เปิดสมุดบันทึก OneNote สำหรับ Windows 8 ที่มีอยู่แล้วจาก OneDrive

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีสมุดบันทึกที่เก็บบนOneDrive คุณสามารถเปิดได้ใน OneNote สำหรับ Windows 8

เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ OneDrive ใน OneNote ให้ทำดังนี้
  1. บนหน้าใดๆ ให้แตะไอคอนกริปเปอร์ที่อยู่ถัดจาก บันทึกย่อล่าสุด ที่มุมบนซ้าย

  2. ในบานหน้าต่างสีเทาที่ปรากฏขึ้นทางด้านซ้าย ให้แตะ เพิ่มเติม...

  3. แตะที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด

เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ OneDrive ซึ่งไม่ได้แสดงรายการอยู่ ให้ทำดังนี้
  1. ไปที่ โฮมเพจ OneDrive แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ถ้าได้รับพร้อมท์

  2. แตะสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิดค้างไว้ แล้วเลือก เปิดใน OneNote จากเมนูบริบท

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×