เปิดสมุดบันทึกที่บุคคลอื่นแชร์กับฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. แตะ บันทึกย่อเพิ่มเติม

    เคล็ดลับ: บน iPad: ถ้าคุณอยู่บนหน้าในสมุดบันทึก ให้แตะ ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อไปยัง สมุดบันทึกเพิ่มเติม

    เคล็ดลับ: บน iPhone: ถ้าคุณอยู่บนหน้าในสมุดบันทึก แตะ ปุ่ม ย้อนกลับ สามครั้งเพื่อไปยังสมุดบันทึกเพิ่มเติม ถ้าคุณอยู่ในส่วนในสมุดบันทึก แตะ ปุ่ม ย้อนกลับ สองครั้งเพื่อไปยังสมุดบันทึกเพิ่มเติม

  2. ค้นหาสมุดบันทึกที่แชร์กับคุณ ซึ่งจะถูกทำเครื่องหมายว่า "แชร์โดย" ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

    ระบุผู้แชร์สมุดบันทึก

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นสมุดบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับที่บุคคลนั้นระบุเมื่อแชร์สมุดบันทึกกับคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×