เปลี่ยนเสียงในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์สำหรับ OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณได้ที่Office.comเลือก Word หรือ OneNote เปิดเอกสารของคุณ หรือสมุดบันทึกหน้า และเลือกมุมมอง > Reader สมบูรณ์ ไอคอนสำหรับผู้อ่านสมบูรณ์

  • สำหรับ OneNote สำหรับ Windows 10 เปิดแอป OneNote และเลือกสมุดบันทึก จาก นั้นเลือกมุมมอง > Reader สมบูรณ์ ไอคอนสำหรับผู้อ่านสมบูรณ์

  • สำหรับ Outlook แบบออนไลน์ เข้าสู่ระบบในที่ Office.com เลือก Mail และเปิดอีเมล เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม (...) แล้วคลิกแสดงในตัวอ่านสมบูรณ์

 2. เลือกไอคอนรูปเฟืองเพื่อเปิดตัวเลือกเสียง

  เมนูตัวควบคุมเสียงในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

เปลี่ยนความเร็วเสียง

แถบเลื่อนความเร็วเสียง ควบคุมความเร็วในการเล่นของผู้อ่าน

 1. เลือกข้อความเสียงเร็วแล้วลากตัวควบคุมไปทางขวาหรือซ้าย ย้าย ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว หรือเลื่อน ไปทางซ้ายเพื่อลดดังกล่าว

 2. กดเล่น เมื่อต้องการฟังความเร็วแตกต่างกัน

เปลี่ยนชนิดข้อความเสียง

ชนิดข้อความเสียง ตัวควบคุมเสียงเล่นของผู้อ่าน

 1. เลือกบุรุษหรือสตรีเมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่จะใช้สำหรับการเล่น

 2. กดเล่น เมื่อต้องการได้ยินเสียง

 1. เปิดแอป OneNote จาก นั้นเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ > Reader สมบูรณ์

 2. เลือกตัวเลือกเสียง ไอคอนมีลักษณะเช่นผู้บรรยายกับคลื่นเสียง

  เมนูตัวควบคุมเสียงในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

เปลี่ยนความเร็วเสียง

แถบเลื่อนความเร็วเสียง ควบคุมความเร็วในการเล่นของผู้อ่าน

 1. เลือกข้อความเสียงเร็ว และย้ายไปทางขวา หรือซ้ายเพื่อเพิ่ม หรือลดอัตราส่วนข้อความเสียงใช้อ่านข้อความ

 2. กดเล่น เมื่อต้องการฟังความเร็วแตกต่างกัน

  รูปปุ่ม

เปลี่ยนเสียงพูด

 1. เลือกข้อความเสียง แล้วเลือกเสียงได้จากรายการ

 2. กดเล่น เมื่อต้องการได้ยินเสียงแต่ละครั้ง

  รูปปุ่ม

เลือกเสียงที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติม เพื่อทำให้เสียงและภาษาที่พร้อมใช้งานเพื่ออ่านข้อความเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านสมบูรณ์สำหรับ Office Online และ OneNote

แปลงคำพูดลงในข้อความในเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ Office Online และ OneNote

ใช้เส้นโฟกัสในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์สำหรับ Office Online

เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

แก้ไขอ่านคำพูดในภาษาที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×