ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนหรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียว

เปลี่ยนหรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าแรก

 1. ดับเบิลคลิกที่พื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าแรก

 2. ตรวจสอบหน้าแรกที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่:

  • เลือก หน้าแรกต่างกัน

  • เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

  ตัวเลือก Ribbon ส่วนหัวที่เลือกหน้าแรกต่างกันไว้

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกันเป็นตัวสลับ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดแล้ว

 3. เพิ่มเนื้อหาใหม่ของคุณลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 4. เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

  ปุ่ม ปิดส่วนหัว

เปลี่ยนหรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากหน้าเดียวอื่น

เมื่อต้องการลบหรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าแต่ละหน้าภายในเอกสารให้เริ่มต้นด้วยการแทรกตัวแบ่งส่วน

สิ่งสำคัญ:  ตัวแบ่งส่วนแตกต่างจากตัวแบ่งหน้า ถ้าคุณมีตัวแบ่งหน้าอยู่แล้วก่อนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้เอาตัวแบ่งหน้าออกและแทนที่ด้วยตัวแบ่งส่วนตามที่แสดงด้านล่าง

 1. คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่โดยไม่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ไปที่เค้าโครง> ตัวแบ่งหน้า > หน้าถัดไปเพื่อสร้างตัวแบ่งส่วน

  ตัวแบ่งส่วนสำหรับหน้าถัดไป

 3. ดับเบิลคลิกที่พื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิดแท็บส่วนหัว & ท้ายกระดาษ

 4. เลือกลิงก์ไปยังก่อนหน้าเพื่อปิดการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆ

  ลิงก์ส่วนหัว/ส่วนท้ายไปยังปุ่มก่อนหน้า
 5. เลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเอาหัวกระดาษออกหรือเอาท้ายกระดาษออก

  • เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  (คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนที่3-5 ถ้าคุณต้องการลบหรือเปลี่ยนทั้งส่วนหัวและส่วนท้าย)

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณให้เลือกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือกด ESC

  ปุ่ม ปิดส่วนหัว

เปลี่ยนหรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าแรก

 1. คลิกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายสองครั้ง (ใกล้ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้า) เพื่อเปิดแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ตรวจสอบหน้าแรกที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่:

  • เลือก หน้าแรกต่างกัน

  • เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

  การตั้งค่า หน้าแรกต่างกัน ถูกเน้นบนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. พิมพ์เนื้อหาใหม่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณให้เลือกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือกด ESC

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

เปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียวอื่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากหน้าแต่ละหน้าภายในเอกสารให้เริ่มต้นด้วยการแทรกตัวแบ่งส่วน

สิ่งสำคัญ:  ตัวแบ่งส่วนแตกต่างจากตัวแบ่งหน้า ถ้าคุณมีตัวแบ่งหน้าอยู่แล้วก่อนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้เอาตัวแบ่งหน้าออกและแทนที่ด้วยตัวแบ่งส่วนตามที่แสดงด้านล่าง

 1. คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่โดยไม่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ไปที่เค้าโครง> ตัวแบ่งหน้า > หน้าถัดไปเพื่อสร้างตัวแบ่งส่วน

 3. คลิกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายสองครั้ง (ใกล้ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้า) เพื่อเปิดแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 4. เลือกลิงก์ไปยังก่อนหน้าเพื่อปิดการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆ

  ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 5. เลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเอาหัวกระดาษออกหรือเอาท้ายกระดาษออกใกล้กับด้านล่างของเมนู

  • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  (คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนที่2-5 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนทั้งส่วนหัวและส่วนท้าย)

  บนเมนู ท้ายกระดาษ เอาท้ายกระดาษออกถูกเน้นอยู่

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณให้เลือกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือกด ESC

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

หัวกระดาษและ/หรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนจากหน้าแรกหลังจากตัวแบ่งส่วน

เปลี่ยนหรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าแรก

 1. ไปที่ แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ทางด้านขวาของพื้นที่สีขาวทางด้านบนของเอกสาร ให้เลือก ตัวเลือก > หน้าแรกต่างกัน

  หน้าแรกต่างกัน

  เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

 3. พิมพ์เนื้อหาของคุณลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกันเป็นตัวสลับ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดแล้ว

 4. เลือกภายนอกส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อออก

เปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากหน้าเดียวอื่น

Word สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนตัวแบ่งส่วนที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาบนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากหน้าอื่น อย่างไรก็ตาม Word สำหรับเว็บ จะแสดงส่วนหัวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ตัวแบ่งส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใน Word สำหรับเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือลบเนื้อหาส่วนหัวหรือส่วนท้ายจากหน้าอื่นให้เปิดเอกสารใน Word สำหรับเดสก์ท็อป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×