ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอ คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ส่วนใหญ่ได้ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์หรือตอบกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่นสไลด์ใดที่จะพิมพ์ จำนวนสไลด์ต่อหนึ่งหน้า หรือไม่ว่าคุณต้องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพยายามจะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายที่ประกอบด้วยภาพนิ่งและบันทึกย่อ แต่บันทึกย่อไม่พอดีบนทุกหน้า หรือคุณต้องการให้สไลด์มีขนาดใหญ่ขึ้น คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ในเค้าโครงหน้าของต้นแบบบันทึกย่อ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ ต้นแบบ แล้วคลิก ต้นแบบบันทึกย่อ

  2. บนเค้าโครงหน้า เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. วางตัวชี้ไว้เหนือ จุดจับการปรับขนาด แล้วลากจุดจับจนกว่าจะได้ขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการ

  4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองบันทึกย่อเสร็จแล้ว บนแถบข้อความ คลิก ปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×