Office

เปลี่ยนหรือเอาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออก

ถ้าคุณต้องการสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่ใช่วงกลมสีดำแบบปัดเศษให้ทำดังนี้

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมด สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ถูกเลือก

  ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

 2. คลิกหน้าแรกแล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากย่อหน้า>สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในย่อหน้า

 3. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นจากรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ใช้ล่าสุดหรือไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เปิดจากปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

  ถ้าคุณต้องการเอาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกให้เลือกไม่มี

  ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการไม่อยู่ในไลบรารีให้คลิกกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่แล้วคลิกสัญลักษณ์รูปภาพหรือฟอนต์เพื่อเพิ่มสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ลงในไลบรารี

ถ้าคุณต้องการสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่ใช่วงกลมสีดำแบบปัดเศษให้ทำดังนี้

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมด

  ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก
 2. คลิกหน้าแรกแล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากย่อหน้า>สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รูปของปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ถูกเน้น
 3. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นจากรายการดรอปดาวน์

  เมนูดรอปดาวน์ของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ลงคะแนนหรือแชร์ไอเดียใหม่ๆ ในกล่องคำแนะนำของเราได้ที่ word.uservoice.com

ดูเพิ่มเติม

การเปิดหรือปิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขอัตโนมัติ

เปลี่ยนการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×