เปลี่ยน หรือเอาชุดรูปแบบใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีม และ ฟอนต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

บนแท็บออกแบบ คลิกธีม

ปุ่มธีม

จากนั้น คลิกธีมที่คุณต้องการ

คลิกธีมบนแท็บออกแบบ

เคล็ดลับ: ใช้ธีมร่วมกับสไตล์ได้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงธีม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สไตล์กับหัวเรื่องและข้อความของเนื้อความ

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

วิธีใช้เพื่อให้แน่ใจว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ในเอกสารประสานงาน ด้วยกัน และมีส่วนร่วมเพื่อดูแบบรวมสีของธีม ธีมใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเอกสาร เช่นฟอนต์ สีเติมสีในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้น ชุดรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการจัดรูปแบบข้อความ โดยใช้สไตล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ ดูสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

ใช้ชุดสีอื่นสำหรับเอกสาร

บนแท็บออกแบบ คลิกสี แล้ว คลิ กสีของธีมที่คุณต้องการ

ปุ่มการออกแบบหน้าสี

สีตัวเลือกเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มสี

เปลี่ยนฟอนต์ทั้งเอกสาร

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บออกแบบ คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กสีฟอนต์ที่คุณต้องการ

  ปุ่มฟอนต์แท็บออกแบบ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร

 • บนแท็บออกแบบ คลิกสีของหน้า นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  ปุ่มสีของหน้า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำงานกับองค์ประกอบธีมอื่นๆ เช่น ฟอนต์ SmartArt และสีของแผนภูมิ ให้เลือกสีของธีม

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังในเอกสาร

รูปภาพ เช่น โลโก้ ที่ใช้เป็นพื้นหลังยังเรียกว่าลายนํ้าอีกด้วย

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกลายน้ำ

  ปุ่มลายน้ำแท็บออกแบบ

 2. คลิก รูปภาพ

 3. คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้น ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าลายน้ำรูปภาพทำให้อ่านข้อความยากขึ้น ให้เลือก จางออก เพื่อทำให้รูปภาพสว่างขึ้น

  • คุณสามารถใช้เมนูป็อปอัพ มาตราส่วน เพื่อเปลี่ยนขนาดของลายน้ำรูปภาพได้

  คุณยังสามารถเพิ่มข้อความเป็นพื้นหลังได้ โดยคลิกที่ข้อความ พิมพ์บางข้อความ แล้วเลือกฟอนต์ ขนาด สี การวางแนว และความโปร่งใส

ตัวเลือกลายน้ำ

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือ ชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่าง ถ้าเอกสารของคุณใช้ฟอนต์ Arial และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Garamond นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลกระทบต่อข้อความที่ถูก Garamond

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ธีมฟอนต์

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมของฟอนต์ ภายใต้ฟอนต์ของธีม ข้อความคลิกฟอนต์หัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  เครื่องหมายแสดงว่า ได้เลือกแบบอักษรหัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  ตัวเลือกแบบอักษรของแท็บหน้าแรก

ลบธีมออก

ใน Word เอกสารทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บออกแบบ คลิกธีม แล้ว คลิ กธีมของOffice

  คลิกธีมบนแท็บออกแบบ

  ถ้าเอกสารยังคงมีสีหรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

  1. คลิกแท็บ ลายน้ำ

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการนำออก

  ให้ทำดังนี้

  รูปภาพหรือข้อความ

  คลิก ลายน้ำ แล้ว คลิก ไม่มีลายน้ำ

  สีพื้นหลัง

  คลิกสีของหน้า แล้ว คลิ กไม่มีสี

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

PowerPoint

ธีมคือชุดรวมของเค้าโครงสไลด์หนึ่งเค้าโครงหรือมากกว่าที่มี สีของธีม ที่ทำงานร่วมกัน, การจับคู่พื้นหลัง, ฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม งานนำเสนอ PowerPoint ทั้งหมดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมสีขาว คุณสามารถเลือกธีมได้เมื่อคุณเริ่มสร้างงานนำเสนอใหม่ หรือปรับใช้ธีมกับสไลด์ทั้งหมดหรือกลุ่มของสไลด์

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

บนแท็บออกแบบ คลิกธีมที่คุณต้องการ

ธีมของ PowerPoint

เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ชี้ไปที่ชุดรูปแบบ แล้ว คลิ กแท็บลูกศรลงภายใต้ชุดรูปแบบ .

