Office

เปลี่ยน หรือเอารหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รหัสผ่านของเวิร์กบุ๊กสามารถเปลี่ยน หรือเอาออก โดยใครทราบรหัสผ่านปัจจุบัน

ข้อควรระวัง: รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอารหัสผ่านสำหรับ

 2. บนแท็บรีวิว คลิกป้องกันแผ่นงาน หรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  ปุ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 3. คลิกยกเลิกป้องกันแผ่นงาน หรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก และใส่รหัสผ่าน

  คลิกยกเลิกป้องกันแผ่นงาน โดยอัตโนมัติเป็นการเอารหัสผ่านออกจากแผ่นงาน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรหัสผ่านใหม่ คลิกป้องกันแผ่นงาน หรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก พิมพ์ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ และ แล้ว คลิกตกลง

  เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกจากเวิร์กบุ๊ก คลิกป้องกันเวิร์กบุ๊ก แล้ว คลิ กตกลง โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

 3. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือ รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน เลือกเนื้อหาทั้งหมด

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก  

เอารหัสผ่านของเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเอารหัสผ่านจาก

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

 3. เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกล่องรหัสผ่านเพื่อเปิด หรือในกล่องรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว กด DELETE

 4. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก  

ดูเพิ่มเติม

ต้องการรหัสผ่านในการเปิดหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะอ่านอย่างเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×