เปลี่ยนเค้าโครงข้อมูลของ Pivottable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากสร้าง PivotTableและเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของข้อมูลที่จะทำให้ง่ายต่อการอ่าน และสแกน PivotTable เลือกเค้าโครงรายงานที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงโต้ตอบแบบทันที

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ออกแบบ

 2. คลิก ออกแบบ > เค้าโครงรายงาน

  ปุ่ม เค้าโครงรายงาน บนแท็บ ออกแบบ

 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสามตัวเลือกรูปแบบต่อไปนี้

  • แสดงในแบบกะทัดรัด ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่กระจายออกจากหน้าจอตามแนวนอนและช่วยลดการเลื่อน เค้าโครงนี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้าง PivotTable

   ข้อมูล PivotTable ในแบบกะทัดรัด

   ดังที่แสดงในภาพด้านบน รายการจากเขตข้อมูลพื้นที่แถวที่แตกต่างกันอยู่ในหนึ่งคอลัมน์ และรายการเขตข้อมูลที่แตกต่างจากย่อหน้า (เช่น Qtr1 และแคนาดา) ป้ายชื่อแถวบีบอัดในฟอร์มแบบกระชับ ซึ่งปล่อยให้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตัวเลขข้อมูล ปุ่มขยาย และยุบ จะแสดงเพื่อให้คุณสามารถแสดง หรือซ่อนรายละเอียด

  • แสดงในแบบเค้าร่าง จะทำเค้าร่างข้อมูลใน PivotTable

   ข้อมูล PivotTable ในแบบเค้าร่าง

   ดังที่แสดงในภาพด้านบน รายการที่ถูกทำเค้าร่างในลำดับชั้นทั่วทั้งคอลัมน์

  • แสดงในแบบตาราง แสดงทุกสิ่งในรูปแบบตาราง ซึ่งทำให้คัดลอกเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่นได้ง่ายขึ้น

   ข้อมูล PivotTable ในแบบตาราง

   ดังที่แสดงในภาพด้านบน เค้าโครงนี้ใช้หนึ่งคอลัมน์ต่อเขตข้อมูล

 4. ถ้าคุณเลือกเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณสามารถคลิทำซ้ำป้ายชื่อรายการทั้งหมด บนเมนูเค้าโครงรายงาน เพื่อแสดงป้ายชื่อรายการแต่ละรายการ

เคล็ดลับ: หลังจากนำเค้าโครงคุณต้อง นำสไตล์หรือแถวที่เป็นแถบสีจะเปลี่ยนรูปของ PivotTable โดยใช้ตัวเลือกอื่น ๆ บนแท็บออกแบบ

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับเค้าโครงของข้อมูลใน PivotTable ของคุณให้ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงผลรวมย่อย ผลรวมทั้งหมด และรายการต่างๆ ได้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง PivotTable

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ

  • คลิก ผลรวมย่อย เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงสำหรับกลุ่มของข้อมูล

  • คลิก ผลรวมทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงสำหรับคอลัมน์และแถว

  • คลิก แถวว่าง เพื่อแทรกแถวว่างหลังจากแต่ละการจัดกลุ่มใน PivotTable ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

กรองข้อมูลใน PivotTable ใน Excel 2016

กลุ่มหรือ ungroup ข้อมูลในรายงาน PivotTable

ค้นหาในรายการเขตข้อมูล PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ปิดเวลาที่จัดกลุ่มใน Pivottable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

อัปเดต (รีเฟรช) ข้อมูลใน PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×