เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด หรือสีสำหรับงานที่พ้นกำหนดชำระ หรือเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถกำหนดฟอนต์ ขนาด หรือสีของงานที่พ้นกำหนด หรือเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้พวกเขาดูโดดเด่นในมุมมองงาน

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรายการงานในแถบรายการที่ต้องทำ

  1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกงาน

  2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

คำสั่ง การตั้งค่ามุมมอง บน Ribbon

  1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง

ชุดของกฎเริ่มต้นปรากฏขึ้น

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของงานที่พ้นกำหนด คลิกงานที่พ้นกำหนด แล้ว คลิ กฟอนต์

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และยังไม่ได้อ่าน คลิกเสร็จสมบูรณ์และงานที่ยังไม่ได้อ่าน แล้ว คลิ กฟอนต์

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของงานที่เสร็จสมบูรณ์ และอ่าน คลิกงานเสร็จสมบูรณ์และอ่าน แล้ว คลิ กฟอนต์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×