เปลี่ยนหรือเอาธีมออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีม และ ฟอนต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

  เคล็ดลับ: ใช้ธีมร่วมกับสไตล์ได้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงธีม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สไตล์กับหัวเรื่องและข้อความของเนื้อความ

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

ใช้ชุดของสีที่แตกต่างกันสำหรับเอกสาร

สีของธีมจะช่วยทำให้เอกสารมีหลายองค์ประกอบและช่วยทำให้เอกสารดูครบวงจร ธีมใช้สีที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเอกสาร เช่น ฟอนต์ สีเติมในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้นแบบต่างๆ ธีมจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความ โดยนำสไตล์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ไปใช้ ให้ดู ปรับใช้ เปลี่ยน สร้าง หรือลบสไตล์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งเอกสาร

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า คลิก สี จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำงานกับองค์ประกอบธีมอื่นๆ เช่น ฟอนต์ SmartArt และสีของแผนภูมิ ให้เลือกสีของธีม

การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังของเอกสาร

รูปภาพ เช่น โลโก้ ที่ใช้เป็นพื้นหลังยังเรียกว่าลายนํ้าอีกด้วย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า คลิก ลายนํ้า จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

 3. คลิก รูปภาพ

 4. คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้น ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าลายน้ำรูปภาพทำให้อ่านข้อความยากขึ้น ให้เลือก จางออก เพื่อทำให้รูปภาพสว่างขึ้น

  • คุณสามารถใช้เมนูป็อปอัพ มาตราส่วน เพื่อเปลี่ยนขนาดของลายน้ำรูปภาพได้

ทำตามหลักปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

ลบธีมออก

ใน Word เอกสารทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีม Office

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

  ถ้าเอกสารยังคงมีสีหรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

  1. คลิกแท็บ เค้าโครง

  2. ภายใต้ พื้นหลังของหน้า ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการนำออก

  ให้ทำดังนี้

  รูปภาพ

  คลิก ลายน้ำ แล้ว คลิก ไม่มีลายน้ำ

  สีพื้นหลัง

  คลิก สี แล้วคลิก ไม่เติม

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

PowerPoint

ธีมคือชุดรวมของเค้าโครงสไลด์หนึ่งเค้าโครงหรือมากกว่าที่มี สีของธีม ที่ทำงานร่วมกัน, การจับคู่พื้นหลัง, ฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม งานนำเสนอ PowerPoint ทั้งหมดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมสีขาว คุณสามารถเลือกธีมได้เมื่อคุณเริ่มสร้างงานนำเสนอใหม่ หรือปรับใช้ธีมกับสไลด์ทั้งหมดหรือกลุ่มของสไลด์

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม คลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

เปลี่ยนชุดแบบสี

คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดในงานนำเสนอได้โดยการเปลี่ยนชุดแบบสี ชุดแบบสีมีผลต่อสีของรูปร่าง, ข้อความ, วัตถุ SmartArt, พื้นหลัง และองค์ประกอบของรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณปรับใช้ธีมที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก สี จากนั้นคลิกชุดแบบสีที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

การเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งงานนำเสนอ มีวิธีที่ง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมดในแต่ละสไลด์แล้วเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดในงานนำเสนอได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

เปลี่ยนพื้นหลังของสไลด์สำหรับสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

 2. คลิกสไตล์ของพื้นหลังที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับตัวเลือกพื้นหลังเพิ่มเติม คลิก พื้นหลังรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออก บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกพื้นหลังสีขาว

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก พื้นหลัง

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

 2. บนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

 3. ในแถบด้านข้าง คลิก เติม แล้วคลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว

 4. คลิก เลือกรูปภาพ, ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลัง จากนั้นคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้รูปภาพจางลงเพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นหลังที่ดีขึ้น ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวา หรือ ในการใช้รูปภาพเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กลงเป็นรูปพื้นหลังแบบเรียงซํ้ากัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไทล์

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

คลิก

สไลด์ปัจจุบัน

นำไปใช้

สไลด์ทั้งหมด

นำไปใช้กับทั้งหมด

ทำตามหลักปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของฟอนต์ สีและ เค้าโครงสไลด์ ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไลด์ คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิก รีเซ็ตเค้าโครงไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์

เปลี่ยนธีมของสไลด์ที่เลือก

ในบางครั้งงานนำเสนอมีบางสไลด์ที่ใช้งานได้ไม่ดีกับธีมบางธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดอะแกรมหรือแผนผังลำดับงานที่กินเนื้อที่เกือบเต็มสไลด์ คุณอาจจะต้องการออกแบบองค์ประกอบหรือสีของพื้นหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างหรือเพื่อดึงจุดสนใจจากส่วนที่เหลือของสไลด์

 1. กด คำสั่ง ค้างไว้แล้วในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนธีม

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบาน คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กภาพนิ่ง ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ มีชื่อแท็บ หรือภาพนิ่ง แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ชี้ไปยังธีมที่คุณต้องการ กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้ จากนั้นคลิก นำไปใช้กับสไลด์ที่เลือก

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของสไลด์ว่าง คลิกธีมสีขาว

ลบธีมออก

ใน PowerPoint งานนำเสนอทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีสีเลยในงานนำเสนอของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีมสีขาว

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม คลิก สีขาว

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังธีม จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

กำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ตั้งค่าธีมเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ

Excel

ธีมคือชุดรวมของ สีของธีมฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม เอกสารทุกชนิดมีธีม ค่าเริ่มต้นคือธีมของ Office ซึ่งมีพื้นหลังแบบธรรมดาและสีที่จำกัด

เปลี่ยนธีมปัจจุบันเป็นอีกธีมหนึ่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก ของ Excel กลุ่ม ธีม

เปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของธีม

ใช้ชุดของสีที่แตกต่างกันสำหรับเวิร์กบุ๊ก

สีของธีมจะช่วยทำให้เอกสารมีหลายองค์ประกอบและช่วยทำให้เอกสารดูครบวงจร ธีมใช้สีที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบในเวิร์กบุ๊ก เช่น สีเติมในตาราง แผนภูมิ รูปร่าง หรือเส้นแบบต่างๆ

 • บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตลอดทั้งเอกสาร มีวิธีง่ายกว่าการเลือกข้อความทั้งหมด และเปลี่ยนฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว

 • บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

ทำตามหลักปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ธีมคือชุดของสีและฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ธีม ตัวอย่างเช่น ถ้าสเปรดชีตของคุณใช้ฟอนต์ Calibri และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Courier ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Courier

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าธีม ให้ดูที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำให้ข้อความของคุณใช้ฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าสีของธีมไปยังองค์ประกอบแผนภูมิ

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และองค์ประกอบแผนภูมิบางอย่างไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุแผนภูมิที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. ในแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม แล้วคลิก อัตโนมัติ

  กลุ่ม สไตล์องค์ประกอบแผนภูมิ

คืนค่าสีของธีมไปยังกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และกราฟิก SmartArt บางส่วนไม่เปลี่ยนไปใช้สีของธีม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  หมายเหตุ: รีเซ็ตกราฟิกจะยังเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างให้ตรงกับการกำหนดค่าเดิมอีกด้วย

  แท็บ SmartArt ของ Excel ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่

ลบธีมออก

ใน Excel เวิร์กบุ๊กทั้งหมดต้องมีธีม ดังนั้น คุณไม่สามารถเอาธีมออกได้ แต่คุณสามารถใช้ธีมอื่นได้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีเลยในเอกสารของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ธีม Office ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก ธีม แล้วคลิกธีม Office

  แท็บ หน้าแรก ของ Excel กลุ่ม ธีม

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×