เปิดหรือปิดตัวเลือกจัดชิดเส้นตารางและจัดชิดวัตถุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณวาด ปรับขนาด หรือย้ายรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ใน Excel, PowerPoint หรือ Word คุณจะสามารถตั้งค่าเพื่อให้จัดแนวหรือ "จัดชิด” กับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดในเส้น (แม้ว่าจะมองไม่เห็นตารางก็ตาม) หรือจัดชิดกับรูปร่างหรือวัตถุได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมความสามารถในการจัดแนวและการจัดชิดได้โดยการเปิดหรือปิด

หมายเหตุ: บทความนี้นำไปใช้กับ Windows เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป Excel, PowerPoint และ Word ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูล Mac ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้า

Excel  

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. คลิกที่รูปร่างหรืออื่น ๆวัตถุ และภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดแนว

  จัดแนว

 2. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ กับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของตาราง คลิกจัดชิดเส้นตาราง

   จัดชิดเส้นตารางหรือรูปร่าง

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ กันเส้นตารางที่ลากผ่านขอบของรูปร่างหรือวัตถุตามแนวดิ่งหรือแนวนอน ให้คลิก จัดชิดรูปร่าง

   จัดชิดรูปร่าง

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกที่รูปร่างหรืออื่น ๆวัตถุ และจากนั้น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดแนว

  จัดแนว

 2. เมื่อต้องการปิดตัวเลือกเหล่านี้ ให้ยกเลิกการเลือก จัดชิดเส้นตาราง หรือ จัดชิดวัตถุ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  ตำแหน่งที่ตั้งของตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ กับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของตาราง ภายใต้จัดชิด เลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง

  เส้นตารางและเส้นบอกแนว

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  ตำแหน่งที่ตั้งของตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. ยกเลิกการเลือก จัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

Word

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกที่รูปร่างหรืออื่น ๆวัตถุ และภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

  การตั้งค่าเส้นตาราง

 2. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่างหรือวัตถุอื่นกับจุดตัดของเส้นตารางเมื่อไม่สามารถมองเห็นได้ ภายใต้แสดงเส้นตาราง ในตาราง เลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเมื่อไม่แสดงเส้นตาราง

   แสดงเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ กับเส้นตารางของรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ภายใต้ การจัดชิดวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น

   จัดชิดรูปร่างและวัตถุกับวัตถุอื่น

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกที่รูปร่างหรืออื่น ๆวัตถุ และภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

  การตั้งค่าเส้นตาราง

 2. ยกเลิกการเลือก จัดวัตถุชิดกับเส้นตารางเมื่อไม่แสดงเส้นตาราง และ จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น

ยกเลิกการเลือกตัวเลือก จัดชิด เหล่านี้

ด้านบนของหน้า

Excel  

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. คลิกรูปร่างหรือวัตถุ ในแผ่นงาน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างหรือวัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของตาราง คลิกจัดชิดเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวนอน และแนวตั้งของรูปร่างหรือวัตถุอื่น คลิกจัดชิดรูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือกการจัดชิดเป็นการชั่วคราว กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากรูปร่างหรือวัตถุ

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกรูปร่างหรือวัตถุ ในแผ่นงาน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างหรือวัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่จะถูกเลือกคลิกจัดชิดเส้นตาราง หรือจัดชิดรูปร่าง เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิดกับ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปวาด คลิกจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนว และ แล้ว คลิกการตั้งค่าเส้นตาราง

  แท็บ หน้าแรก ใน PowerPoint 2010

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของภาพนิ่ง (ไม่พื้นที่สำรองไว้) หรือระยะขอบรอบสไลด์ แล้ว คลิ กเส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของตาราง ภายใต้จัดชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวนอน และแนวตั้งของรูปร่างอื่น หรือวัตถุ ภายใต้จัดชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดกับวัตถุอื่น

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือกการจัดชิดเป็นการชั่วคราว กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากรูปร่างหรือวัตถุ

   • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบเส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด แทนเพียงหนึ่ง คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

   • ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง คุณสามารถวาดในเส้นตรงเมื่อคุณวาดรูปร่างอิสระแบบ รูปปุ่ม

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปวาด คลิกจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนว และ แล้ว คลิกการตั้งค่าเส้นตาราง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของภาพนิ่ง (ไม่พื้นที่สำรองไว้) หรือระยะขอบรอบสไลด์ แล้ว คลิ กเส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. เมื่อต้องการปิดการจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง หรือจัดชิดกับวัตถุอื่น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบเส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด แทนเพียงหนึ่ง คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

Word

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกรูปร่างหรือวัตถุ ในเอกสาร

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว ปุ่มจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

  แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน Word 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกรูปร่างหรือวัตถุ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของตารางแม้ว่าจะมองไม่เห็น ภายใต้แสดงเส้นตาราง ในตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเมื่อไม่แสดงเส้นตาราง

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวนอน และแนวตั้งของรูปร่างอื่น หรือวัตถุ ภายใต้การจัดชิดวัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดกับวัตถุอื่น

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือกการจัดชิดเป็นการชั่วคราว กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากรูปร่างหรือวัตถุ

   • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมด คลิกเริ่มต้น

   • ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างและวัตถุอื่น ๆ จะจัดชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้เคียงที่สุดก็ต่อเมื่อแสดงในตาราง เว้นแต่ว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเมื่อไม่แสดงเส้นตาราง

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกรูปร่างหรือวัตถุ ในเอกสาร

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว ปุ่มจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

  แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน Word 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บ

 3. เมื่อต้องการปิดการตั้งค่าการจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเมื่อไม่แสดงเส้นตาราง หรือจัดชิดกับวัตถุอื่น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมด คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานจัดชิดเส้นตารางเปิด หรือปิดใน PowerPoint 2016 for Mac

เปิดใช้งานจัดชิดเส้นตารางเปิด หรือปิดใน Word 2016 for Mac

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

วาดหรือลบเส้น ตัวเชื่อมต่อ หรือรูปร่างอิสระ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×