เปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งได้แก่

 • เปิดสมุดงานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการดูรายละเอียดและการเรียกดู

 • เปิด snapshot ของเวิร์กบุ๊กในMicrosoft Excel 2010 การทำงานกับข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊ก เช่นเนื้อหาของเซลล์

 • เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในExcel 2010 การทำงานกับใด ๆ องค์ประกอบของเวิร์กบุ๊ก รวมถึงข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลและสูตร

เมื่อคุณเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์ ตัวแสดงบนเว็บจะแสดงสมุดงานในมุมมองแผ่นงานหรือมุมมองรายการที่มีชื่อ ซึ่งผู้สร้างแผ่นงานเลือกมุมมองนี้ไว้เมื่อทำการประกาศแผ่นงาน

คุณต้องการทำอะไร

เปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์

เปิดสมุดงานใน Excel

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง

เปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้ด้วยการคลิกที่ชื่อของสมุดงานในไลบรารีเอกสาร หรือด้วยการใช้รายการแบบหล่นลงซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณเน้นที่ชื่อของสมุดงาน เพื่อให้สามารถเปิดสมุดงานสำหรับการดูรายละเอียดโดยอัตโนมัติได้โดยการคลิกที่ชื่อของสมุดงาน คุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าในไลบรารีเอกสาร

เปิดสมุดงานเพื่อดูรายละเอียด

เมื่อต้องการดูเวิร์กบุ๊ก โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดไลบรารีเอกสารที่มีสมุดงาน

 2. ชี้ไปยังรายการสมุดงาน

 3. คลิกลูกศรถัดจากรายการ

 4. คลิก แสดงในเว็บเบราว์เซอร์

เปิดสมุดงานใน Excel

สิ่งสำคัญ: ผู้สร้าง Web Part สามารถกำหนดแถบเครื่องมือของตัวแสดงบนเว็บเองเพื่อซ่อนไอคอน เปิดใน Excel ไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสมุดงานจาก Web Part ใน Excel ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กโดยใช้เบราว์เซอร์ในExcel 2010 ถ้าคุณมี Excel ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ มีสองวิธีการทำเช่นนี้: เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ หรือเปิดจำกัดสมุดงาน ซึ่งเรียกว่า snapshot

เปิดสมุดงานใน Excel

เมื่อต้องการเปิดสมุดงานแบบใช้เบราว์เซอร์ใน Excel ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์จากไลบรารีเอกสาร หรือเปิดเพจ Web Part ที่มีสมุดงานใน Web Part สำหรับ EWA

 2. จากแถบเครื่องมือของตัวแสดงบนเว็บ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเมนู เปิด

 3. คลิก เปิดใน Excel

ตัวแสดงจะคัดลอกสมุดงานทั้งเล่มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะเปิดสมุดงานนั้นขึ้นใน Excel ชุดสำเนาจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณได้ทำไว้ในเซสชันปัจจุบัน เช่น การเรียงลำดับและการกรอง รวมไปถึงสูตรที่คำนวณซ้ำ และการเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้รับการฟื้นฟู หลังจากที่เปิดสมุดงานใน Excel แล้ว คุณจะสามารถดูเนื้อหาและเปลี่ยนแปลงสมุดงานได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถบันทึกสมุดงานลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือจะประกาศสมุดงานไปยัง SharePoint ใหม่ก็ได้

เปิด Snapshot ของสมุดงาน

Snapshot คือรุ่นแบบจำกัดของสมุดงาน โดย Snapshot จะรักษาข้อมูลที่สามารถดูได้ไว้ และจะเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ เช่น สูตร การเชื่อมต่อ และรายการที่ซ่อนไว้ออก

เมื่อต้องการเปิด Snapshot ของสมุดงานใน Excel ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์จากไลบรารีเอกสาร หรือเปิดเพจ Web Part ที่มีสมุดงานใน Web Part สำหรับ EWA

 2. จากแถบเครื่องมือของตัวแสดงบนเว็บ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเมนู เปิด

