เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบบนกล่องข้อความ รูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ออก

เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบบนกล่องข้อความ รูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนสี น้ำหนัก หรืสไตล์เส้นขอบนอกของกล่องข้อความ รูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt หรือคุณสามารถเอาเส้นขอบออกได้ทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนเส้นขอบของกราฟิก SmartArt คุณจะพบเครื่องมือภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง และภายใต้ สีของธีม ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถคลิกขวาที่ขอบของรูปร่าง แล้วคลิกไอคอน เส้นกรอบ จากนั้นเลือกสีที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบโดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

  • ใน Project ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ และใช้ตัวควบคุมบนแท็บ เส้นและสีเติม เพื่อเปลี่ยนสีเส้นขอบได้

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกที่น้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถคลิกขวาที่ขอบของรูปร่าง แล้วคลิกไอคอน เส้นกรอบ แล้วชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบได้โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

  • ใน Project ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ และบนแท็บ เส้นและสีเติม ให้เลือกความกว้างจากรายการ เส้น

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. ในแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือก เส้นเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เส้น ในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์น้ำหนักที่คุณต้องการ

คำสั่งเหล่านี้ไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับ Project

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกที่สไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถคลิกขวาขอบของรูปร่าง ให้คลิกไอคอน เส้นกรอบ แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบได้โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นเลือก เส้นเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการเอาเส้นขอบออกจากรูปร่างใน Project ให้ดูที่ เอาเส้นขอบใน Project ออก หลังจากบทความนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบกล่องข้อความ ให้ดู เอากล่องข้อความออก

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถคลิกขวาที่ขอบของรูปร่าง คลิกไอคอน เส้นกรอบ แล้วคลิกที่ ไม่มีเส้นกรอบ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

 • คลิกขวาที่ขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วคลิกที่ไอคอน เส้นกรอบ จากนั้นคลิกที่ ไม่มีเส้นกรอบ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ

เพิ่มการเติมสีหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตออก

เอากล่องข้อความออก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง และภายใต้ สีของธีม ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  ภายใต้เครื่องมือการวาด แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิกที่ เส้นกรอบรูปร่าง

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ลักษณะรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิกที่ เส้นกรอบรูปร่าง

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือก เส้นเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ สไตล์เส้น ในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์น้ำหนักที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

  กลุ่มสไตล์รูปร่างบนแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิกที่ เส้นกรอบรูปร่าง

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นเลือก เส้นเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ สไตล์เส้น ให้เลือกตัวเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบกล่องข้อความ ให้ดู เพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

 1. เลือกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  ภายใต้เครื่องมือการวาด แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

เคล็ดลับ: 

 • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเอาเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ออก โดยคลิกที่ เส้นกรอบรูปร่าง

  กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มการเติมสีหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ

เพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตออก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบของเซลล์ ให้ดู นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตออก

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด รูปแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกน้ำหนักสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ ถ้าคุณมีทั้งหลายกล่องข้อความและรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับกล่องข้อความ ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์กล่องข้อความ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความแล้ว

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือการวาด รูปแท็บรูปแบบ

 3. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว

 4. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกน้ำหนักสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเส้นขอบ ให้คลิก รูปแบบ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด รูปแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกน้ำหนักสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบในเอกสารของคุณ ให้ดู เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเส้นขอบในเอกสารหรือรูปภาพ เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบของเซลล์ตาราง ให้ดู จัดรูปแบบตาราง

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ ถ้าคุณมีทั้งหลายกล่องข้อความและรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับกล่องข้อความ ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์กล่องข้อความ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความแล้ว

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือการวาด รูปแท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกน้ำหนักสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเส้นขอบ ให้คลิก รูปแบบ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด รูปแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ ถ้าคุณมีทั้งหลายกล่องข้อความและรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับกล่องข้อความ ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์กล่องข้อความ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความแล้ว

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือการวาด รูปแท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด รูปแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเอาเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ออก โดยคลิกที่ เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

รูปแท็บ หน้าแรกของ PowerPoint

 1. ดับเบิลคลิกเส้นขอบ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ ถ้าคุณมีทั้งหลายกล่องข้อความและรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับกล่องข้อความ ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์กล่องข้อความ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความแล้ว

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือการวาด รูปแท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มการเติมสีหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

การตกแต่งเอกสารหรือรูปภาพด้วยเส้นขอบ

นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตออก

จัดรูปแบบตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×