เปลี่ยน เอาออก หรือปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยน เอาออก หรือปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่งที่นำไปใช้กับวัตถุอื่นสำหรับ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาพเคลื่อนไหว หรือเอาภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุนั้น

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เลือกภาพเคลื่อนไหวใหม่ที่คุณต้องการ

  เลือกภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออกหนึ่งรายการ

คุณสามารถเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณไว้ก่อนหน้านี้นำไปใช้กับข้อความหรือวัตถุ (เช่นรูปภาพ รูปร่าง กราฟิก SmartArt และอื่น ๆ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเอาเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนออกจากสไลด์แบบทั้งหมด ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาภาพระหว่างสไลด์

 1. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 2. บนสไลด์ ให้คลิกวัตถุที่เคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ออก

  เคล็ดลับ: เอฟเฟ็กต์ทั้งหมดที่เป็นของวัตถุนั้นจะถูกเน้นอยู่ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในหน้าต่างบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกเอฟเฟ็กต์ การเอาออก คลิกลูกศร แล้ว คลิกเอาออก

  เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

ด้านบนของหน้า

เอามากกว่าหนึ่ง หรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งรายการออกจากข้อความหรือวัตถุ ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้กด Ctrl แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นกด Delete

 • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมด ออกจากข้อความหรือวัตถุ ให้คลิกวัตถุที่คุณต้องการหยุดการเคลื่อนไหว จากนั้นบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในแกลเลอรีของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ไม่มี

  ในแกลเลอรีภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ไม่มี

ด้านบนของหน้า

ปิดภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดในงานนำเสนอ

แม้ว่าคุณไม่สามารถเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดออกจากงานนำเสนอที่ทั้งหมดในขั้นตอนหนึ่ง (คุณจะต้องเอาภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุแต่ละรายการแต่ละรายได้ ตามที่อธิบายไว้ด้านบน), คุณสามารถปิดใช้งานการเคลื่อนไหวทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ เลือกตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้แสดงตัวเลือก เลือกแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง

การเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดออกจากวัตถุเดียว

เอาภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุทั้งหมดบนสไลด์

ปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวเล่นในมุมมองการนำเสนอสไลด์

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกภาพเคลื่อนไหวใหม่ที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวคลิกขวาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้อง การเอาออกแล้ว คลิกเอาออก

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกหลาย เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงได้ กด CTRL ค้างไว้ และในบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหว เลือกแต่ละเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก คลิกขวาหนึ่งเอฟเฟ็กต์ที่เลือก แล้วเลือกเอาออก

ด้านบนของหน้า

การเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดออกจากวัตถุเดียว

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการเอาภาพเคลื่อนไหวจาก

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม นั้นแล้ว เลือกไม่มี

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ที่ได้เลือก ไม่มี ไว้

ด้านบนของหน้า

เอาภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุทั้งหมดบนสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดจาก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมด

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม นั้นแล้ว เลือกไม่มี

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ที่ได้เลือก ไม่มี ไว้

ด้านบนของหน้า

ปิดภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดในงานนำเสนอ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

  กลุ่ม ตั้งค่า บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 2. ในการตั้งค่าการนำเสนอ กล่องโต้ตอบ ภายใต้แสดงตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ

 3. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการกำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยน หรือเอาออกเสียงที่นำไปใช้กับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่าง น้อยหนึ่งจากงานนำเสนอของคุณ

เปลี่ยนการกำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ตัวเลือกการกำหนดเวลาที่หลากหลายวิธีใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ภาพเคลื่อนไหวของคุณต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น และมีลักษณะแบบมืออาชีพ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับเวลา (รวมถึงความล่าช้า), ความเร็ว ช่วง เวลา การวนรอบ (ที่ซ้ำกัน), และกรอกลับโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับเวลาเริ่มต้น

 1. คลิกข้อความหรือวัตถุที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการระบุตัวเลือกการเริ่มต้น

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวคลิกขวา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกสไลด์ ให้เลือก เริ่มโดยการคลิก

  • เมื่อต้องการเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการ (นั่นคือ หนึ่งคลิกจะดำเนินการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสอง), เลือกเริ่มกับก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในทันทีหลังจากที่เอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จ (หมายถึง คุณไม่ต้องคลิกอีกครั้งเพื่อทำให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวถัดไปเริ่ม) ให้เลือก เริ่มหลังจากก่อนหน้า

   ถ้านี่คือเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแรกบนภาพนิ่ง นั้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น "0" และจะเริ่มต้นทันทีเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้นในงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการเล่นใหม่ หรือทำซ้ำภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองที่คุณนำไปใช้กับวัตถุที่กำหนด เลือกกำหนดเวลา ทางจากนั้น บนแท็บการกำหนดเวลา เลือกตัวเลือกในรายการทำซ้ำ

ตั้งค่าการหน่วงเวลาหรือตัวเลือกการกำหนดเวลาอื่น

 1. คลิกข้อความหรือวัตถุที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าการหน่วงเวลาหรือตัวเลือกการกำหนดเวลาอื่นสำหรับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวคลิกขวา เลือกกำหนดเวลา คลิกแท็บกำหนดเวลา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างการหน่วงเวลาเริ่มของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใหม่และส่วนท้ายของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่ง ใส่ตัวเลขในกล่องหน่วงเวลา

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความเร็วที่เล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใหม่ เลือกตัวเลือกในรายการความเร็ว

  • เมื่อต้องการทำซ้ำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เลือกตัวเลือกในรายการทำซ้ำ

  • เมื่อต้องการโดยอัตโนมัติเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวกลับไปยังลักษณะและตำแหน่งที่ตั้งของเดิมหลังจากที่เล่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายกรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ ตัวอย่างเช่น หลังจากลอยออกมาลักษณะพิเศษออกเล่น รายการปรากฏขึ้นอีกครั้งบนภาพนิ่งในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยน หรือเอาออกเสียงที่นำไปใช้กับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 2. คลิกข้อความหรือวัตถุที่ประกอบด้วยเสียงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือลบ

 3. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกขวาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. บนแท็บเอฟเฟ็กต์ ภายใต้การปรับปรุง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเสียง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียง คลิกเอฟเฟ็กต์เสียงใหม่

  • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์เสียง คลิก[ไม่มีเสียง]

ด้านบนของหน้า

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่าง น้อยหนึ่งจากงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 2. ในหน้าต่างสไลด์ คลิกข้อความหรือวัตถุที่ มีลักษณะภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับที่คุณต้องการเอาออกอย่าง น้อยหนึ่ง

 3. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กเอาออก เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งรายการที่ถูกนำไปใช้กับอินสแตนซ์เดียวของข้อความหรือวัตถุ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×