เปิดงานนำเสนอหรือไฟล์ที่ส่งให้ฉันทางอีเมลที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำอะไร

เปิดงานนำเสนอที่มีนามสกุล .ppz

เปิดงานนำเสนอที่มีนามสกุล .pps

เล่นไฟล์เสียง

เล่นไฟล์ภาพยนตร์

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้มแนบ.pps ได้โดยตรงจากภายในแอปพลิเคชันจดหมายในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • คุณกำลังใช้ Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 โดยใช้ Outlook Express

  • คุณกำลังใช้ Microsoft Windows Vista โดยใช้ Windows Mail

เปิดงานนำเสนอที่มีนามสกุล .ppz

คุณได้รับไฟล์ที่ มีนามสกุล.ppz เป็นอีเมล และคุณไม่สามารถเปิด โดยใช้ PowerPoint

ไฟล์.ppz อาจเป็นไฟล์ PowerPoint ภาพเคลื่อนไหว (แบบกระแสข้อมูลรูปแบบไว้ สำหรับการใช้งานเว็บแทนที่ เป็น สำหรับการแลกเปลี่ยนงานนำเสนอกับผู้อื่น), แต่ส่วนมากคุณจะถูกสร้างขึ้น โดยตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่งไฟล์ PowerPoint "ถูกบรรจุ" ตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่งจะไม่พร้อมใช้งาน หรือได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

PowerPoint 2002 และเวอร์ชันก่อนหน้าสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง แพคแล้วส่ง เพื่อจัดการกับงานนำเสนอหนึ่งรายการ หรือหลายๆ รายการ ตลอดจนไฟล์ที่ลิงก์และฟอนต์ที่ฝังตัวต่างๆ ให้เป็นแพคเกจอยู่ใน .ppz ไฟล์เดียวกัน นอกจากนี้ตัวช่วยสร้าง แพคแล้วส่ง จะสร้างไฟล์ pngsetup.exe เพื่อให้ผู้รับสามารถเปิดไฟล์ .ppz ได้ด้วย ถ้าไม่มีไฟล์ pngsetup.exe คุณอาจต้องใช้เครื่องมือบีบอัดไฟล์ของ Windows เช่น WinZip เพื่อช่วยในการเปิดไฟล์. ppz

เมื่อต้องการคัดลอกงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงในซีดี ดูแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

ด้านบนของหน้า

เปิดงานนำเสนอที่มีนามสกุล .pps

คุณได้รับแฟ้ม PowerPoint Show (.pps) ผ่านทางอีเมล แต่คุณไม่สามารถเปิด เนื่องจาก PowerPoint 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสนับสนุนรูปแบบไฟล์.pps คุณจำเป็นต้อง installPowerPoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดตั้งฟรี PowerPoint Viewer ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูงานนำเสนอครบถ้วน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง PowerPoint Viewer ดูมุมมองงานนำเสนอ โดยไม่มี PowerPoint

ด้านบนของหน้า

เล่นไฟล์เสียง

คุณได้รับงานนำเสนอ PowerPoint อีเมลที่ประกอบด้วยแฟ้มเสียง และแม้ว่าคุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ คุณไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงที่ปรากฏบนสไลด์ได้เนื่องจากไฟล์เสียงคือลิงก์ไปยัง (แทนที่ จะฝังอยู่ใน) ในงานนำเสนอ

ขอให้บุคคลที่ส่งงานนำเสนอมาให้คุณทำดังต่อไปนี้

  1. คัดลอกไฟล์เสียงลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่มีงานนำเสนอ

  2. ใช้ฟีเจอร์ จัดทำชุดรวมงานนำเสนอสำหรับซีดี เพื่ออัปเดตลิงก์และรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

  3. ส่งงานนำเสนอเพื่อคุณผ่านทางอีเมล

ด้านบนของหน้า

เล่นไฟล์ภาพยนตร์

คุณได้รับงานนำเสนอ PowerPoint อีเมลที่ประกอบด้วยแฟ้มภาพยนตร์ และแม้ว่าคุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ คุณไม่สามารถเล่นแฟ้มภาพยนตร์ที่ปรากฏบนสไลด์ได้เนื่องจากแฟ้มภาพยนตร์คือลิงก์ไปยัง (แทนที่ จะฝังอยู่ใน) ในงานนำเสนอ ด้วยการออกแบบ ไฟล์ภาพยนตร์เสมอลิงก์ และเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอเลย

ขอให้บุคคลที่ส่งงานนำเสนอมาให้คุณทำดังต่อไปนี้

  1. คัดลอกไฟล์ภาพยนตร์ ลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอ

  2. ใช้ฟีเจอร์ จัดทำชุดรวมงานนำเสนอสำหรับซีดี เพื่ออัปเดตลิงก์และรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

  3. ส่งงานนำเสนอเพื่อคุณผ่านทางอีเมล

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×