เปลี่ยน หรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน PowerPoint for Mac คุณสามารถสลับจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่งไปยังอีก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาพเคลื่อนไหว หรือเอาภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ ดูเพิ่ม แก้ไข หรือเอาภาพระหว่างสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณได้สร้างออก เลือกสไลด์คุณต้องการ คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหวและใช้ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ทางด้านขวาเพื่อแก้ไข หรือเรียงลำดับเอฟเฟ็กต์ใหม่

ใช้บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวทางด้านขวาเพื่อแก้ไขภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในมุมมองปกติ แล้ว คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว บนแท็บภาพเคลื่อนไหว

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีปุ่ม ภาพเคลื่อนไหว บน Ribbon

ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวคุณสามารถทำตามนี้:

 • ย้าย หรือลบภาพเคลื่อนไหว    เลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง คลิกแป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหวของคุณ หรือคลิก X สีแดงเพื่อลบภาพเคลื่อนไหว

  เมื่อต้องการลบภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดจากสไลด์ในครั้งเดียว คลิกรายการแรกในรายการ กด และแป้น SHIFT ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกที่รายการสุดท้ายในรายการ แล้ว คลิก X สีแดง

  ลบหรือจัดเรียงภาพเคลื่อนไหวด้วยปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดของบานหน้าต่าง
 • เปลี่ยนแปลงไปยังภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน    เลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิ กเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ใน ribbon บนแท็บภาพเคลื่อนไหว

 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหวอื่นกับวัตถุเดียวกัน    ขั้นแรก ให้เลือกข้อความหรือวัตถุบนสไลด์(ไม่อยู่ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ), แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมที่คุณต้องการนำไปใช้

 • เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอฟเฟ็กต์    เลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว และทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการภายใต้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของภาพเคลื่อนไหวที่มี ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  ตั้งค่าพร้อมใช้งานต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณเลือก ตัวอย่างนี้แสดงตัวเลือกสำหรับการเคลื่อนไหวแบบลอยเข้า

 • กำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนแปลง    เลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว และทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการภายใต้กำหนดเวลา ตัวเลือกรวมฉันถูกทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลาที่ใช้ และว่าคุณต้องการหน่วงเวลาเริ่มต้นของ หรือทำซ้ำได้

  ปรับเปลี่ยนการกำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์ที่มีคุณสมบัติการกำหนดเวลาในบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว

  สำหรับความยาวภาพเคลื่อนไหวที่อาจทริกเกอร์อีกครั้งในระหว่างงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือก กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ ให้เร็วขึ้นเล็กน้อยในครั้งที่สองได้

ถ้าคุณต้องการปิดภาพเคลื่อนไหวจากทั้งงานนำเสนอ คลิกที่แท็บนำเสนอสไลด์ คลิกการตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ จากนั้น เลือกแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ต้อง การ

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหว word บนสไลด์

ชี้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่มีการเคลื่อนไหวทีละครั้ง

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาภาพระหว่างสไลด์

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ ดูเพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเปลี่ยนออก

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่งของเอฟเฟ็กต์อื่นของชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์พิเศษ สำหรับเอฟเฟ็กต์พิเศษอื่น แต่ไม่ใช้ สำหรับเส้นทางการเคลื่อนไหว ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์เข้าไปยังเส้นทางการเคลื่อนไหว เอาเอฟเฟ็กต์ และนำไปใช้ใหม่แทน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  1. เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  2. เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว คลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

  เคล็ดลับ: 

  1. เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  2. เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. กด DELETE

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. ภายใต้ลำดับภาพเคลื่อนไหว เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกรายการแรกในรายการ แล้ว กด และแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่รายการสุดท้ายในรายการ

 4. คลิกลบ ปุ่ม ลบภาพเคลื่อนไหว  

ปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวเล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าการนำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

 2. ภายใต้แสดงตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหว word บนสไลด์

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเปลี่ยนออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×