เปลี่ยน หรือเอารหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รหัสผ่านของเวิร์กบุ๊กสามารถเปลี่ยน หรือเอาออกไป โดยใครทราบรหัสผ่านปัจจุบัน

ข้อควรระวัง: รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

เลือกทำดังต่อไปนี้

เปลี่ยนรหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับเวิร์กบุ๊ก จดบันทึกรหัสผ่าน และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณไม่สามารถเปิด หรือเข้าไปยังเวิร์กบุ๊กที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ

  2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

  3. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือ รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน เลือกเนื้อหาทั้งหมด

  4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  5. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

  6. คลิก บันทึก ปุ่ม บันทึก

เอารหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

  1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเอารหัสผ่านจาก

  2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

  3. เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกล่องรหัสผ่านเพื่อเปิด หรือในกล่องรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว กด DELETE

  4. คลิก บันทึก ปุ่ม บันทึก

ดูเพิ่มเติม

ต้องการรหัสผ่านในการเปิดหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×