เปิดสมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

เปิดสมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใช้ OneNote สำหรับ Windows 10 โปรแกรมเปิดสมุดบันทึกที่เริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้ลงในด้วย คุณสามารถเริ่มการใช้สมุดบันทึกนี้ คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่หรือคุณสามารถเปิดสมุดบันทึกเพิ่มเติมจากบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณ (ตัวอย่างเช่น Hotmail, Live.com หรือ Outlook.com) ซึ่งหรือ จากบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงาน หรือโรงเรียน

เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกที่มีอยู่ ทำต่อไปนี้:

  1. บนหน้าใดก็ได้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

  2. ในรายการสมุดบันทึก คลิ กหรือแตะชื่อของสมุดบันทึกเปิดอยู่ใด ๆ ที่คุณต้องการสลับไปยัง ถ้าสมุดบันทึกคุณต้องการไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ คลิ กหรือแตะสมุดบันทึกเพิ่มเติม

  3. ในหน้าต่างสมุดบันทึกเพิ่มเติมเปิด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกใด ๆ เพิ่มเติมจากบัญชีผู้ใช้คุณกำลังลงนามด้วย เลือกชื่อของรายการ แล้วคลิก หรือแตะเปิดสมุดบันทึก

    • เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกจากบัญชีผู้ใช้อื่น คลิก หรือแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้นั้นเมื่อได้รับพร้อมท์ แล้วคลิก หรือแตะชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการเปิด

หมายเหตุ: OneNote สำหรับ Windows 10 สนับสนุนเฉพาะสมุดบันทึกที่ใช้ระบบ cloud ถ้าคุณต้องการเก็บบันทึกย่อของคุณบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ OneNote 2016 สำหรับ Windows แอป OneNote สำหรับ Windows 10 จะไม่สามารถอ่านสมุดบันทึก OneNote 2016 ของคุณอยู่บนดิสก์เว้นแต่ว่าคุณย้ายสมุดบันทึกเหล่านี้ไปยังบัญชีผู้ใช้ OneDrive ของคุณฟรี และเปิดจากตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×