เปิดหรือปิดป็อปอัพการแจ้งเตือนข้อความใหม่

เปิดหรือปิดป็อปอัพการแจ้งเตือนข้อความใหม่

การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปคือการแจ้งเตือนที่จะปรากฏบนเดสก์ท็อป เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมล คำเชิญเข้าร่วมประชุม หรือการร้องของานใหม่ ตามค่าเริ่มต้นนั้น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะเปิด

ข้อมูลที่แสดงในการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับรายการที่คุณได้รับใน กล่องขาเข้า ของคุณ

 • ข้อความอีเมล   
  จะแสดงชื่อของผู้ส่ง หัวเรื่อง และข้อความสองบรรทัดแรก การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะไม่แสดงเนื้อหาของข้อความที่เข้ารหัสหรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล เมื่อต้องการดูข้อความ คุณจะต้องเปิดขึ้นมา

 • คำเชิญเข้าร่วมประชุม   
  จะแสดงผู้ส่ง หัวเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่ของการประชุม

 • การร้องของาน   
  จะแสดงผู้ส่ง หัวเรื่อง และวันที่เริ่มต้นของงานที่มอบหมาย

  การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของ Outlook

ดู วิดีโอนาทีที่ 1:54 เกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพ (การแจ้งเตือน)

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปสามารถมองเห็นได้เพื่อให้คุณใช้เวลาเพิ่มเติมในการอ่านได้ ให้วางตัวชี้บนการแจ้งเตือนก่อนที่จะจางหายไป

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้ การมาถึงของข้อความ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป จากนั้นเลือก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระงับหรือเปิดการแจ้งเตือนอื่นๆ เช่น เสียง การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ หรือการแสดงไอคอนซองจดหมายในแถบงาน ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายของฟังก์ชันเหล่านั้น

เมื่อการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปไม่ปรากฏ

การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะไม่ปรากฏในระหว่างการซิงโครไนซ์เริ่มต้นของบัญชีอีเมล หรือเมื่อคุณร้องขอการส่ง/รับด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้กฎของข้อความ และข้อความใหม่ถูกย้ายออกจากกล่องขาเข้าบัญชีเริ่มต้น คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หากมีหลายรายการเข้ามาใน กล่องขาเข้า ในเวลาเดียวกัน คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปสำหรับแต่ละรายการ ถ้าคุณได้รับรายการจำนวนมากภายในช่วงเวลาหนึ่ง Microsoft Outlook จะแสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปครั้งเดียวโดยระบุว่าคุณได้รับรายการใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เดสก์ท็อปของคุณมีการแจ้งเตือนจนแออัด ที่อาจรบกวนการทำงานของคุณและบังเดสก์ท็อปบางส่วนของคุณชั่วคราว

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเพื่อดำเนินการกับรายการที่เข้ามาใหม่โดยที่คุณไม่ต้องเปิด กล่องขาเข้า เมื่อการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปปรากฏ คุณสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างที่ปกติจำเป็นต้องเปิดรายการขึ้นมา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสถานะบนข้อความ ลบข้อความ หรือ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเปิด กล่องขาเข้า ของคุณ

ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange อยู่ หรือบัญชีอีเมลของ POP3 การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะแสดงก็ต่อเมื่อรายการใหม่ได้เข้ามาใน กล่องขาเข้า เริ่มต้นเท่านั้น หากคุณต้องการแสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเมื่อมีรายการเข้ามาในโฟลเดอร์อื่น หรือเมื่อคุณได้รับรายการที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ คุณจะต้องสร้าง กฎ และคุณต้องสร้างกฎถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งเมื่อได้รับรายการใหม่ในบัญชีอีเมล IMAP

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปสามารถมองเห็นได้ เพื่อให้คุณใช้เวลาเพิ่มเติมในการอ่าน ให้วางตัวชี้บนการแจ้งเตือนก่อนที่จะจางหายไป

ปิดการแจ้งเตือน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. ภายใต้ เมื่อรายการใหม่เข้ามาในกล่องขาเข้า ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนจดหมายใหม่บนเดสก์ท็อป (เฉพาะกล่องขาเข้าเริ่มต้นเท่านั้น)

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระงับการแจ้งเตือนอื่นๆ เช่น การเล่นเสียง การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ หรือการแสดงไอคอนซองจดหมายในพื้นที่การแจ้งเตือน ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงเปลี่ยนเคอร์เซอร์ของเมาส์ชั่วขณะ หรือ แสดงไอคอนซองจดหมายในพื้นที่การแจ้งเตือน ตามลำดับ

ปิดการแจ้งเตือนจากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

 1. เมื่อการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปปรากฏขึ้น คลิกลูกศรลงที่อยู่บนการแจ้งเตือน

 2. บนเมนู การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป คลิก ปิดใช้งานการแจ้งเตือนจดหมายใหม่บนเดสก์ท็อป

  การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

  1. คลิกเพื่อเปิดเมนู การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

  2. คลิกเพื่อปิด การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

โปรดสังเกตว่าคุณสามารถทำอย่างอื่นจากเมนู การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ได้ด้วย เช่น เปิด ตั้งค่าสถานะ หรือลบข้อความใหม่ ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว หรือเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ที่ที่คุณสามารถระบุได้ว่าการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏบนจอนานแค่ไหนหรือควรโปร่งใสเท่าใด ดูส่วนถัดไปเพื่อดูรายละเอียด

เปิดการแจ้งเตือน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. ภายใต้ เมื่อรายการใหม่เข้ามาในกล่องขาเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนจดหมายใหม่บนเดสก์ท็อป (เฉพาะกล่องขาเข้าเริ่มต้นเท่านั้น)

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของคุณได้เอง คุณสามารถให้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปปรากฏค้างอยู่ได้สั้นๆ 3 วินาที หรือนานถึง 30 วินาที คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสเพื่อทำให้การแจ้งเตือนนั้นสังเกตได้ง่ายขึ้น หรือทำให้การแจ้งเตือนไม่มาบังเอกสารหรือรายการอื่นๆ บนเดสก์ท็อปของคุณ สุดท้าย คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปที่ปรากฏขึ้นโดยการลากการแจ้งเตือนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. คลิก การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

 4. ภายใต้ ระยะเวลา ลากแถบเลื่อนไปยังจำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณ

  หมายเหตุ: แม้ว่าการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะเลือนไปในที่สุด แต่ไอคอนการแจ้งเตือนอีเมลใหม่จะยังปรากฏในแถบสถานะของ Outlook จนกระทั่งคุณเปิดรายการใหม่หรือรายการที่อยู่ในกล่องขาเข้าเริ่มต้น

 5. ภายใต้ ความโปร่งใส ลากแถบเลื่อนไปยังค่าความโปร่งใสที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  หมายเหตุ: การตั้งค่าพวกนี้ยังใช้กับการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปที่ได้รับการระบุว่าเป็นการกระทำของกฎ

ย้ายการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปไปยังพื้นที่อื่นบนหน้าจอของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. คลิก การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

 4. ในกล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป คลิก แสดงตัวอย่าง และตัวอย่างการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะแสดงบนเดสก์ท็อปของคุณ

 5. ลากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปไปยังหน้าจออื่นถ้าหน้าจอของคุณขยายออกไปมากกว่าหนึ่งหน้าจอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×