เปลี่ยน หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เชื่อมต่อข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อระหว่างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath และแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล การบริการเว็บ ไฟล์ XML หรือไลบรารีเอกสารของ Microsoft Windows SharePoint Services หรือรายการ เชื่อมต่อข้อมูลใช้แบบสอบถาม และส่งข้อมูล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยน หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลที่สอดคล้องกันจากเทมเพลตของคุณฟอร์ม

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล

เอาการเชื่อมต่อข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลของเทมเพลตฟอร์มมีผลต่อแหล่งข้อมูลและตัวควบคุมของฟอร์มที่มีอยู่ หรือที่ใหม่ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์ม เมื่อคุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ที่ยึดตามว่า ข้อมูลถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่ ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่เก็บข้อมูลเดียวกันกับแหล่งข้อมูลภายนอกเก่าที่ไม่ได้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ทั้งหมดจะถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่เก็บข้อมูลในแบบที่แตกต่างจากแหล่งข้อมูลภายนอกเก่า InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลใหม่กับเขตข้อมูลใหม่และกลุ่ม ตัวควบคุมบนฟอร์มแม่แบบที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลเก่า จะไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าคุณต้องการใช้ตัวควบคุมที่มีอยู่เหล่านี้ คุณจะต้องผูกตัวควบคุมเหล่านี้ไปยังเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

คุณสามารถเอาออกเฉพาะการเชื่อมต่อการสำรองข้อมูลจากเทมเพลตฟอร์ม คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมต่อข้อมูลหลักจากเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเอาการเชื่อมต่อข้อมูลรอง InfoPath ลบแหล่งข้อมูลรองที่สอดคล้องกันจากเทมเพลตฟอร์ม ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลที่ถูกลบยังคงอยู่ในเทมเพลตฟอร์ แต่จะไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลนั้น ถ้าคุณต้องการใช้ตัวควบคุมเหล่านี้ คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผูกตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก หรือ กับแหล่งข้อมูลรองอื่นที่มีอยู่

 • เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองใหม่ลงในเทมเพลตฟอร์ และผูกตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองใหม่นั้นแล้ว

 • เอาตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกจากเทมเพลตฟอร์ม

หมายเหตุ: เปลี่ยน หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลจากเทมเพลตฟอร์มอาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลสำหรับฟอร์มใด ๆ ที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่ InfoPath ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งประกาศสำหรับเทมเพลตฟอร์รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้ามีเวอร์ชันใหม่กว่า InfoPath แสดงฟอร์ม โดยใช้เทมเพลตฟอร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในรุ่นที่เก่ากว่าของเทมเพลตฟอร์ คุณเปลี่ยน หรือปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล เป็นผลลัพธ์ของเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลถูกเอา ผู้ใช้จะสูญเสียข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน t เขตข้อมูล หมวกถูกเอาออกจากแหล่งข้อมูล

ก่อนที่คุณเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องพิจารณาเอฟเฟ็กต์บนตัวควบคุมและแหล่งข้อมูลในฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูล ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อนที่คุณกำหนดให้ผู้ใช้ของคุณกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่มีการปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิก ปรับเปลี่ยน

  เริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนของการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  หมายเหตุ: ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลฟอร์มการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เฉพาะเจาะจงในส่วนดูเพิ่มเติม

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เอาการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิก นำออก

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่มเอา ถูกปิดใช้งาน ซึ่งหมายความ ว่า คุณเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 4. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath คลิกใช่

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×