เปลี่ยนแปลง และแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์ และคุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ (ปลายทางของ) เมื่อไฮเปอร์ลิงก์ไม่ทำงาน คุณจำเป็นต้องกำหนดสิ่งปัญหาคือ และแก้ไขอยู่ปลายทางของลิงก์แล้ว

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความธรรมดา

ทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ

แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่สามารถใช้งานในสิ่งพิมพ์เว็บ (Publisher 2007 เท่านั้น)

เปลี่ยนลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนข้อความแสดงของไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. พิมพ์ข้อความใหม่ นั้นแล้ว ลบอักขระต้นฉบับแต่ละรายได้ ด้วยการกดแป้น DELETE หรือ BACKSPACE

การเอาเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์

  เมื่อต้องการเลือกอักขระขีดเส้นใต้เท่านั้น คลิกหลังจากอักขระขีดเส้นใต้ล่าสุด และลากเคอร์เซอร์ไปยังอักขระแรก

 2. คลิกขีดเส้นใต้ รูปปุ่ม

เปลี่ยนรูปภาพที่คุณใช้สำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกรูปภาพที่ลิงก์

 2. คลิกขวารูปภาพ คลิกเปลี่ยนรูปภาพ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพใหม่ที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่งสำหรับการสะกดเท่านั้น คลิกละเว้นทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์อีกครั้ง

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ใส่ปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ในกล่องที่อยู่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความธรรมดา

 • คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กเอาไฮเปอร์ลิงก์

ด้านบนของหน้า

ทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • เมื่อต้องการติดตามไฮเปอร์ลิงก์จากสิ่งพิมพ์ของคุณ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกข้อความที่ลิงก์หรือรูปภาพ

แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่สามารถใช้งานในสิ่งพิมพ์เว็บ (Publisher 2007 เท่านั้น)

ต่อไปนี้คือบางอย่างของการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่สามารถใช้งาน

แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของคุณเผยแพร่

 • เมื่อลิงก์หนึ่งไม่ทำงาน    เมื่อมีการย้ายหน้า Publisher อัปเดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ถ้า ไฮเปอร์ลิงก์ไม่ทำงานอย่างไรก็ตาม ตรวจสอบว่า นั้นจะไม่ชี้ไปยังบุ๊กมาร์กที่ย้าย หรือลบ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

  2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ คลิกตำแหน่งในเอกสารนี้ แล้ว คลิ กหน้าและบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

   ถ้าถูกลบคั่นหน้า คลิกยกเลิก ไปยังหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง และแทรกบุ๊กมาร์ก แล้วกลับไปไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข และแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์นั้น

 • เมื่อไม่ได้เชื่อมโยงหลายรายการ    ถ้าจำนวนมากไฮเปอร์ลิงก์ไม่สามารถใช้งาน บางอย่างของไฟล์ของคุณอาจไม่ได้ถูกประกาศ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเผยแพร่เว็บไซต์ Publisher อัปโหลดโฟลเดอร์ย่อยที่เรียกว่า index_files ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่ระบุ โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณได้ยกเว้นหน้าแรกของสิ่งพิมพ์ (เว็บไซต์โฮมเพ), ซึ่งให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์ย่อยของหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าโฟลเดอร์ไม่พร้อมใช้งาน ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่หน้าอื่น ๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณจะไม่ทำงาน ถ้าคุณใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นเพื่ออัปโหลดเว็บไซต์ของคุณ โฟลเดอร์ย่อยที่อาจไม่ได้โดยอัตโนมัติอัปโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในกรณี อัปโหลดโฟลเดอร์ย่อยด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ในครั้งถัดไปที่คุณเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ Publisher ไม่สร้างโฟลเดอร์ index_files และเผยแพร่ไฟล์ทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์ของคุณไปยังโฟลเดอร์เดียว ในสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บ บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก คลิกที่แท็บWeb และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดระเบียบไฟล์ที่สนับสนุนในโฟลเดอร์ นั้น

แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ทำงาน เรียกดูไปยังปลายทางที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง ถ้าไฟล์ปลายทางอยู่บนอินเทอร์เน็ต ค้นหาไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าไฟล์นั้นอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือเครือข่าย ค้นหาไฟล์ใน Windows Explorer แล้ว ในสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บของ Publisher ตรวจสอบต่อไปนี้:

 • อาจถูกย้ายไปยังปลายทาง หรืออาจไม่มีอยู่อีกต่อไป    คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ คลิ กแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่องโต้ตอบแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ตรวจสอบว่า เส้นทางไปยังหน้าปลายทางไม่ถูกต้องหรือไม่