ธีมของ PowerPoint ธีมเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดในงานนำเสนอได้โดยการเปลี่ยนชุดแบบสี ชุดแบบสีมีผลต่อสีของรูปร่าง, ข้อความ, วัตถุ SmartArt, พื้นหลัง และองค์ประกอบของรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณปรับใช้ธีมที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

เปลี่ยนสี

บนแท็บออกแบบ คลิกชุดแบบสีจากชุดด้านขวาของรูปขนาดย่อ

เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสี โฮเวอร์เหนือรูปขนาดย่อ และคลิกที่แท็บลูกศรลง

ธีมของ PowerPoint

คลิกสี แล้ว คลิ กชุดแบบสีที่คุณต้องการ

คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมสีบนธีม

เปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งงานนำเสนอ มีวิธีที่ง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมดในแต่ละสไลด์แล้วเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดในงานนำเสนอได้ในขั้นตอนเดียว

 1. บนแท็บออกแบบ โฮเวอร์เหนือชุดแบบสีจากชุดด้านขวาของรูปขนาดย่อ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บลูกศรลง

 2. คลิกฟอนต์ จากนั้น คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกฟอนต์ของธีม

เปลี่ยนพื้นหลังสไลด์สำหรับสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บออกแบบ โฮเวอร์เมาส์เหนือชุดแบบสีจากชุดด้านขวาของรูปขนาดย่อ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กสไตล์พื้นหลัง

  การไปยังตัวเลือกสไตล์พื้นหลัง

 2. คลิกสไตล์ของพื้นหลังที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับตัวเลือกพื้นหลังเพิ่มเติม คลิก พื้นหลังรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออก บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกพื้นหลังสีขาว

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกรูปแบบพื้นหลัง

 2. บนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

 3. ในแถบด้านข้าง คลิก เติม แล้วคลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว

 4. คลิก เลือกรูปภาพ, ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลัง จากนั้นคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้รูปภาพจางลงเพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นหลังที่ดีขึ้น ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวา หรือ ในการใช้รูปภาพเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กลงเป็นรูปพื้นหลังแบบเรียงซํ้ากัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไทล์

 5. เมื่อคุณเลือกรูปแบบพื้นหลัง จะเปลี่ยนภาพนิ่งที่เลือกหรือสไลด์

  เมื่อต้องการใช้พื้นหลังเดียวกันบนสไลด์ทั้งหมด คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 6. เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกการตั้งค่าใหม่พื้นหลัง

การตั้งค่ารูปแบบพื้นหลัง

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือ ชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่าง ถ้าเอกสารของคุณใช้ฟอนต์ Arial และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Garamond นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลกระทบต่อข้อความที่ถูก Garamond

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ธีมฟอนต์

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมของฟอนต์ ภายใต้ฟอนต์ของธีม ข้อความคลิกฟอนต์หัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  เครื่องหมายแสดงว่า ได้เลือกแบบอักษรหัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  ตัวเลือกแบบอักษรของแท็บหน้าแรก

คืนค่าชุดรูปแบบเค้าโครง

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนด้านหน้าแรก tab จากนั้น คลิกการตั้งค่าใหม่

  ตั้งค่าปุ่มบน ribbon บ้าน

เปลี่ยนธีมของสไลด์ที่เลือก

ในบางครั้งงานนำเสนอมีบางสไลด์ที่ใช้งานได้ไม่ดีกับธีมบางธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดอะแกรมหรือแผนผังลำดับงานที่กินเนื้อที่เกือบเต็มสไลด์ คุณอาจจะต้องการออกแบบองค์ประกอบหรือสีของพื้นหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างหรือเพื่อดึงจุดสนใจจากส่วนที่เหลือของสไลด์

 1. จัดเก็บลง คำสั่ง และ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนธีมบน

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกปกติ ถ้าไม่ได้ถูกเลือกอยู่แล้ว

 3. บนแท็บออกแบบ ชี้ไปที่ชุดรูปแบบที่คุณต้อง ตัวควบคุม ค้างไว้แล้ว คลิกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก

  เมนูนำไปใช้กับส่วนที่เลือกถูกเน้นแบบหล่นลง

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของสไลด์ว่าง คลิกธีมสีขาว

ลบธีมออก

ใน PowerPoint งานนำเสนอทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีสีเลยในงานนำเสนอของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีมสีขาว

