เปลี่ยนแบบสำรวจที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนการสำรวจความคิดเห็นที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขคำถาม แทรกตัวแบ่งหน้า และเปลี่ยนลำดับของคำถาม

หมายเหตุ: ในขณะที่ผู้อื่นกำลังตอบสนองให้กับแบบสำรวจ คุณควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงคำถาม ซึ่งอาจทำคำตอบที่ไม่สอดคล้องกัน หรือไม่สมบูรณ์มาก

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขคำถาม

เพิ่มคำถาม

ลบคำถาม

เพิ่มตัวแบ่งหน้าระหว่างคำถาม

เปลี่ยนลำดับของคำถาม

แก้ไขคำถาม

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ ของคำถาม และ ใน กรณีส่วนใหญ่ ข้อความของตัวเลือกของคำตอบ

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของคำถาม ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของคำถาม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบางชนิดของคำถามกับคำถามชนิดอื่น ๆ ถ้าคุณไม่เห็นชนิดของคำถามที่คุณต้องการใช้ ลบคำถามเก่า และสร้างคำถามใหม่มีชนิดที่ต้องการ

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดแบบสำรวจ ให้คลิกชื่อแบบสำรวจบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อของแบบสำรวจของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อแบบสำรวจของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าแบบสำรวจ

 3. ในส่วนคำถาม คลิกคำถามที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำถาม

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดแบบสำรวจ ให้คลิกชื่อแบบสำรวจบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อของแบบสำรวจของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อแบบสำรวจของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกเพิ่มคำถาม

 3. พิมพ์ข้อความคำถามของคุณ เลือกชนิดของคำถาม และระบุการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับคำถามของคุณ

 4. คลิกคำถามถัดไป เพื่อเพิ่มคำถามที่อื่น หรือคลิกเสร็จสิ้น ถ้าคุณเพิ่มคำถามเสร็จ

  เคล็ดลับ: คำถามใหม่จะถูกเพิ่มที่ส่วนท้ายของรายการของคำถามที่มีอยู่ แต่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับถามปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

ลบคำถาม

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบคำถาม ใด ๆ คำตอบสำหรับคำถาม (ถ้ามีใครตอบสนอง) จะถูกลบพร้อมกับคำถาม

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดแบบสำรวจ ให้คลิกชื่อแบบสำรวจบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อของแบบสำรวจของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อแบบสำรวจของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าแบบสำรวจ

 3. ในส่วนคำถาม คลิกคำถามที่คุณต้องการลบ

 4. คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวแบ่งหน้าระหว่างคำถาม

เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้าให้กับแบบสำรวจ คุณเพิ่มคำถามใหม่ แล้วเลือกตัวคั่นหน้า เป็นชนิดของคำถาม เมื่อคุณเพิ่มตัวแบ่งหน้า การสำรวจความคิดเห็นที่มีอยู่นั้นจะถูกเพิ่มหลังคำถามที่มีอยู่ แต่คุณสามารถย้ายตัวแบ่งหน้าระหว่างคำถามที่มีอยู่โดยการเปลี่ยนลำดับคำถาม

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดแบบสำรวจ ให้คลิกชื่อแบบสำรวจบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อของแบบสำรวจของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อแบบสำรวจของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกเพิ่มคำถาม

 3. ในส่วนของคำถามและชนิด คลิกตัวคั่นหน้า (แทรกตัวแบ่งหน้าลงในแบบสำรวจของคุณ)

 4. เมื่อต้องการใส่ตัวแบ่งหน้าระหว่างคำถามที่มีอยู่ เปลี่ยนลำดับของคำถาม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของคำถาม

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดแบบสำรวจ ให้คลิกชื่อแบบสำรวจบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อของแบบสำรวจของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อแบบสำรวจของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าแบบสำรวจ

 3. ในส่วนคำถาม คลิกเปลี่ยนลำดับของคำถาม

 4. ภายใต้ตำแหน่งจากด้านบน เลือกหมายเลขที่สอดคล้องกับลำดับที่คุณต้องการให้คำถามที่ควรปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับคำถามในแบบสำรวจของคุณ คุณควรประเมินผลกระทบของการโยงหัวข้อก่อน ถ้าคุณเรียงลำดับแบบสำรวจใหม่เพื่อให้คำถามที่อยู่หลังตรรกะการโยงหัวข้ออยู่ก่อนคำถามที่มีตรรกะการโยงหัวข้อ ตรรกะการโยงหัวข้อนั้นจะถูกลบออก คำถามใดๆ จะสามารถโยงหัวข้อไปยังคำถามที่ตามมาได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×