหมด Sandbox จะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ทั้งนี้ค่ารีจิสทรีคีย์จะถูกตั้งค่าไว้ให้เปิดใช้โหมด Sandbox เมื่อ Access ถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้นิพจน์ทั้งหมดทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนค่ารีจิสทรีคีย์เพื่อปิดใช้งานโหมด Sandbox ได้

ฐานข้อมูลที่ได้รับการเชื่อถือ

โดยไม่คำนึงว่าโหมด Sandbox จะถูกเปิดใช้งานในรีจิสทรีหรือไม่ Access จะไม่อนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้เว้นแต่ว่าไฟล์ฐานข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้อยู่แล้วหรือแสดงลายเซ็นความเชื่อถือที่ถูกต้อง โดย Access จะใช้โหมด Sandbox แทน ถ้าฐานข้อมูลไม่ "ได้รับการเชื่อถือ"

รูปวาดต่อไปนี้แสดงกระบวนการตัดสินใจที่ Access ใช้เมื่อพบนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

กระบวนการตัดสินใจสำหรับโหมด Sandbox

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับรีจิสทรี หรือไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ด้วยตัวเอง ให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่สามารถเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ได้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถเปลี่ยนค่ารีจิสทรีได้

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานโหมด Sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

ในการติดตั้งบางรายการ คุณสามารถปิดใช้งานโหมด Sandbox ได้โดยการเปลี่ยนค่าของรีจิสทรีคีย์

หมายเหตุ:  เฉพาะการติดตั้งของ Access บางรายการเท่านั้นที่รวมรีจิสทรีคีย์ของ SandboxMode ที่อ้างถึงในกระบวนงานด้านล่าง ถ้าคุณไม่พบรีจิสทรีคีย์ เราไม่แนะนำให้เพิ่มคีย์ลงไปเพราะอาจรบกวนการอัปเดตของ Office

ข้อควรระวัง การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ จนทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องได้ ก่อนทำการแก้ไขรีจิสทรี ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

เปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญ: การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะอนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์

 1. ปิดอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access ที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณต้องการปิดใช้งานโหมด Sandbox

 2. กดปุ่ม Windows พิมพ์ เรียกใช้ แล้วกด ENTER

 3. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

  Registry Editor จะเริ่มต้น

 4. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

  \Software\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\Engines

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวาของ Registry Editor ภายใต้ ชื่อ ให้ดับเบิลคลิกที่ SandBoxMode ถ้ามี ถ้าคุณไม่พบรีจิสทรีคีย์ของ SandBoxMode เราไม่แนะนำให้เพิ่มคีย์ลงไปเพราะอาจรบกวนการอัปเดตของ Office

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

 6. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ปิด Registry Editor

สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลก่อน Access จะปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่คำนึงว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีเป็นค่าต่อไปนี้ โดยที่ 0 (ศูนย์) เป็นค่าที่ให้สิทธิ์มากที่สุด และ 3 เป็นค่าที่ให้สิทธิ์น้อยที่สุด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

โหมด Sandbox ถูกปิดใช้งานตลอดเวลา

1

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับ Access แต่ไม่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access

2

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access แต่ไม่ใช้สำหรับ Access

3

โหมด Sandbox ถูกใช้งานตลอดเวลา นี่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งถูกตั้งไว้เมื่อคุณติดตั้ง Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×