เปิดหรือปิดแอปที่รวม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อ แอปที่รวม เปิดอยู่ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถอนุญาตให้แอปของบริษัทอื่นเข้าถึงข้อมูล Office 365 ของตนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้ใช้ใช้แอปของบริษัทอื่น แอปอาจขอสิทธิ์ในการเข้าถึงปฏิทินของพวกเขา และแก้ไขไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ OneDrive

เปิดหรือปิดแอปที่รวม

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดแอปที่รวม

  1. เข้าสู่ระบบ Office 365 โดยใช้ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

  2. ไปศูนย์การจัดการ Office 365 และ จากแถบนำทางด้านซ้าย คลิกการตั้งค่า > Services และเพิ่มเติม

  3. บนหน้าแอปของรวม ใช้การสลับเพื่อเปิด หรือปิดปของแบบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่รวม

สามารถสร้างแอปที่รวมได้จากภายในองค์กรของคุณเอง หรืออาจมาจากองค์กร Office 365 อื่นหรือบริษัทอื่นก็ได้

เมื่อเปิดแอปที่รวมและใช้งานแอปอยู่ แอปจะขอสิทธิ์ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึงที่จำเป็นเมื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถให้การเข้าถึงกับแอปที่เป็นเจ้าของเท่านั้น ซึ่งจะเข้าถึงข้อมูล Office 365 ของพวกเขา ผู้ใช้ไม่สามารถให้แอปเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้

มีสิทธิ์สองชนิดที่ต้องใช้เมื่อใช้แอปที่รวมใน Office 365 ได้แก่ สิทธิ์ของผู้ใช้และสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อองค์กรของคุณเปิดใช้งานแอปที่รวม และผู้ใช้ใช้แอปของบริษัทอื่น แอปอาจขอสิทธิ์จากผู้ใช้ในการอ่านรายละเอียดโปรไฟล์ของผู้ใช้ แก้ไขหรือลบไฟล์ต่างๆ อ่านรายการที่อยู่ในไซต์คอลเลกชัน และส่งอีเมลในฐานะผู้ใช้รายนั้น

สิทธิ์ผู้ใช้สำหรับแอปรวม

ถ้าผู้ดูแลระบบลงทะเบียนแอปสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร แอปจะขออนุญาตจากเขาหรือเธอเพื่อเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรในองค์กร หลังจากนี้ เมื่อผู้ใช้รายอื่นในองค์กรใช้แอปนั้น ผู้ใช้จะไม่ถูกขออนุญาตอีก เมื่อผู้ดูแลระบบลงทะเบียนแอป ผู้ดูแลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเชื่อถือผู้ประกาศแอปนั้นได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนแอป ให้ดูที่ การเพิ่ม การอัปเดต และการเอาแอปพลิเคชันออก

สิทธิ์ผู้ใช้สำหรับแอปรวม

ถ้าแอปที่รวมถูกปิดใช้งาน แอปที่ได้ติดตั้งและมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วจะไม่ถูกถอนการติดตั้ง และสิทธิ์จะไม่ถูกเอาออก แม้ว่าแอปที่รวมจะถูกปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบยังสามารถลงทะเบียนแอปได้ เพื่อทำให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ และอนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนไว้และสิทธิ์ของแอปนั้น ให้ดูที่ การเพิ่ม การอัปเดต และการเอาแอปพลิเคชันออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×