เปลี่ยนแบบอักษรในข้อความในขณะที่คุณกำลังเรียบเรียง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณต้องการให้ความวิจิตรบางข้อความของคุณ โดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ สี และสไตล์

 • บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน ได้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนฟอนต์และขนาด

  • ปรับขนาด โดยการเพิ่ม

  • เปลี่ยนสไตล์ (ตัว เอียง เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้)

  • เปลี่ยนรายการจัดรูปแบบ (แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข)

  • เปลี่ยนการเยื้อง

  • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเน้นออก

  • เปลี่ยนสี

  • เปลี่ยนการจัดเต็มแนว (ซ้าย ศูนย์ หรือขวา)

  • เอาการจัดรูปแบบฟอนต์ทั้งหมด

   กลุ่มข้อความพื้นฐานในข้อความบน Ribbon

 • บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มฟอนต์ ได้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนฟอนต์และขนาด

  • ปรับขนาด โดยการเพิ่ม

  • เปลี่ยนตัวอักษร

  • เอาการจัดรูปแบบฟอนต์ทั้งหมด

  • เปลี่ยนสไตล์ (bold, italic ขีดเส้นใต้ strikethrough ตัวห้อย และตัวยก)

  • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเน้นออก

  • เปลี่ยนสี

   Ribbon การจัดรูปแบบข้อความ

 • ในเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วทำสิ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนฟอนต์และขนาด

  • ปรับขนาด โดยเพิ่ม เลือกสไตล์

  • ใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

  • เปลี่ยนสไตล์

  • เปลี่ยนสไตล์ (ตัว หนา italic และขีดเส้นใต้)

  • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเน้นออก

  • เปลี่ยนสี

  • เปลี่ยนรายการจัดรูปแบบ (แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข)

   แถบเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ

 • บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มสไตล์ คุณสามารถเลือก และเปลี่ยนสไตล์

  กลุ่ม สไตล์ ในการจัดรูปแบบข้อความบน Ribbon

เมื่อคุณพบลักษณะของคุณ

ถ้าคุณค้นหาชุดของฟอนต์ สี และลักษณะที่เหมาะสมกับคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนสีเริ่มต้นฟอนต์หรือข้อความสำหรับข้อความเพื่อให้คุณสามารถใช้สำหรับข้อความทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณพบการรวม ที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ต้องการใช้ทั้งหมดในครั้ง บันทึกเป็นสเตชันเนอรี และใช้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการ ดูวิธีการสร้างสเตชันเนอรี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×