เปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นในการจัดเก็บฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ Microsoft Office Access โดยอัตโนมัติจะบันทึกฐานข้อมูลไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันเมื่อคุณบันทึกฐานข้อมูลใหม่ หรือเลือกเริ่มต้นโฟลเดอร์ตำแหน่งใหม่ในฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้น

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  2. คลิกประเภทเป็นที่นิยม

  3. ภายใต้การสร้างฐานข้อมูล พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องโฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้น หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×