 3. เลือก เปิด Snapshot ใน Excel

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อมูลที่มีอยู่ใน Snapshot

ข้อมูล

คำอธิบาย

การจัดรูปแบบ

การจัดรูปแบบ ลักษณะ และชุดรูปแบบของเซลล์ทั้งหมด

ข้อมูลตารางที่มองเห็นได้

เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงานทั้งหมดที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ค่าเซลล์

ค่าข้อความ ตัวเลข และวันที่ปัจจุบันในเซลล์และค่าที่ส่งกลับของสูตรและฟังก์ชัน

วัตถุ

ตาราง, แผนภูมิ, รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ของ Excel

ตารางถัดไปจะอธิบายถึงข้อมูลที่ Snapshot เอาออก

ข้อมูล

คำอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจอยู่ในสมุดงาน เช่น ชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลสรุปส่วนบุคคลของคุณในคุณสมบัติเอกสาร

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมด

ข้อมูลที่ถูกซ่อน

เซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงานที่ถูกซ่อน

สูตร

สูตรและฟังก์ชันทั้งหมดของแผ่นงาน Microsoft Excel

คุณลักษณะแบบโต้ตอบ

คุณลักษณะแบบโต้ตอบใดๆ เช่นการขยายและการยุบระดับของข้อมูลในรายงาน PivotTable การกรองและการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง Excel และแผ่นงาน และการจัดกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีเค้าร่าง

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกและข้อมูลที่ถูกแคช

การเชื่อมโยงหลายมิติที่เกี่ยวกับเว็บ

และตัวเลือกการเผยแพร่เว็บ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง

เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน Excel ไปยังไซต์ SharePoint คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกสมุดงานทั้งเล่มหรือบันทึกเฉพาะ รายการที่ตั้งชื่อ เท่านั้น เมื่อคุณเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถสลับมุมมองในเซสชันเดียวกันได้

เวิร์กบุ๊กทั้งหมด   ในมุมมองนี้ Web viewer แสดงแผ่นงานทั้งหมดและข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานทั้งหมด ผู้เขียนสมุดงานสามารถระบุว่า จะแสดงแผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กหรือแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

รายการที่มีชื่อ    ในมุมมองนี้ Web viewer แสดงเฉพาะระบุรายการที่มีชื่อจากเวิร์กบุ๊ก รายการมีชื่ออาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: แผนภูมิ ตาราง Excel รายงาน PivotTable รายงาน PivotChart หรือช่วงของเซลล์ที่มีชื่อได้ มุมมองรายการที่มีชื่อจะมีประโยชน์เมื่อคุณ (ผู้ใช้หรือเขียนเวิร์กบุ๊ก) จะทำต่อไปนี้:

 • แสดงรายการเฉพาะบางรายการในสมุดงาน เช่น แผนภูมิหรือตาราง และซ่อนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในฐานะของผู้สร้างสมุดงาน คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิข้อมูลสรุปร่วมกัน แต่ต้องการซ่อนข้อมูลจริงไว้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ให้ตัวเลือกสำหรับผู้ใช้เพื่อเลือกรายการที่เฉพาะเจาะจงจากรายการแบบหล่นลงของ มุมมอง บนแถบเครื่องมือ รายการแบบหล่นลงของ มุมมอง จะแสดงเฉพาะรายการที่ตั้งชื่อไว้ในสมุดงานเท่านั้น โดยจะไม่แสดงรายการแผ่นงานต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายการที่มีชื่อในสมุดงาน Excel ให้ดูที่วิธีใช้ Microsoft Office Excel

สมุดงานในมุมมองรายการที่มีชื่อจะสามารถแสดงบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ และยอมรับค่าที่ป้อนโดยผู้ใช้สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ ถึงแม้ว่ารายการที่มีชื่อนั้นจะไม่มีพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น สมมติว่ารายการที่มีชื่อเป็นแผนภูมิ ผู้สร้างสมุดงานอาจกำหนดพารามิเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าข้อมูลสำหรับแผนภูมิได้ ถึงแม้ว่ามุมมองรายการแบบมีชื่อจะไม่แสดงข้อมูลร่วมกับแผนภูมิก็ตาม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×