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกสีขาว

  ธีมของ PowerPoint

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

กำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ตั้งค่าธีมเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ

Excel  

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีมฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกธีม แล้ว คลิ กชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

  ปุ่มธีม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

สีของธีมจะช่วยทำให้เอกสารมีหลายองค์ประกอบและช่วยทำให้เอกสารดูครบวงจร ธีมใช้สีที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเวิร์กบุ๊ก เช่น สีเติมในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้นแบบต่างๆ

ใช้ชุดสีอื่นสำหรับเวิร์กบุ๊ก

บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกสี แล้ว คลิ กสีของธีมที่คุณต้องการ

ปุ่มสีชุดรูปแบบบนแท็บเค้าโครง

สีตัวเลือกเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มสี

เปลี่ยนฟอนต์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กสีฟอนต์ที่คุณต้องการ

  ธีมของฟอนต์บนแท็บเค้าโครง

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือ ชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่าง ถ้าเอกสารของคุณใช้ฟอนต์ Arial และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Garamond นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลกระทบต่อข้อความที่ถูก Garamond

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ธีมฟอนต์

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมของฟอนต์ ภายใต้ฟอนต์ของธีม ข้อความคลิกฟอนต์หัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  เครื่องหมายแสดงว่า ได้เลือกแบบอักษรหัวเรื่อง หรือฟอนต์เนื้อความ

  ตัวเลือกแบบอักษรของแท็บหน้าแรก

การคืนค่าสีของธีมองค์ประกอบแผนภูมิ

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และองค์ประกอบแผนภูมิบางอย่างไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุแผนภูมิที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. ในแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม แล้วคลิก อัตโนมัติ

  ตั้งค่าภูมิเติมอัตโนมัติ

คืนค่าสีชุดรูปแบบเป็นกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และกราฟิก SmartArt บางส่วนไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้ตั้งค่าใหม่ คลิกตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์

  หมายเหตุ: รีเซ็ตกราฟิกจะยังเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างให้ตรงกับการกำหนดค่าเดิมอีกด้วย

  เมื่อต้องการให้ตรงกับปุ่มสไตล์ที่เหลือ

ลบธีมออก

ใน Excel เวิร์กบุ๊กทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

บนแท็บหน้าแรก คลิกธีม แล้ว คลิ กธีมของOffice

ปุ่มธีม

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีม และ ฟอนต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

  เคล็ดลับ: ใช้ธีมร่วมกับสไตล์ได้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงธีม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สไตล์กับหัวเรื่องและข้อความของเนื้อความ

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

ใช้ชุดของสีที่แตกต่างกันสำหรับเอกสาร

วิธีใช้เพื่อให้แน่ใจว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ในเอกสารประสานงาน ด้วยกัน และมีส่วนร่วมเพื่อดูแบบรวมสีของธีม ธีมใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเอกสาร เช่นฟอนต์ สีเติมสีในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้น ชุดรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการจัดรูปแบบข้อความ โดยใช้สไตล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ ดูสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งเอกสาร

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า คลิก สี จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำงานกับองค์ประกอบธีมอื่นๆ เช่น ฟอนต์ SmartArt และสีของแผนภูมิ ให้เลือกสีของธีม

การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังของเอกสาร

รูปภาพ เช่น โลโก้ ที่ใช้เป็นพื้นหลังยังเรียกว่าลายนํ้าอีกด้วย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า คลิก ลายนํ้า จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

 3. คลิก รูปภาพ

 4. คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้น ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าลายน้ำรูปภาพทำให้อ่านข้อความยากขึ้น ให้เลือก จางออก เพื่อทำให้รูปภาพสว่างขึ้น

  • คุณสามารถใช้เมนูป็อปอัพ มาตราส่วน เพื่อเปลี่ยนขนาดของลายน้ำรูปภาพได้

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

ลบธีมออก

ใน Word เอกสารทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีม Office

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

  ถ้าเอกสารยังคงมีสีหรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

  1. คลิกแท็บ เค้าโครง

  2. ภายใต้ พื้นหลังของหน้า ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการนำออก

