ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองวิธีในการทำให้แน่ใจว่า งานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถเปิด ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า:

 • ใน PowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า: บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt)

 • ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า: ติดตั้งอัปเดตและตัวแปลงลงในเวอร์ชัน PowerPoint ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูรูปแบบไฟล์ใหม่กว่า (.pptx)

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 1. ในPowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเปิดใช้ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอ

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 4. ที่ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PowerPoint Presentation แล้วเลือก PowerPoint 97-2003 Presentation

 5. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันให้ดูที่ เปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint เวอร์ชันที่ต่างกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint 15 สามารถเปิดกับ PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่ ได้ด้วย

  • ไม่มีบันทึกเป็น จำเป็นต้องใช้ PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2007 เพื่อเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า รูปแบบไฟล์ (.pptx) เข้ากันได้กับPowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอยู่แล้ว

  • งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วภายในPowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอาจหายไปบางฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์เมื่อบันทึก ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า นั่นเป็นเพราะว่าฟีเจอร์เหล่านั้นหรือเอฟเฟ็กต์ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่อาจสูญหายไป ดูฟีเจอร์ของ PowerPoint ที่พร้อมใช้งานใน 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้า

  • กราฟิก SmartArt และวัตถุบาง visual ที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันใหม่ที่ไม่อยู่ใน PowerPoint 97-2003 เมื่อคุณบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 วัตถุกราฟิกแปลงเป็นบิตแมป ซึ่งรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา แต่ขีดจำกัดของฉันจะสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง

 1. ในPowerPoint 2010 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

  ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการจากเมนู บันทึกเป็นชนิด

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 4. ใน แถบนำทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 5. ทางด้านขวาของบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

 6. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

สิ่งสำคัญ: PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุแบบเป็นภาพใหม่กว่าที่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2010 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ บางPowerPoint 2010

 1. ในOffice PowerPoint 2007 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกที่ปุ่ม รูปปุ่ม กปุ่ม Microsoft Office ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกเป็น แล้ว คลิ กงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 4. ในรายการบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

 5. คลิก บันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

สิ่งสำคัญ: 

 • งานนำเสนอที่มีอยู่แล้วภายในOffice PowerPoint 2007 อาจหายไปบางฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์เมื่อบันทึก ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า นั่นเป็นเพราะว่าฟีเจอร์เหล่านั้นหรือเอฟเฟ็กต์ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้

 • PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt ใหม่และวัตถุแบบเป็นภาพที่พร้อมใช้งานในOffice PowerPoint 2007 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ บางOffice PowerPoint 2007

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×