เปลี่ยนโซนเวลาและการตั้งค่าภาษาใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตั้งค่าโซนเวลาของคุณ ภาษา และวันและเวลารูปแบบการตั้ง ค่าลงใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บและทำต่อไปนี้:

  1. ที่มุมบนขวา ให้เลือก การตั้งค่า คลิก การตั้งค่า แล้วเลือก ตัวเลือก

  2. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือก ทั่วไป > ภูมิภาคและโซนเวลา

    ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก ภูมิภาคและโซนเวลา

  3. ภายใต้ การตั้งค่าภูมิภาคและโซนเวลา ให้เลือกภาษา, รูปแบบวันที่และเวลา และโซนเวลาที่คุณต้องการใช้ใน Outlook

    การตั้งค่าภูมิภาคและโซนเวลา

  4. เลือก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×