เปลี่ยนอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะแสดงอุณหภูมิโดยใช้มาตราส่วนเป็นฟาเรนไฮต์ เมื่อต้องการแสดงอุณหภูมิโดยใช้มาตราส่วนเป็นเซลเซียส ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

  2. ภายใต้ สภาพอากาศ ให้คลิก เซลเซียส

    เลือกมาตราส่วนอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส

  3. คลิก ตกลง ขณะนี้ Outlook จะแสดงอุณหภูมิเป็นเซลเซียส

    แถบสภาพอากาศแสดงอุณหภูมิเป็นเซลเซียส

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×