เปลี่ยนหรืออัปเดตลายเซ็นอีเมลใน Outlook 2016 for Mac

คุณสามารถเปลี่ยนลายเซ็นเริ่มต้นที่ผนวกทุกอีเมลที่คุณส่งโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถปรับปรุงลายเซ็นอีเมลที่มีอยู่ วิธีการมีดังนี้:

เปลี่ยนลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับข้อความขาออกทั้งหมด

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook > การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

  ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

 3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น, เลือกบัญชีผู้ใช้คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็นของคุณเริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ และการตอบกลับ และส่งต่อ

อัปเดลายเซ็นอีเมที่มีอยู่

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook > การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

  ภายใต้ อีเมล ให้คลิก ลายเซ็น

 3. ภายใต้ ชื่อลายเซ็น, คลิกลายเซ็นคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนลายเซ็น

 4. ภายใต้ เซ็น ในบานหน้าต่างด้านขวา อัปเดลายเซ็นของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×