เปลี่ยนแปลงการเติมสีรูปร่าง เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะองค์ประกอบของแผนภูมิได้ในทันที (เช่น พื้นที่แผนภูมิพื้นที่การลงจุด ตัวแสดงข้อมูล ชื่อเรื่องในแผนภูมิ เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม แถบค่าคาดเคลื่อน หรือผนังและพื้นในแผนภูมิสามมิติ) โดยใช้ลักษณะรูปร่างที่กำหนดไว้ คุณยังสามารถนำการเติมสีรูปร่าง เค้าร่างรูปร่าง และเอฟเฟ็กต์รูปร่างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้มาใช้กับองค์ประกอบของแผนภูมิเหล่านี้

แผนภูมิผสม

 1. บนแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูุมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกขณะนี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง คลิกลักษณะของรูปร่างหรือเส้นที่กำหนดไว้แล้ว

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

  เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลิกทำได้ในทันที บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ หรือกด CTRL+Z

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถเติมสีลงในรูปร่างที่เลือก (เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ) ด้วยสีทึบ สีไล่ระดับ รูปภาพ หรือพื้นผิว คุณไม่สามารถใช้การเติมสีลงในรูปร่างเพื่อปรับเส้นในแผนภูมิ (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด)

 1. บนแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูุมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกขณะนี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง คลิก เติมสีรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเติมอื่น ภายใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้งาน

   เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะเลือกใช้สีอื่นๆ คุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าสีนั้นส่งผลต่อแผนภูมิอย่างไร เมื่อคุณชี้ไปยังสีที่คุณต้องการเลือกใช้งาน องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกไว้จะปรากฏเป็นสีดังกล่าวบนแผนภูมิ

  2. เมื่อต้องการเอาสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

  3. ในการเติมสีที่ไม่มีอยู่ใน ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิก ชุดสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ ชุดสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้ในแท็บ มาตรฐาน หรือ กำหนดเอง จากนั้นคลิก ตกลง

   สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะเพิ่มไว้ใน ชุดสีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อีก

  4. เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

  5. เมื่อต้องการใส่เอฟเฟ็กต์ไล่ระดับสีสำหรับสีที่เลือก คลิก ไล่ระดับสี จากนั้นภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกที่ลักษณะการไล่สีที่คุณต้องการใช้งาน

   สำหรับลักษณะการไล่สีเพิ่มเติม คลิก การไล่สีเพิ่มเติม จากนั้นในประเภท การเติม คลิกตัวเลือกการไล่สีที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการเติมพื้นผิว คลิก พื้นผิว จากนั้นคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลิกทำได้ในทันที บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ หรือกด CTRL+Z

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถเปลี่ยนสี ความกว้าง และลักษณะของเส้นในแผนภูมิ (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด) หรือคุณสามารถสร้างเส้นขอบกำหนดเองสำหรับรูปร่างที่เลือก (เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ)

 1. บนแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูุมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกขณะนี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เค้าร่างของรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างอื่นๆ ใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

  2. เมื่อต้องการลบสีเค้าร่างจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่มีเค้าร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น เส้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนแผนภูมิอีกต่อไป

  3. เมื่อต้องการใช้สีเส้นกรอบที่ไม่มีใน ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิก ชุดสีเค้าร่างเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ ชุดสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้ในแท็บ มาตรฐาน หรือ กำหนดเอง จากนั้นคลิก ตกลง

   สีของเค้าร่างแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้ ชุดสีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นหรือขอบ ให้คลิก น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักของเส้นที่คุณต้องการใช้

   สำหรับตัวเลือกลักษณะเส้นหรือขอบเพิ่มเติม คลิก เส้นเพิ่มเติม จากนั้นคลิกตัวเลือกลักษณะเส้นหรือขอบที่คุณต้องการใช้

  5. เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือขอบ ให้คลิก เส้นประ จากนั้นคลิกประเภทการประที่คุณต้องการใช้

   สำหรับตัวเลือกประเภทการประเพิ่มเติม คลิก เส้นเพิ่มเติม จากนั้นคลิกประเภทการประที่คุณต้องการใช้

