เปลี่ยนแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังตารางใน Publisher เช่นเพิ่ม ลบ หรือปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ออก คุณสามารถผสานแถวหรือคอลัมน์ และ ถ้าคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถยกเลิกการผสานแยกแถวหรือคอลัมน์

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. เมื่อต้องการแทรกแถวเดียวหรือคอลัมน์ คลิกเซลล์ในแถวอยู่ติดกันที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการแทรกหลายแถวหรือคอลัมน์ เลือกจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรกเดียวกัน

 2. คลิกขวา เลือกแทรก นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  Publisher เพิ่มมีแถวว่างหรือคอลัมน์ที่ มีการจัดรูปแบบเดียวกันและขนาดตามคุณคลิกตั้งแต่เริ่มต้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงด้านล่างของตาราง คลิกภายในเซลล์ต่ำสุดขวา จากนั้น กด TAB

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกขวา เลือกลบ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายแถวหรือคอลัมน์ แป้น SHIFT ค้างไว้ และคลิกภายในแต่ละแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการ

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกตาราง

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือขอบของแถวหรือขอบคอลัมน์ (AหรือB) จนกว่าคุณเห็นตัวชี้ปรับ (C)

  ปรับตัวชี้เหนือขอบของคอลัมน์

 3. ลากขอบของแถวหรือคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ไม่ มีการเปลี่ยนขนาดของตาราง

 • กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากขอบของแถวหรือคอลัมน์

ผสานอย่าง น้อยสองคอลัมน์หรือแถว

 1. เลือกอย่าง น้อยสองแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการผสาน

 2. บนเมนูเครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง คลิกผสานเซลล์

  ถ้าเซลล์ประกอบด้วยข้อความ เนื้อหาของเซลล์แต่ละรายการปรากฏในเซลล์ที่ผสาน

ผสานแยกแถวหรือคอลัมน์

ถ้าคุณผสานแถวหรือคอลัมน์ คุณสามารถแยกเหล่านั้นกลับต่าง ๆ

 1. เลือกผสานแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแยก

 2. บนเมนูเครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง คลิกแยกเซลล์

  ถ้าเซลล์ที่ผสานที่ประกอบด้วยข้อความ เนื้อหาของเซลล์ที่ผสานจะปรากฏในหนึ่งเซลล์แยก

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. เมื่อต้องการแทรกแถวเดียวหรือคอลัมน์ คลิกเซลล์ในแถวอยู่ติดกันที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการแทรกหลายแถวหรือคอลัมน์ เลือกจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรกเดียวกัน

 2. บนเมนูตาราง ชี้ไปที่แทรก นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  Publisher เพิ่มมีแถวว่างหรือคอลัมน์ที่ มีการจัดรูปแบบเดียวกันและขนาดตามคุณคลิกตั้งแต่เริ่มต้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงด้านล่างของตาราง คลิกภายในเซลล์ต่ำสุดขวา จากนั้น กด TAB

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 2. บนเมนูตาราง ชี้ไปที่ลบ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายแถวหรือคอลัมน์ แป้น SHIFT ค้างไว้ และคลิกภายในแต่ละแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการ

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกตาราง

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือขอบของแถวหรือขอบคอลัมน์ (AหรือB) จนกว่าคุณเห็นตัวชี้ปรับ (C)

  ปรับตัวชี้เหนือขอบของคอลัมน์

 3. ลากขอบของแถวหรือคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ไม่ มีการเปลี่ยนขนาดของตาราง

 • กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากขอบของแถวหรือคอลัมน์

ผสานอย่าง น้อยสองคอลัมน์หรือแถว

 1. เลือกอย่าง น้อยสองแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการผสาน

 2. บนเมนูตาราง คลิกผสานเซลล์

  ถ้าเซลล์ประกอบด้วยข้อความ เนื้อหาของเซลล์แต่ละรายการปรากฏในเซลล์ที่ผสาน

ผสานแยกแถวหรือคอลัมน์

ถ้าคุณผสานแถวหรือคอลัมน์ คุณสามารถแยกเหล่านั้นกลับต่าง ๆ

 1. เลือกผสานแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแยก

 2. บนเมนูตาราง คลิกแยกเซลล์

  ถ้าเซลล์ที่ผสานที่ประกอบด้วยข้อความ เนื้อหาของเซลล์ที่ผสานจะปรากฏในหนึ่งเซลล์แยก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×