เปลี่ยน ลบ หรือซ่อนส่วนท้ายบนสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือลบ ข้อความ ของหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนสไลด์ บันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายของ PowerPoint ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ถ้าคุณต้องการเพิ่ม รูปภาพ ลงใน "หัวกระดาษ" ของงานนำเสนอของคุณ ให้เปลี่ยนไปดูบทความ เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์ สำหรับคำแนะนำ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจมีผลกับสไลด์ แต่จะไม่มีผลต่อท้ายกระดาษบนหน้าบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ดู เปลี่ยนหัวกระดาษบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

เปลี่ยนแปลงหรือเอาเนื้อหาในท้ายกระดาษออก

 1. เลือกสไลด์ที่มีท้ายกระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งสไลด์ ให้คลิกสไลด์แรกที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แสดงปุ่ม แทรก > ส่วนหัว ใน PowerPoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่อง ท้ายกระดาษ แล้วเปลี่ยนข้อความในกล่อง ท้ายกระดาษ

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่ เช่น หมายเลขสไลด์หรือวันที่และเวลา

 4. เลือก นำไปใช้ (เฉพาะสไลด์นี้) หรือ นำไปใช้กับทั้งหมด (สไลด์ทั้งหมด)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนท้ายกระดาษที่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่อง ไม่ต้องแสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

ซ่อนหรือเอาเนื้อหาในส่วนท้ายออก

 1. เลือกสไลด์ที่มีท้ายกระดาษที่คุณต้องการลบ

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งสไลด์ ให้คลิกสไลด์แรกที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซ่อนเนื้อหาที่ระบุในท้ายกระดาษ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลือก (วันที่และเวลา, หมายเลขสไลด์ และ ท้ายกระดาษ) ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

  • เมื่อต้องการลบท้ายกระดาษ ให้ล้างข้อความจากกล่อง ท้ายกระดาษ

 4. เลือก นำไปใช้ (เฉพาะสไลด์นี้) หรือ นำไปใช้กับทั้งหมด (สไลด์ทั้งหมด)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×