  ให้ทำดังนี้

  รูปภาพ

  คลิก ลายน้ำ แล้ว คลิก ไม่มีลายน้ำ

  สีพื้นหลัง

  คลิก สี แล้วคลิก ไม่เติม

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

PowerPoint

ธีมคือชุดรวมของเค้าโครงสไลด์หนึ่งเค้าโครงหรือมากกว่าที่มี สีของธีม ที่ทำงานร่วมกัน, การจับคู่พื้นหลัง, ฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม งานนำเสนอ PowerPoint ทั้งหมดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมสีขาว คุณสามารถเลือกธีมได้เมื่อคุณเริ่มสร้างงานนำเสนอใหม่ หรือปรับใช้ธีมกับสไลด์ทั้งหมดหรือกลุ่มของสไลด์

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม คลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

เปลี่ยนชุดแบบสี

คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดในงานนำเสนอได้โดยการเปลี่ยนชุดแบบสี ชุดแบบสีมีผลต่อสีของรูปร่าง, ข้อความ, วัตถุ SmartArt, พื้นหลัง และองค์ประกอบของรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณปรับใช้ธีมที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก สี จากนั้นคลิกชุดแบบสีที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

การเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งงานนำเสนอ มีวิธีที่ง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมดในแต่ละสไลด์แล้วเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดในงานนำเสนอได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

เปลี่ยนพื้นหลังของสไลด์สำหรับสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

 2. คลิกสไตล์ของพื้นหลังที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับตัวเลือกพื้นหลังเพิ่มเติม คลิก พื้นหลังรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออก บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกพื้นหลังสีขาว

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

 2. บนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

 3. ในแถบด้านข้าง คลิก เติม แล้วคลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว

 4. คลิก เลือกรูปภาพ, ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลัง จากนั้นคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้รูปภาพจางลงเพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นหลังที่ดีขึ้น ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวา หรือ ในการใช้รูปภาพเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กลงเป็นรูปพื้นหลังแบบเรียงซํ้ากัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไทล์

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

คลิก

สไลด์ปัจจุบัน

นำไปใช้

สไลด์ทั้งหมด

นำไปใช้กับทั้งหมด

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของฟอนต์ สีและ เค้าโครงสไลด์ ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไลด์ คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิก รีเซ็ตเค้าโครงไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์

เปลี่ยนธีมของสไลด์ที่เลือก

ในบางครั้งงานนำเสนอมีบางสไลด์ที่ใช้งานได้ไม่ดีกับธีมบางธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดอะแกรมหรือแผนผังลำดับงานที่กินเนื้อที่เกือบเต็มสไลด์ คุณอาจจะต้องการออกแบบองค์ประกอบหรือสีของพื้นหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างหรือเพื่อดึงจุดสนใจจากส่วนที่เหลือของสไลด์

 1. กด คำสั่ง ค้างไว้แล้วในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนธีม

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ชี้ไปยังธีมที่คุณต้องการ กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้ จากนั้นคลิก นำไปใช้กับสไลด์ที่เลือก

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของสไลด์ว่าง คลิกธีมสีขาว

ลบธีมออก

ใน PowerPoint งานนำเสนอทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีสีเลยในงานนำเสนอของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีมสีขาว

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม คลิก สีขาว

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

กำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ตั้งค่าธีมเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ

Excel  

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีมฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก ของ Excel กลุ่ม ธีม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

ใช้ชุดของสีที่แตกต่างกันสำหรับเวิร์กบุ๊ก

สีของธีมจะช่วยทำให้เอกสารมีหลายองค์ประกอบและช่วยทำให้เอกสารดูครบวงจร ธีมใช้สีที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเวิร์กบุ๊ก เช่น สีเติมในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้นแบบต่างๆ

 • บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าสเปรดชีตของคุณใช้ฟอนต์ Calibri และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Courier ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Courier

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าสีของธีมไปยังองค์ประกอบแผนภูมิ

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และองค์ประกอบแผนภูมิบางอย่างไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุแผนภูมิที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. ในแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม แล้วคลิก อัตโนมัติ

  กลุ่ม สไตล์องค์ประกอบแผนภูมิ

คืนค่าสีของธีมไปยังกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และกราฟิก SmartArt บางส่วนไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  หมายเหตุ: รีเซ็ตกราฟิกจะยังเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างให้ตรงกับการกำหนดค่าเดิมอีกด้วย

  แท็บ SmartArt ของ Excel ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่

ลบธีมออก

ใน Excel เวิร์กบุ๊กทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีม Office

  แท็บ หน้าแรก ของ Excel กลุ่ม ธีม

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×