  6. ในการเพิ่มลูกศรหรือเส้น คลิก ลูกศร จากนั้นคลิกลักษณะลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้ลักษณะลูกศรสำหรับเส้นขอบ

   สำหรับตัวเลือกลักษณะลูกศรหรือเส้นขอบเพิ่มเติม คลิก ลูกศรเพิ่มเติม จากนั้นคลิกการตั้งค่าลูกศรที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลิกทำได้ในทันที บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ หรือกด CTRL+Z

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถใช้ลักษณะการแสดงผลพิเศษ (เช่น เอฟเฟ็กต์เงา เรืองแสง หรือยกนูน) บนรูปร่างที่เลือก เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ) และเส้น (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด)

 1. บนแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูุมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกขณะนี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่ใช้งานได้ จากนั้นเลือกประเภทของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณเลือก เอฟเฟ็กต์ปรากฏตัว เอฟเฟ็กต์ภาพสะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนนั้น ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลิกทำได้ในทันที บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ หรือกด CTRL+Z

แถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในรายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ ให้เลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ในแกลเลอรีสไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรเพื่อขยายและเลือกรูปร่าง

  แกลเลอรีสไตล์รูปร่าง

คุณสามารถเติมสีลงในรูปร่างที่เลือก (เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ) ด้วยสีทึบ สีไล่ระดับ รูปภาพ หรือพื้นผิว คุณไม่สามารถใช้การเติมสีลงในรูปร่างเพื่อปรับเส้นในแผนภูมิ (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด)

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในรายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ ให้เลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก ไอคอน เติมสีรูปร่าง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการใช้สีเติมอื่น ภายใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้งาน

  2. เมื่อต้องการนำสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

  3. เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ สี ให้ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกสี แล้วคลิก ตกลง

  4. เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

  5. เมื่อต้องการใส่เอฟเฟ็กต์ไล่ระดับสีสำหรับสีเติมที่เลือก ให้คลิก ไล่ระดับสี แล้วคลิกสไตล์การไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

   สำหรับสไตล์การไล่ระดับสีเพิ่มเติม ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ สีเติม ให้คลิกตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ให้คลิก พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถเปลี่ยนสี ความกว้าง และลักษณะของเส้นในแผนภูมิ (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด) หรือคุณสามารถสร้างเส้นขอบกำหนดเองสำหรับรูปร่างที่เลือก (เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ)

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในรายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ ให้เลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เมนู เค้าร่างรูปร่าง (ไอคอน เส้นกรอบรูปร่าง)

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างอื่นๆ ใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

  2. เมื่อต้องการลบสีเค้าร่างจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่มีเค้าร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น เส้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนแผนภูมิอีกต่อไป

  3. เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ สี ให้ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกสี แล้วคลิก ตกลง

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นหรือเส้นขอบ ให้คลิก น้ำหนัก แล้วคลิกน้ำหนักของเส้นที่คุณต้องการใช้

  5. เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือเส้นขอบ ให้คลิก เส้นประ แล้วประเภทเส้นประที่คุณต้องการใช้

  6. ในการเพิ่มลูกศรหรือเส้น คลิก ลูกศร จากนั้นคลิกลักษณะลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้ลักษณะลูกศรสำหรับเส้นขอบ

คุณสามารถใช้ลักษณะการแสดงผลพิเศษ (เช่น เอฟเฟ็กต์เงา เรืองแสง หรือยกนูน) บนรูปร่างที่เลือก เช่น ตัวแสดงข้อมูล หัวข้อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือ คำอธิบายแผนภูมิ) และเส้น (เช่น เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้ม หรือ แถบข้อผิดพลาด)

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในรายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ ให้เลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รายการดรอปดาวน์ องค์ประกอบแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก ไอคอน เอฟเฟ็กต์รูปร่าง (ไอคอน เอฟเฟ็กต์รูปร่าง)

 4. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่ใช้งานได้ จากนั้นเลือกประเภทของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณเลือก เอฟเฟ็กต์ปรากฏตัว เอฟเฟ็กต์ภาพสะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนนั้น ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×