เปลี่ยน หรือปรับปรุงลายเซ็นอีเมลใน Outlook for Mac

คุณสามารถเปลี่ยนลายเซ็นเริ่มต้นที่ผนวกทุกอีเมลที่คุณส่งโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถปรับปรุงลายเซ็นอีเมลที่มีอยู่ วิธีการมีดังนี้:

เปลี่ยนลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับข้อความขาออกทั้งหมด

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook > การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

  ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

 3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น, เลือกบัญชีผู้ใช้คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็นของคุณเริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ และการตอบกลับ และส่งต่อ

อัปเดลายเซ็นอีเมที่มีอยู่

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook > การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

  ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

 3. ภายใต้ ชื่อลายเซ็น, คลิกลายเซ็นคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนลายเซ็น

 4. ภายใต้ เซ็น ในบานหน้าต่างด้านขวา อัปเดลายเซ็นของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×