เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในโฟลเดอร์ย่อย

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในโฟลเดอร์ย่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณตั้งค่าสิทธิ์สำหรับไลบรารีแล้ว คุณอาจต้องการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะบนโฟลเดอร์หนึ่งหรือหลายโฟลเดอร์ในไลบรารีนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยที่ทุกคนสามารถอ่านและเพิ่มไฟล์ลงในโฟลเดอร์ย่อยได้ แต่ไม่สามารถดูโฟลเดอร์รากหรือโฟลเดอร์ย่อยได้

หมายเหตุ: 

 • สำหรับกำหนดสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ์ในไลบรารี ดูแก้ไขสิทธิ์สำหรับรายการ ไลบรา รี หรือข้อมูลแต่ละรายการ

 • ใน SharePoint Online คุณสามารถเชิญผู้ใช้ภายนอกให้ไปที่ไซต์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนงานต่อไปนี้จะทำงานสำหรับผู้ใช้ภายในเท่านั้น อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้ภายนอกก็คือ คุณสามารถสร้างไลบารีเฉพาะที่แยกต่างหากเพื่อให้สิทธิ์เฉพาะได้

กระบวนงาน

 1. นำทางไปยังไซต์และไลบรารีที่คุณต้องการสร้างสิทธิ์เฉพาะบนโฟลเดอร์ย่อย

 2. ถ้าจำเป็น ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยและเพิ่มไฟล์สองสามไฟล์

 3. บนชื่อโฟลเดอร์ย่อย ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกที่ จุดไข่ปลา...

  2. บนหน้าต่างป็อปอัพของไฟล์ ให้คลิกที่ จุดไข่ปลา... แล้วคลิก แชร์กับ

  3. เมื่อต้องการดูหน้า สิทธิ์ ของโฟลเดอร์ ให้คลิก ขั้นสูง

   ชุดคำสั่งที่ใช้ในการไปยังหน้าสิทธิ์ของโฟลเดอร์ย่อย

 4. เมื่อต้องการเอาการสืบทอดสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ออก ให้คลิก หยุดสืบทอดสิทธิ์

 5. สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ที่อยู่ในรายการปัจจุบัน โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้วคลิก แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ หรือ เอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก

 6. สำหรับผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ให้สิทธิ์ แล้วกรอกรายละเอียดลงในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิก แสดงตัวเลือก และเลือกระดับสิทธิ์ที่เหมาะสมแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×