เปลี่ยน ลบ หรือซ่อนส่วนท้ายบนสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยน ลบ หรือซ่อนข้อมูลที่จะปรากฏที่ด้านล่างของสไลด์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะไม่มีผลต่อท้ายกระดาษบนหน้าบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย โดยจะมีผลกับสไลด์เท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น ให้ดูที่ เปลี่ยนหัวกระดาษบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

เปลี่ยนแปลงหรือเอาเนื้อหาในท้ายกระดาษออก

 1. เลือกสไลด์ที่มีท้ายกระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แสดงปุ่ม แทรก > ส่วนหัว ใน PowerPoint

 3. ในกล่อง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่อง ท้ายกระดาษ แล้วเปลี่ยนข้อความในกล่อง ท้ายกระดาษ

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง เช่น หมายเลขสไลด์ หรือวันที่และเวลาที่นี่

 4. เลือก นำไปใช้ (เฉพาะสไลด์นี้) หรือ นำไปใช้กับทั้งหมด (สไลด์ทั้งหมด)

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการซ่อนท้ายกระดาษในสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่อง ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

ซ่อนหรือเอาเนื้อหาในส่วนท้ายออก

 1. เลือกสไลด์ที่มีท้ายกระดาษที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในกล่อง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนเนื้อหาที่ระบุในท้ายกระดาษ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือก (วันที่และเวลา, หมายเลขสไลด์ และ ท้ายกระดาษ) ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

  • เมื่อต้องการลบท้ายกระดาษ ให้ล้างข้อความจากกล่อง ท้ายกระดาษ

 4. เลือก นำไปใช้ (เฉพาะสไลด์นี้) หรือ นำไปใช้กับทั้งหมด (สไลด์ทั้งหมด)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×