เปลี่ยนเส้นทางหรือย้ายตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเชื่อมต่อคือ เส้นที่เชื่อมต่อสองรูปร่าง และยังคงเชื่อมต่อกับรูปร่างที่คุณแนบ ชนิดตัวเชื่อมต่อสามคือตรง หักมุม (เป็นมุม), และเส้นโค้ง จุดเชื่อมต่อที่ปรากฏขึ้นที่สิ้นสุดของตัวเชื่อมต่อ และจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมจะแสดง ด้วยจุดแบบวงกลมเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปร่าง จุดเชื่อมต่อปรากฏ เป็นจุดสีแดงในMicrosoft Office Excel 2007 และMicrosoft Office PowerPoint 2007 และ เป็นจุดสีฟ้าในMicrosoft Office Word 2007 และMicrosoft Office Outlook 2007 จุดเหล่านี้ระบุตำแหน่งที่คุณสามารถแนบตัวเชื่อมต่อกับรูปร่าง

ตัวเชื่อมต่อที่เปลี่ยนเส้นทาง
ตัวอย่างของรูปร่างที่มีตัวเชื่อมต่อเส้น

แม้ว่าตัวเชื่อมต่อยังคงแนบไป และย้ายกับรูปร่าง คุณอาจต้องการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ หรือย้ายตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงมากขึ้น และทำให้ตัวเชื่อมต่อจากตัดรูปร่างด้วยตนเอง

เปลี่ยนเส้นตัวเชื่อมต่อไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดระหว่างรูปร่างโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกรูปร่างที่เชื่อมต่อหรือตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง

  ถ้าแนบหลายตัวเชื่อมต่อกับรูปร่าง เลือกเท่านั้นที่ตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปลี่ยนเส้นตัวเชื่อมต่อ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

เมื่อต้องการย้ายตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง แยกสิ้นสุดตัวใดตัวหนึ่งจากรูปร่าง แล้วแนบจุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อไซต์อื่นบนรูปร่างเดียวกัน หรือแนบไฟล์ลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

 • คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การย้ายจุดสิ้นสุดหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ลากปลายด้าน แล้ว คลิกการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่ออื่น บนรูปร่างเดียวกัน หรือรูปร่างที่แตกต่างกัน

   จุดเชื่อมต่อที่แนบมาบนเส้นจะปรากฏเป็นวงกลมสีแดง จุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนบบนเส้นจะปรากฏเป็นวงกลมสีน้ำเงินอ่อน (เกือบโปร่งใส)

  • เมื่อต้องการแยกตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ลากจุดกึ่งกลาง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณแยกตัวเชื่อมต่อ นั้นจะรักษาของรูปร่าง นั้นจะสามารถถูกด้วยตนเองเท่านั้นต่อกับจุดเชื่อมต่อ

   • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนท้ายของตัวเชื่อมต่อล็อกโดยอัตโนมัติ และย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่าง กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดสิ้นสุด คุณสามารถวางจุดสิ้นสุดที่ใดก็ได้บนรูปร่าง โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดรูปร่าง เพื่อสิ้นสุดจะย้ายถ้าคุณย้ายรูปร่างอีกครั้ง

   • แอจุดจับการปรับขนาด จะจับที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ แต่ไม่ขนาด ของรูปร่างส่วนใหญ่ เพชรรูปเท่านั้น ถ้าตัวเชื่อมต่อที่มีจุดจับการปรับปรุงสีเหลือง ลากจุดจับปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเชื่อมต่อ แต่แยกตัวเชื่อมต่อ

   • คุณยังสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของตัวเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

Outlook

เมื่อต้องการย้ายตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง แยกสิ้นสุดตัวใดตัวหนึ่งจากรูปร่าง แล้วแนบจุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อไซต์อื่นบนรูปร่างเดียวกัน หรือแนบไฟล์ลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

 • คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การย้ายจุดสิ้นสุดหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ลากปลายด้าน แล้ว คลิกการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่ออื่น บนรูปร่างเดียวกัน หรือรูปร่างที่แตกต่างกัน

   จุดเชื่อมต่อที่แนบมาบนบรรทัดปรากฏเป็นสีแดงวงกลม จุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนบบนบรรทัดปรากฏเป็นสีเขียววงกลม

  • เมื่อต้องการแยกตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ลากจุดกึ่งกลาง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณแยกตัวเชื่อมต่อ นั้นจะรักษาของรูปร่าง นั้นจะสามารถถูกด้วยตนเองเท่านั้นต่อกับจุดเชื่อมต่อ

   • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนท้ายของตัวเชื่อมต่อล็อกโดยอัตโนมัติ และย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่าง กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดสิ้นสุด คุณสามารถวางจุดสิ้นสุดที่ใดก็ได้บนรูปร่าง โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดรูปร่าง เพื่อสิ้นสุดจะย้ายถ้าคุณย้ายรูปร่างอีกครั้ง

   • แอจุดจับการปรับขนาด จะจับที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ แต่ไม่ขนาด ของรูปร่างส่วนใหญ่ เพชรรูปเท่านั้น ถ้าตัวเชื่อมต่อที่มีจุดจับการปรับปรุงสีเหลือง ลากจุดจับปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเชื่อมต่อ แต่แยกตัวเชื่อมต่อ

   • คุณยังสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของตัวเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เมื่อต้องการย้ายตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง แยกสิ้นสุดตัวใดตัวหนึ่งจากรูปร่าง แล้วแนบจุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อไซต์อื่นบนรูปร่างเดียวกัน หรือแนบไฟล์ลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

 • คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การย้ายจุดสิ้นสุดหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ลากปลายด้าน แล้ว คลิกการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่ออื่น บนรูปร่างเดียวกัน หรือรูปร่างที่แตกต่างกัน

   จุดเชื่อมต่อที่แนบมาบนเส้นจะปรากฏเป็นวงกลมสีแดง จุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนบบนเส้นจะปรากฏเป็นวงกลมสีน้ำเงินอ่อน (เกือบโปร่งใส)

  • เมื่อต้องการแยกตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ลากจุดกึ่งกลาง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณแยกตัวเชื่อมต่อ นั้นจะรักษาของรูปร่าง นั้นจะสามารถถูกด้วยตนเองเท่านั้นต่อกับจุดเชื่อมต่อ

   • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนท้ายของตัวเชื่อมต่อล็อกโดยอัตโนมัติ และย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่าง กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดสิ้นสุด คุณสามารถวางจุดสิ้นสุดที่ใดก็ได้บนรูปร่าง โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดรูปร่าง เพื่อสิ้นสุดจะย้ายถ้าคุณย้ายรูปร่างอีกครั้ง

   • แอจุดจับการปรับขนาด จะจับที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ แต่ไม่ขนาด ของรูปร่างส่วนใหญ่ เพชรรูปเท่านั้น ถ้าตัวเชื่อมต่อที่มีจุดจับการปรับปรุงสีเหลือง ลากจุดจับปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเชื่อมต่อ แต่แยกตัวเชื่อมต่อ

   • คุณยังสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของตัวเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

Word

เมื่อต้องการย้ายตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง แยกสิ้นสุดตัวใดตัวหนึ่งจากรูปร่าง แล้วแนบจุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อไซต์อื่นบนรูปร่างเดียวกัน หรือแนบไฟล์ลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

 • คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การย้ายจุดสิ้นสุดหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ลากปลายด้าน แล้ว คลิกการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่ออื่น บนรูปร่างเดียวกัน หรือรูปร่างที่แตกต่างกัน

   จุดเชื่อมต่อที่แนบมาบนบรรทัดปรากฏเป็นสีแดงวงกลม จุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนบบนบรรทัดปรากฏ วงกลมสีเขียว

  • เมื่อต้องการแยกตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ลากจุดกึ่งกลาง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณแยกตัวเชื่อมต่อ นั้นจะรักษาของรูปร่าง นั้นจะสามารถถูกด้วยตนเองเท่านั้นต่อกับจุดเชื่อมต่อ

   • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนท้ายของตัวเชื่อมต่อล็อกโดยอัตโนมัติ และย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่าง กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดสิ้นสุด คุณสามารถวางจุดสิ้นสุดที่ใดก็ได้บนรูปร่าง โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดรูปร่าง เพื่อสิ้นสุดจะย้ายถ้าคุณย้ายรูปร่างอีกครั้ง

   • แอจุดจับการปรับขนาด จะจับที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ แต่ไม่ขนาด ของรูปร่างส่วนใหญ่ เพชรรูปเท่านั้น ถ้าตัวเชื่อมต่อที่มีจุดจับการปรับปรุงสีเหลือง ลากจุดจับปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเชื่อมต่อ แต่แยกตัวเชื่อมต่อ

   • คุณยังสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของตัวเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×