เปลี่ยนไฟล์ข้อมูลที่ตัวดึงข้อมูล RSS ถูกบันทึกไว้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server คุณจะสามารถเลือกส่งข้อมูลบางชนิด เช่น ตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ในขณะที่ยังคงเก็บข้อความของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Exchange สิ่งนี้เป็นประโยชน์ถ้าตัวดึงข้อมูล RSS ใช้โควตากล่องจดหมายของคุณมากเกินไป

จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ได้อย่างไร

คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บ อีเมล รายชื่อบัญชีผู้ใช้จะแสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี

บัญชีผู้ใช้ Exchange Server ที่แสดงรายการใน การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เปลี่ยนไฟล์ข้อมูล Outlook

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บตัวดึงข้อมูล RSS เลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิ กเปลี่ยนโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook ที่มีอยู่ เลือกโฟลเดอร์ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลใหม่ที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ของคุณ

 4. ในกล่องรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ในกล่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน ข้อความ คลิ กตกลง

  สิ่งสำคัญ: คุณยังสามารถคลิยกเลิกเพื่อข้ามการสร้างรหัสผ่าน Microsoft ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), หรือผู้ดูแลระบบอีเมลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรหัสผ่านของคุณ และ ไม่สามารถจะช่วยคุณกู้คืนเนื้อหาของไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน

 5. เมื่อต้องการสร้างแฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่ คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่

 6. ในกล่องสร้างหรือเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook ในกล่องชื่อไฟล์ ป้อนชื่อ ตามที่คุณต้องการ ให้ปรากฏ ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ Outlook แล้ว คลิกตกลง

 7. เลือกโฟลเดอร์ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ที่ตัวดึงข้อมูล RSS ที่ถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณถูกบันทึกไว้

 8. คลิก ตกลง จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×