เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองวิธีในการทำให้แน่ใจว่า งานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถเปิด ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า:

 • ใน PowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า: บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt)

 • ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า: ติดตั้งอัปเดตและตัวแปลงลงในเวอร์ชัน PowerPoint ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูรูปแบบไฟล์ใหม่กว่า (.pptx)

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 1. ใน PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2016 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเปิดใช้ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอ

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. ที่ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PowerPoint Presentation แล้วเลือก PowerPoint 97-2003 Presentation

 5. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันให้ดูที่ เปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint เวอร์ชันที่ต่างกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint 15 สามารถเปิดกับ PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่ ได้ด้วย

  • ไม่มีบันทึกเป็น จำเป็นต้องใช้ PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2007 เพื่อเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า รูปแบบไฟล์ (.pptx) เข้ากันได้กับ PowerPoint 2013 และ 2016 อยู่แล้ว

  • งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วภายใน PowerPoint 2016 หรือPowerPoint 2013 อาจหายไปบางฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์เมื่อบันทึก ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า นั่นเป็นเพราะว่าฟีเจอร์เหล่านั้นหรือเอฟเฟ็กต์ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่อาจสูญหายไป ดูฟีเจอร์ 2016 ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้าและ PowerPoint 2013

  • กราฟิก SmartArt และวัตถุบาง visual ที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันใหม่ที่ไม่อยู่ใน PowerPoint 97-2003 เมื่อคุณบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 วัตถุกราฟิกแปลงเป็นบิตแมป ซึ่งรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา แต่ขีดจำกัดของฉันจะสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง

 1. ในPowerPoint 2010 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

  ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการจากเมนู บันทึกเป็นชนิด

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 4. ใน แถบนำทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 5. ทางด้านขวาของบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

 6. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

สิ่งสำคัญ: PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุแบบเป็นภาพใหม่กว่าที่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2010 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ บางPowerPoint 2010

 1. ในOffice PowerPoint 2007 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกที่ปุ่ม รูปปุ่ม กปุ่ม Microsoft Office ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกเป็น แล้ว คลิ กงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 4. ในรายการบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

 5. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

สิ่งสำคัญ: 

 • งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วภายในOffice PowerPoint 2007 อาจหายไปบางฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์เมื่อบันทึก ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า นั่นเป็นเพราะว่าฟีเจอร์เหล่านั้นหรือเอฟเฟ็กต์ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้

 • PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt ใหม่และวัตถุแบบเป็นภาพที่พร้อมใช้งานในOffice PowerPoint 2007 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ บางOffice PowerPoint 2007

ดาวน์โหลดตัวแปลง ถ้าคุณมี PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณมี Office 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Compatibility Pack ฟรีสำหรับ Word, Excel และ PowerPoint ตัวแปลงของช่วยทำให้สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ดาวน์โหลด Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint จากเว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft Office และการปรับปรุง

หลังจากคุณติดตั้งอัปเดตและตัวแปลง งานนำเสนอทั้งหมดจาก PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่า 2003 จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดไฟล์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และบันทึก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์ที่สร้างขึ้นใน PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่าบางรายการอาจสูญหายไปแม้ว่าคุณใช้แพคความเข้ากัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×