เปิดหรือปิดการอนุญาตให้เนื้อหาถูกโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมโดยใช้ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ใช้สามารถโหลดเนื้อหา ไฟล์ หรือสิ่งที่แนบมาซึ่งแนบมากับคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Outlook ลงในการประชุม Skype for Business Online ล่วงหน้าได้ แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเปิดไว้สำหรับทุกองค์กรที่ใช้ Skype for Business Online ให้ดูวิธีการโหลดสิ่งที่แนบมาไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุม Skype for Business

หมายเหตุ: 

 • ในปัจจุบัน ยังไม่มี cmdlet พร้อมใช้งานใน Skype for Business Online สำหรับการตั้งค่าหรือการดูค่าแบบออนไลน์สำหรับ MaxContentStorageMB และ MaxUploadFileMB แต่ cmdlet จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับการปรับใช้แบบภายในองค์กรเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าเนื้อหาจะไม่อัปโหลดไปยังการประชุมถ้าเนื้อหาที่แนบเกิน MaxUploadFileSizeMB หรือถ้าถึงขีดจำกัด MaxContentStorageMB แล้ว

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

 3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

 4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

 1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

  หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

การเปิดหรือปิดใช้งาน

ความสามารถในการโหลดเนื้อหาที่แนบมาในคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Outlook ลงในการประชุม Skype for Business Online ไว้ล่วงหน้าจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณอาจต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณโหลดเนื้อหาล่วงหน้าในการประชุม

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่านี้จะสามารถเปิดหรือปิดใช้งานสำหรับทั้งองค์กรเท่านั้น และคุณไม่สามารถเปิดหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้รายเดียวได้

เมื่อต้องการปิดใช้งาน ให้เปิด Windows PowerShell และทำดังต่อไปนี้

Grant-CsGraphPolicy -PolicyName GraphDisabled 

ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน ให้เปิด Windows PowerShell และทำดังต่อไปนี้

Grant-CsGraphPolicy -PolicyName GraphEnabled 

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ใช่หรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×