เปลี่ยนโครงร่างสีของ Outlook 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แบบแผนชุดสีเริ่มต้นของ Microsoft Office 2010 คือ เงิน แบบแผนชุดสีเพิ่มเติมสอง — สีฟ้าและสีดำซึ่งจะพร้อมใช้งาน แบบแผนชุดสีพื้นหลังสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ของหน้าต่างโปรแกรม Outlook และพื้นหลังสำหรับองค์ประกอบโปรแกรมส่วนใหญ่ที่บานหน้าต่างนำทาง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแถบ ribbon ส่วนหัวของข้อความ และฟอร์มสำหรับที่ติดต่อและงาน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงแบบแผนชุดสีนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office 2010

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ ในรายการแบบแผนชุดสี คลิสีน้ำเงินSilver หรือสีดำ

การเลือกแบบแผนชุดสีในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Backstage

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×