เปลี่ยนแบบอักษร พื้นหลัง หรือเนื้อหาของข้อความอีเมลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนรายการที่หลากหลายในข้อความอีเมล Outlook ของคุณรวมถึงฟอนต์ กราฟิก และพื้นหลัง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มสีพื้นหลัง การไล่ระดับสี พื้นผิว รูป หรือรูปภาพ

เปลี่ยนฟอนต์

เพิ่มรูปภาพ

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

เพิ่มตาราง

เพิ่มลายเซ็น

เพิ่มสัญลักษณ์

เพิ่มเส้นแนวนอน

เพิ่มสมการ

เปลี่ยนธีม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×