เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่า Office 365 ด้วย Gandi.net

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้สนับสนุน: Peter Baumgartner

ตรวจสอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโดเมน ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ถ้าคุณต้องOffice 365 เพื่อจัดการระเบียน DNS ของคุณOffice 365 สำหรับคุณ (ถ้าคุณต้อง คุณสามารถจัดการระเบียน DNS ของ Office 365 ทั้งหมดของคุณที่ Gandi.net)

มีสองส่วนหลักกระบวนการนี้: ก่อนอื่น คุณจะตรวจสอบโดเมนของคุณ Gandi.net จากนั้น คุณจะเปลี่ยนเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนของคุณเพื่อให้พวกเขาชี้ไปที่Office 365 (อยากให้อธิบายเพิ่มเติมได้อย่างไร รับการสนับสนุน)

ยืนยันโดเมนของคุณ

เปลี่ยนระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สร้างไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนในไฟล์โซนสำหรับโดเมนที่ตรวจสอบโดเมนของคุณสำหรับOffice 365 คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์โซน Gandi.net แบบที่ใช้งานอยู่เมื่อต้องการสร้างระเบียน TXT ที่คุณจะต้อง แทน คุณต้องทำสำเนาของไฟล์โซน Gandi.net ที่ใช้งานการใช้ในกระบวนการตรวจสอบ

 • ไฟล์โซนใหม่นี้จะถูกใช้เฉพาะเพื่อช่วยตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของคุณ ซึ่งไม่ส่งผลต่อสิ่งอื่นๆ คุณสามารถลบออกในภายหลังได้ ถ้าคุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Gandi.net โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. ในหน้า โดเมน เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อโดเมนที่คุณกำลังเปลี่ยน

  จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกบรรทัดแล้วเลือกการดำเนินการ ที่เปิดอยู่ ให้เลื่อนไปยังส่วน การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค แล้วเลือก เปลี่ยนไฟล์โซน

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า การเปลี่ยนแปลงไฟล์โซนชุดงาน ในแถว ไฟล์โซน Gandi เริ่มต้น ให้เลือกไอคอน Modify (ดินสอ)

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. ในพื้นที่ เวอร์ชันของไฟล์โซน ให้เลือก ปกติ ในรายการดรอปดาวน์ โหมดแก้ไข

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. จากนั้นเลือก คัดลอกโซนนี้เพื่อแก้ไข

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกโซน พิมพ์ชื่อโซนใหม่ในเขตข้อมูลชื่อ (ตัวอย่างเช่นOffice 365 ตรวจสอบ)

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. จากนั้นเลือก Submit

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. บนหน้า โซน > zone_name ให้เลือก สร้างเวอร์ชันใหม่

  GandiNet-BP-Configure-1-6

หลังจากที่คุณได้สร้างไฟล์โซน เข้าไปในส่วนถัดไป ตำแหน่งที่คุณจะเพิ่มระเบียนที่คุณจะต้องการตรวจสอบโดเมน Gandi.net กับOffice 365

เพิ่มระเบียน TXT เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ดำเนินการขั้นตอน สร้างไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365 ในส่วนแรกของบทความนี้ให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนในส่วนนี้

ก่อนที่คุณจะใช้โดเมนของคุณกับ Office 365 เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ความสามารถในการเข้าสู่บัญชีของคุณที่บริษัทจดทะเบียนโดเมนและสร้างระเบียน DNS จะเป็นการพิสูจน์กับ Office 365 ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น

หมายเหตุ: ระเบียนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของคุณเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อสิ่งอื่นแต่อย่างใด คุณสามารถลบออกได้ในภายหลัง ถ้าคุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Gandi.net โดยใช้ ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อน

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า โดเมน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อโดเมนที่คุณกำลังเปลี่ยน

  จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกบรรทัดแล้วเลือกการดำเนินการ ที่เปิดอยู่ ให้เลื่อนไปยังส่วน การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค แล้วเลือก เปลี่ยนไฟล์โซน

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้าการเปลี่ยนแปลงไฟล์โซนชุด ในมุมมองสำหรับไฟล์โซนคุณสร้างสำหรับการตรวจสอบOffice 365 เลือกไอคอนModify (ดินสอ)

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. ในพื้นที่ เวอร์ชันของไฟล์โซน ให้เลือก เวอร์ชัน 2

  (อย่า เพิ่งเลือก ใช้เวอร์ชันนี้)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. ยังคงอยู่ในพื้นที่ เวอร์ชันของไฟล์โซน ให้เลือก เพิ่ม

  (คุณอาจต้องเลื่อนลงมา)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. ในส่วน เพิ่มระเบียน ให้พิมพ์หรือคัดลอกและวางค่าต่อไปนี้ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่

  (เลือกค่า ชนิด และ ชั่วโมง จากรายการดร็อปดาวน์)

  ชนิด

  TTL

  ชื่อ

  ค่า

  TXT

  1 ชั่วโมง

  @

  MS=msXXXXXXXX

  หมายเหตุ: นี่คือตัวอย่าง ใช้ค่า ปลายทางหรือชี้ไปยังที่อยู่ ของคุณที่นี่ จากตารางใน Office 365
  ฉันจะค้นหาสิ่งนี้ได้อย่างไร

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. เลือก Submit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  GandiNet-BP-Verify-1-2

หลังจากที่คุณสร้างไฟล์ TXT ที่Office 365 จะใช้เพื่อยืนยันโดเมนของคุณ Gandi.net ไปยังส่วนถัดไป ตำแหน่งที่คุณจะเรียกใช้ไฟล์โซนใหม่ที่ประกอบด้วยระเบียน

เปิดใช้งานไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ดำเนินการขั้นตอนในสองส่วนแรกของบทความนี้ (สร้างไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365 และ เพิ่มระเบียน TXT เพื่อการตรวจสอบ) ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนในส่วนนี้

