ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เปิดปฏิทิน Exchange ของคนอื่น

เปิดปฏิทิน Exchange ของคนอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อผู้ใช้Outlook Microsoft อื่นให้สิทธิ์ในปฏิทินของบุคคล นั้น คุณสามารถเปิดได้ในOutlook ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ ข้อความอีเมร้องขอสิทธิ์จะถูกส่งไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. ใน ปฏิทิน ให้คลิก หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิก เปิดปฏิทินที่แชร์

 3. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

  ปฏิทินที่แชร์นี้จะปรากฏอยู่ถัดจากปฏิทินที่มีอยู่แล้วในมุมมอง

  หลังจากที่คุณได้เข้าถึงปฏิทินที่แชร์เป็นครั้งแรกแล้ว ปฏิทินดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ครั้งต่อไปที่คุณต้องการดูปฏิทินที่แชร์นี้อีก คุณสามารถคลิกปฏิทินนั้นได้ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์

  ถ้าคนอื่นผู้เป็นเจ้าของปฏิทินที่คุณต้องการเปิดนั้นไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณเพื่อดูปฏิทินนี้ได้ Outlook จะพร้อมท์คุณให้ขอให้บุคคลผู้นั้นให้สิทธิ์กับคุณก่อน ถ้าคุณคลิก ใช่ ข้อความอีเมลสำหรับร้องขอการแชร์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความดังกล่าวจะร้องขอให้บุคคลนั้นแชร์ปฏิทินของตนกับคุณ และนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่จะให้คุณแชร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณกับบุคคลนั้นได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ทั้งนี้คุณสามารถที่จะจัดกำหนดการประชุมได้อย่างรวดเร็วกับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิทินที่คุณสามารถดูได้นั้น เลือกปฏิทินต่างๆ แล้วคลิก หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง คลิก สร้างการประชุม แล้วคลิก สร้างการประชุมกับทุกคน

หมายเหตุ: 

 • แม้ว่าคนอื่นผู้นั้นจะได้สร้างปฏิทินเพิ่มเติม คุณจะสามารถเปิดได้เฉพาะปฏิทินเริ่มต้นของคนนั้นเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากรายการ ปฏิทินอื่น ให้คลิกขวาที่ปฏิทินนั้น แล้วคลิก ลบปฏิทิน

 • เจ้าของของรายการปฏิทินจะควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เหล่านั้นได้

 • ปฏิทินที่แชร์แบบข้ามองค์กรของ Office 365 จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้น การคลิก ประชุมใหม่กับทุกคน จะตรวจไม่พบและไม่เพิ่มเจ้าของของปฏิทินที่แชร์เหล่านั้น ให้เพิ่มปฏิทินลงในการเชิญด้วยตนเองแทน

ดูเพิ่มเติม

แชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่น

การเปิดที่ติดต่อ Exchange ของบุคคลอื่น

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดการปฏิทิน คลิกเปิดปฏิทิน แล้ว คลิ กเปิดปฏิทินที่แชร์

 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

  ปฏิทินที่แชร์นี้จะปรากฏอยู่ถัดจากปฏิทินที่มีอยู่แล้วในมุมมอง

  หลังจากที่คุณเข้าถึงปฏิทินที่แชร์เป็นครั้งแรก ปฏิทินจะถูกเพิ่มลงบานหน้าต่างนำทาง ในครั้งถัดไปที่คุณต้องการดูปฏิทินที่แชร์ คุณสามารถคลิในบานหน้าต่างนำทาง

  ถ้าบุคคลอื่นที่มีปฏิทินคุณต้องการเปิดไม่ได้รับสิทธิ์ในการดู Outlook พร้อมท์ให้คุณคนขออนุญาต ถ้าคุณคลิกใช่ ข้อความอีเมขอแชร์เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความการร้องขอการบุคคลที่จะแชร์ปฏิทินของบุคคล นั้นกับคุณ และยัง มีตัวเลือกการแชร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณกับบุคคลนั้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลที่มีปฏิทินที่คุณสามารถดูอย่างรวดเร็ว เลือกหลายปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกการประชุมใหม่ นั้นแล้ว คลิกการประชุมใหม่ทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • แม้ว่าคนอื่นผู้นั้นจะได้สร้างปฏิทินเพิ่มเติม คุณจะสามารถเปิดได้เฉพาะปฏิทินเริ่มต้นของคนนั้นเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากรายการ ปฏิทินอื่น ให้คลิกขวาที่ปฏิทินนั้น แล้วคลิก ลบปฏิทิน

 • เจ้าของของรายการปฏิทินจะควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เหล่านั้นได้

ดูเพิ่มเติม

แชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. ในปฏิทิน คลิกเปิดปฏิทินที่แชร์

 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

  กล่องโต้ตอบ เปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

 3. คลิก ตกลง

  ปฏิทินที่แชร์นี้จะปรากฏอยู่ถัดจากปฏิทินที่มีอยู่แล้วในมุมมอง

  หลังจากที่คุณเข้าถึงปฏิทินที่แชร์เป็นครั้งแรก ปฏิทินจะถูกเพิ่มลงบานหน้าต่างนำทาง ในครั้งถัดไปที่คุณต้องการดูปฏิทินที่แชร์ คุณสามารถคลิในบานหน้าต่างนำทาง

  ถ้าบุคคลอื่นที่มีปฏิทินคุณต้องการเปิดไม่ได้รับสิทธิ์ในการดู Outlook พร้อมท์ให้คุณคนขอสิทธิ์ที่คุณต้องการ ถ้าคุณคลิกใช่ ข้อความอีเมขอแชร์เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความการร้องขอการบุคคลที่จะแชร์ปฏิทินของบุคคล นั้นกับคุณ และยัง มีตัวเลือกการแชร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณกับบุคคลนั้น

  การร้องขอให้ใช้ปฏิทินร่วมกัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลที่มีปฏิทินที่คุณสามารถดูอย่างรวดเร็ว บนเมนูแอคชัน ชี้ไปที่ใหม่การเรียกประชุมด้วย แล้ว คลิ กทั้งหมด หรือชื่อที่คุณต้องการจากรายการ

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถเปิดเฉพาะปฏิทินเริ่มต้น แม้ว่าบุคคลได้สร้างปฏิทินเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดเฉพาะปฏิทินเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากรายการปฏิทินอื่น คลิกขวาปฏิทิน แล้ว คลิ กเอาออกจากปฏิทินอื่น

 • เจ้าของของรายการปฏิทินจะควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เหล่านั้นได้

 • คุณสามารถดูขึ้น 30 ปฏิทินในโหมดแบบเคียงข้างในมุมมองปฏิทิน อย่างไรก็ตาม การตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเองบนปฏิทินของคุณอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องถ้าคุณใช้โหมดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า จะแสดงการตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเอง คลิกขวาที่ปฏิทินใด ๆ ในรายการของปฏิทินที่แชร์ แล้ว คลิ กเปิด บนเมนูทางลัด ปฏิทินจะเปิดขึ้น และจะปิดปฏิทินเปิดอื่น ๆ ตั้งค่ามุมมองสำหรับปฏิทินที่เลือกจะมีผลใช้ต่อ สำหรับปฏิทินปัจจุบัน และ สำหรับปฏิทินใด ๆ เพิ่มเติมที่คุณดูในภายหลังในโหมดแบบเคียงข้าง กัน

ดูเพิ่มเติม

แชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×