เปลี่ยนหรือเอากล่องข้อความหรือเส้นขอบรูปร่างออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือกล่องข้อความ หรือเอาเส้นขอบออก ถ้าคุณต้องการทำสิ่งอื่น ดูลิงก์ต่อไปนี้ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในเอกสาร Word ของคุณ ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของเซลล์ตารางใน Word ดูรูปแบบตาราง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของเซลล์ใน Excel ดูเซลล์ที่นำไปใช้หรือเอาเส้นขอบบนแผ่นงาน

เปลี่ยนเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

Excel

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของเซลล์ ดูเซลล์ที่นำไปใช้หรือเอาเส้นขอบบนแผ่นงาน

 1. คลิกสองครั้งที่ข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบ คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือเพิ่มหรือลบรูปร่างหรือเติมเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น ถ้าคุณมีทั้งข้อความหลาย ๆ กล่องและหลายรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความทั้งหมดหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มลักษณะกล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง

 4. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบ คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเส้นขอบ คลิกรูปแบบ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือเพิ่มหรือลบรูปร่างหรือเติมเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบ คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

Word

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในเอกสารของคุณ ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของเซลล์ตาราง ดูรูปแบบตาราง

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น ถ้าคุณมีทั้งข้อความหลาย ๆ กล่องและหลายรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความทั้งหมดหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มลักษณะกล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบ คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือน้ำหนักของเส้นขอบ ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเส้นขอบ คลิกรูปแบบ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือเพิ่มหรือลบรูปร่างหรือเติมเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

ด้านบนของหน้า

เอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น ถ้าคุณมีทั้งข้อความหลาย ๆ กล่องและหลายรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความทั้งหมดหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มลักษณะกล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเอาเส้นขอบบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปวาด ได้ ด้วยการคลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิกไม่มีเส้นกรอบ

แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

ด้านบนของหน้า

Word

 1. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหรือรูปร่างหลาย คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่าง แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่น ถ้าคุณมีทั้งข้อความหลาย ๆ กล่องและหลายรูปร่าง คุณต้องคลิกกล่องข้อความทั้งหมดหรือรูปร่างทั้งหมด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มลักษณะกล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ

  • สำหรับรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×