ตอนนี้ คุณจะอัปเดตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ Gandi.net เพื่อให้ไฟล์โซนตรวจสอบOffice 365 กลายเป็น ไฟล์โซน active สำหรับโดเมนที่คุณกำลังเปลี่ยน

คำเตือน: ความล้มเหลวในการทำเช่นนี้จะป้องกันOffice 365 ตรวจสอบโดเมนของคุณ

 1. ในพื้นที่ เวอร์ชันของไฟล์โซน ให้เลือก เวอร์ชัน 2

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. จากนั้นเลือก ใช้เวอร์ชันนี้

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. ในกล่องโต้ตอบ ใช้เวอร์ชันนี้ ให้เลือก Submit

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. บนแถบการนำทางด้านบน ให้เลือก โดเมน

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. ในหน้า โดเมน เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อโดเมนที่คุณกำลังเปลี่ยน

  จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกบรรทัดแล้วเลือกการดำเนินการ ที่เปิดอยู่ ให้เลื่อนไปยังส่วน การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค แล้วเลือก เปลี่ยนไฟล์โซน

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. บนหน้า การเปลี่ยนแปลงไฟล์โซนชุดงาน ให้ค้นหาไฟล์โซนใหม่ แล้วเลือก Choose

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. เลือก Submit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  GandiNet-BP-Configure-1-13

เมื่อต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการตรวจสอบโดเมน Gandi.net กับOffice 365 ทำตามคำแนะนำในส่วนถัดไป

ยืนยันโดเมนของคุณด้วย Office 365

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ดำเนินการขั้นตอนในสามส่วนแรกของบทความนี้ (สร้างไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365, เพิ่มระเบียน TXT เพื่อการตรวจสอบ และ เปิดใช้งานไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365) ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนในส่วนนี้

ขณะนี้ คุณได้เพิ่มระเบียนที่ไซต์ของบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณแล้ว คุณจะกลับไปที่ Office 365 และขอให้ Office 365 ค้นหาระเบียนนั้น

เมื่อ Office 365 ค้นพบระเบียน TXT ที่ถูกต้อง โดเมนของคุณจะได้รับการตรวจสอบแล้ว

 1. เลือกตั้งค่า > โดเมน

 2. บนหน้า โดเมน เลือกโดเมนที่คุณกำลังตรวจสอบ

  ชื่อโดเมนที่เลือกในศูนย์การจัดการ Office 365

 3. บนหน้า ตั้งค่า เลือกเริ่มการตั้งค่า

  ปุ่ม เริ่มการตั้งค่า

 4. บนหน้า ตรวจสอบโดเมน เลือกตรวจสอบ

  ปุ่ม ตรวจสอบ

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

หลังจากที่คุณได้รับการตรวจสอบโดเมน Gandi.net กับOffice 365 คุณสามารถไปบนเปลี่ยนเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อให้พวกเขาชี้ไปที่Office 365 ส่วนต่อไปนี้จะนำคุณสู่กระบวนการนั้น

เปลี่ยนระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ (NS) ของโดเมนของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ได้ตรวจสอบโดเมน Gandi.net กับOffice 365 ทำฉะนั้น โดยทำตามขั้นตอนในส่วนแรกสี่ของบทความนี้ ขึ้นต้นด้วยการสร้างไฟล์โซนสำหรับการตรวจสอบ Office 365

เมื่อต้องการตั้งค่าโดเมนของคุณกับ Office 365 ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คุณเปลี่ยนระเบียน NS ของโดเมนที่บริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณให้ชี้ไปที่เนมเซิร์ฟเวอร์หลักและรองของ Office 365 นี่จะตั้งค่าให้ Office 365 อัปเดตระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ เราจะเพิ่มระเบียนทั้งหมดเพื่อให้อีเมล, Skype for Business Online และเว็บไซต์สาธารณะของคุณทำงานกับโดเมนของคุณ และคุณจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ข้อควรระวัง:  เมื่อคุณเปลี่ยนระเบียน NS ของโดเมนของคุณให้ชี้ไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Office 365 บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโดเมนของคุณอยู่ในขณะนี้จะได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น อีเมลทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังโดเมนของคุณ (เช่น prasong@ชื่อโดเมนของคุณ.com) จะเริ่มมาที่ Office 365 หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้ว

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อคุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้ เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ควรแสดงในรายการคือสี่อย่างต่อไปนี้เท่านั้น:

 • กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีลบเนมเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่ไม่ต้องการออกจากรายการ และวิธีเพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ถ้ายังเนมเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกเพิ่มในรายการ

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Gandi.net โดยใช้ ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อน

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. ในหน้า โดเมน เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อโดเมนที่คุณกำลังเปลี่ยน

  จากนั้น ในรายการดร็อปดาวน์ เลือกบรรทัดแล้วเลือกการดำเนินการ ที่เปิดขึ้น เลื่อนลงไปยังส่วน การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค จากนั้นเลือก อัปเดต DNS

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. ข้อควรระวัง: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณมีเนมเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่ใช่เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องสี่รายการนี้ (นั่งคือ ให้ลบเฉพาะเนมเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันที่ไม่ใช่ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com หรือ ns4.bdm.microsoftonline.com)

  ในหน้า ชื่อโดเมน ให้ลบแต่ละเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการ โดยการเลือกและจากนั้นกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. ในกล่อง DNS1 - DNS4 ให้พิมพ์หรือคัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. เลือก Submit

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

หมายเหตุ: การอัปเดตระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่ออัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต จากนั้นอีเมลและบริการอื่นๆ ของ Office 365 ของคุณจะได้รับการตั้งค่าให้ทำงานกับโดเมนของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×