เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับสมุดบันทึกบน OneDrive

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีสมุดบันทึกที่แชร์บน OneDrive คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถดูหรือแก้ไขได้

 1. เลือก ไฟล์ > แชร์ > แชร์กับบุคคลอื่น

 2. ภายใต้ แชร์กับ ให้คลิกขวาที่ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และเลือกตัวเลือก

เลือก สามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกหรือ สามารถดู ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นทำได้เฉพาะเปิดดูเท่านั้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และควบคุมผู้ที่สามารถดูและแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก เอาผู้ใช้ออก บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ ถ้าไม่มีใครแสดงอยู่ในส่วนนี้ นั่นอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้แชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่น

ปิดใช้งานการแชร์ลิงก์

ถ้าคุณแชร์สมุดบันทึกของคุณโดยใช้ลิงก์ คุณสามารถหยุดการทำงานของลิงก์นั้นเพื่อทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ หลังจากที่คุณปิดใช้งานลิงก์ บุคคลที่คลิกลิงก์จะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าลิงก์ดังกล่าวอาจถูกลบหรือหมดอายุแล้ว หรือพวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์ที่จะดูลิงก์นี้

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > รับลิงก์ที่แชร์

 2. ถัดจาก ดูลิงก์ หรือ แก้ไขลิงก์ ให้คลิก ปิดใช้งานลิงก์

  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานลิงก์ที่แชร์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม สร้างลิงก์ และไม่มีลิงก์ คุณยังไม่ได้สร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ หรือคุณได้ปิดใช้งานลิงก์เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คือโดยปกติแล้วทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำเมื่อต้องการควบคุมการเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถลองใช้อย่างถาวรลบสมุดบันทึกจาก OneDrive ถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณโดยไม่มีผู้อื่นในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อเป็น PDFหรือส่งหน้าในอีเมล

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ แชร์กับ ให้คลิกขวาที่ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และเลือกตัวเลือก

 3. เลือก สามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกหรือ สามารถดู ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นทำได้เฉพาะเปิดดูเท่านั้น

  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และควบคุมผู้ที่สามารถดูและแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก เอาผู้ใช้ออก บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ ถ้าไม่มีใครแสดงอยู่ในส่วนนี้ นั่นอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้แชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่น

ปิดใช้งานลิงก์การแชร์

ถ้าคุณแชร์สมุดบันทึกโดยใช้ลิงก์ คุณสามารถหยุดการทำงานของลิงก์นั้นเพื่อให้บุคคลอื่นไม่สามารถดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ หลังจากที่คุณปิดใช้งานลิงก์ บุคคลที่คลิกลิงก์จะได้รับข้อความที่แจ้งให้ทราบว่าลิงก์ดังกล่าวอาจถูกลบหรือหมดอายุแล้ว หรือพวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์ที่จะดูลิงก์นี้

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > รับลิงก์ที่แชร์

 2. ถัดจาก ดูลิงก์ หรือ แก้ไขลิงก์ ให้คลิก ปิดใช้งานลิงก์

  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานลิงก์ที่แชร์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม สร้างลิงก์ และไม่มีลิงก์ คุณยังไม่ได้สร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ หรือคุณได้ปิดใช้งานลิงก์เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คือโดยปกติแล้วทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำเมื่อต้องการควบคุมการเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถลองใช้อย่างถาวรลบสมุดบันทึกจาก OneDrive ถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณโดยไม่มีผู้อื่นในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อเป็น PDF

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×