 • ข้อความที่คุณเชื่อว่า ไฮเปอร์ลิงก์มีลักษณะเหมือนกับไฮเปอร์ลิงก์เท่านั้น    เลือกข้อความ และคลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฮเปอร์ลิงก์เดียวก่อนที่คุณคลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ เมื่อคุณเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติมากกว่าหนึ่งหรือไฮเปอร์ลิงก์บนแถบนำทางแทรกไฮเปอร์ลิงก์ อาจไม่พร้อมใช้งาน

 • คุณอาจไม่สามารถเข้าไปยังปลายทาง    ถ้าปลายทางเป็นบนอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าปลายทางอยู่บนเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ปลายทาง

แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่เปิดไฟล์ภายนอก

เมื่อคุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บเพจที่เปิดไฟล์แบบภายนอก เช่นเอกสาร Word แผ่นงาน Excel หรือ ไฟล์ PDF คำนึงต่อไปนี้

ชื่อไฟล์

คีย์ ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ภายนอกที่คุณลิงก์ไปยังควรมีช่องว่าง และควรเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

ถ้าคุณลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีช่องว่างในชื่อ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Publisher ได้แทนพื้นที่ว่างในอยู่ไฮเปอร์ลิงก์ ด้วย% 20 ตัวอย่างเช่น ว่าชื่อไฟล์ ของฉัน file.docx อยู่ไฮเปอร์ลิงก์ควรเป็นmy%20file.docx

การทดสอบ

คุณไม่สามารถทดสอบการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภายนอกในตัวอย่างเว็บ แต่คุณสามารถทดสอบไฮเปอร์ลิงก์จากสิ่งพิมพ์ของคุณ โดยกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกข้อความที่ลิงก์หรือรูปภาพ คุณยังสามารถเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องเพื่อทดสอบไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ภายนอก

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังทดสอบการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภายนอกบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คัดลอกไฟล์ภายนอกขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ภายใน

อัปโหลด

เมื่อคุณเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ คุณต้องอัปโหลดไฟล์ภายนอกด้วยตนเอง Publisher จะอัปโหลดไว้สำหรับคุณ ซึ่งคุณวางไฟล์ภายนอกบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเส้นทาง ตัวอย่าง:

 • ถ้าคุณเชื่อมโยงจากโฮมเพจไปยังไฟล์ที่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางอาจเป็นเพียงแค่ชื่อไฟล์ (เช่น myfile.docx)

 • ถ้าไฟล์นั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างจากโฮมเพจ เส้นทางต้องมีชื่อโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น index_files/myfile.docx)

คุณจำเป็นต้องกำหนดเส้นทางนี้ และพิมพ์ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ก่อนที่คุณประกาศไปยังเว็บ เลือกข้อความ หรือรูปภาพที่คุณต้องการให้ผู้เยี่ยมชมหน้าของคุณเมื่อต้องการคลิกเพื่อเปิดไฟล์ภายนอก บนเมนูแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่องอยู่ พิมพ์เส้นทางไปยังไฟล์ภายนอก

หมายเหตุ: ถ้าคุณแทรกเส้นทางการเชื่อมโยงหลายมิติในกล่องที่อยู่ โดยการเรียกดู เปลี่ยนเส้นทาง ด้วยการพิมพ์ชื่อไฟล์เท่านั้นหรือชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่ปรากฏขึ้น

ซึ่งอาจมีสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:

 • ไฮเปอร์ลิงก์จะอยู่ในกล่องข้อความที่หมุนหรือรูปร่างอัตโนมัติ    ไฮเปอร์ลิงก์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าอยู่ในกล่องข้อความที่หมุนหรือรูปร่างอัตโนมัติ แต่จะทำงานในสิ่งพิมพ์เว็บเมื่อคุณกด CTRL และคลิกลิงก์ และพวกเขาจะเหมาะสม และไม่ทำงานในตัวอย่างเว็บ หรือ เมื่อคุณประกาศสิ่งพิมพ์ ไปยังเว็บ คุณสามารถคืนค่าการเชื่อมโยงหลายมิติในสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บ ด้วยส่งกลับค่ากล่องข้อความที่หมุนหรือรูปร่างอัตโนมัติที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งเดิมของพวกเขา

 • ไฮเปอร์ลิงก์จะอยู่ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับเส้นขอบศิลป์    ในสิ่งพิมพ์เว็บ ไฮเปอร์ลิงก์จะไม่ทำงานถูกต้องถ้าอยู่ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับเส้นขอบศิลป์ คุณสามารถคืนค่าการเชื่อมโยงหลายมิติในสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บ ด้วยการเอาเส้นขอบศิลป์ใด ๆ จากกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×